Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Przeglądarka modelu danych

Przeglądarka modelu danych zapewnia przegląd struktury danych aplikacji. Można obejrzeć w niej szczegółowe metadane dotyczące tabel i pól. Dodatkowo można tworzyć nowe wymiary i miary z pól danych.

InformacjaTabele Direct Discovery są oznaczone symbolem Direct Discovery Field. Więcej informacji można znaleźć w temacie Uzyskiwanie dostępu do dużych zestawów danych za pomocą funkcji Direct Discovery.
Przeglądarka modelu danych wyświetla przegląd struktury danych aplikacji.

Data model viewer.

A: Pasek narzędzi

Na pasku narzędzi znajduje się menu nawigacji, menu globalne i inne użyteczne polecenia.

Opcje na pasku narzędzi
Element interfejsu użytkownika Opis

Menu globalne z opcjami nawigacji i akcjami, które można wykonywać w aplikacji.

Więcej informacji o przeglądaniu na kartach i o menu globalnym zawiera temat Nawigacja za pomocą kart.

More Wyświetlanie lub ukrywanie informacji o aplikacji w obszarze, w którym można edytować te informacje lub otworzyć opcje aplikacji i określić styl aplikacji.
Przygotuj

Przygotuj dane. Możesz wybrać opcje Menedżer danych, Przeglądarka modelu danych lub Edytor ładowania danych.

Opcje te są niedostępne w opublikowanej aplikacji, chyba że jesteś jej właścicielem. W takim przypadku możesz tylko otworzyć przeglądarkę modelu danych.

Analizowanie

Przeanalizuj dane. Możesz wybrać pozycję Arkusz lub Wnioski.

Dodaj narrację

Przedstaw narrację przy użyciu danych. Możesz wybrać Narracje.

Collapse Zwiń wszystkie tabele, aby widoczna była tylko nazwa tabeli.
Reduce Zmniejsza obszar zajmowany przez tabele, wyświetlając jedynie nazwę tabeli i pola skojarzone z innymi tabelami..
Expand Rozwiń wszystkie tabele, aby wyświetlić wszystkie pola.
Scatter chart Widok tabeli wewnętrznej — model danych Qlik Sense razem z polami syntetycznymi.
Data model Widok tabeli źródłowej — model danych źródłowych tabel danych.
Grid View Menu układu z opcjami Układ siatki, Autom. układ i Przywróć układ.
open bottom panel Otwórz i zamknij panel podglądu.

B: Przegląd

Przegląd wszystkich tabel i pól aplikacji oraz skojarzeń między nimi. Konkretne tabele i pola można wyszukiwać, klikając pozycję Search data model. Poziom powiększenia można zmienić, klikając zoom in, zoom out albo używając suwaka. Kliknij Home w celu przywrócenia poziomu powiększenia do 1:1.

Aby zablokować układ tabel (pozycje i rozmiary), kliknij przycisk Locked. Aby odblokować układ tabel, kliknij przycisk Unlocked.

Więcej informacji zawiera temat Wyświetlanie i przekształcanie modelu danych.

C: Panel podglądu

Panel podglądu z informacjami o tabelach i polach.

Więcej informacji zawiera temat Podgląd tabel i pól w przeglądarce modelu danych.

Dowiedz się więcej

 

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!