Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Hub

Administrator udostępnia adres WWW, który umożliwia uruchomienie programu Qlik Sense Enterprise. Po uruchomieniu programu Qlik Sense wyświetlany jest hub. W hubie znajdują się wszystkie aplikacje, do korzystania z których użytkownik jest uprawniony. Jeśli hub został wyłączony przez administratora, w momencie uruchomienia produktu Qlik Sense pojawia się przegląd aplikacji.

Hub Qlik Sense Enterprise

Aplikacje własne użytkownika znajdują się w sekcji Praca, podobnie jak aplikacje opublikowane i uporządkowane w ramach strumieni.

Użytkownik może publikować własne aplikacje z huba do strumienia, do którego ma uprawnienia do publikowania. Może również przenosić swoje opublikowane aplikacje między strumieniami z huba. Aplikacje można również publikować z Qlik Management Console.

Hub Qlik Sense Enterprise z otwartym widokiem Moje aplikacje.

A: Pasek narzędzi

Pasek narzędzi zawiera menu globalne i inne przydatne polecenia.

Opcje na pasku narzędzi
Element interfejsu użytkownika Opis
Menu Włączanie i wyłączanie menu nawigacji.
Search Znalezienie potrzebnej aplikacji ułatwia funkcja wyszukiwania.
More

Menu globalne z opcjami Dev Hub, Pomoc i Informacje o.

Aby rozpocząć korzystanie z produktu Qlik Sense Desktop, można kliknąć łącze Uwierzytelnianie klienta.

Więcej informacji o Dev Hub zawiera temat Dev Hub (tylko w języku angielskim).

Więcej informacji o uruchamianiu programu Qlik Sense Desktop zawiera temat Uruchamianie programu Qlik Sense Desktop.

B: Informacje o logowaniu

Opcje informacji o logowaniu
Element interfejsu użytkownika Opis
User

Po zalogowaniu Twoje dane logowania są wyświetlane. W zależności od konfiguracji systemu Qlik Sense konieczne może być zalogowanie się poprzez kliknięcie przycisku Zaloguj się.

Po zalogowaniu możesz kliknąć ikonę y, a następnie ikonę y w menu podręcznym, aby otworzyć okno dialogowe Profil zawierające następujące informacje:UserUser Id. użytkownika i Katalog użytkownika.

Wyloguj się Aby się wylogować, kliknij ikonę User, a następnie kliknij ikonę Log out w menu wyskakującym.

C: Obszar roboczy

Opcje obszaru roboczego
Element interfejsu użytkownika Opis
Utwórz nową aplikację

Służy do tworzenia nowej aplikacji. Przycisk ten jest dostępny tylko wówczas, gdy użytkownik ma uprawnienia do tworzenia aplikacji.

Więcej informacji o tworzeniu aplikacji zawiera temat Tworzenie aplikacji.

Sort ascending

Można sortować aplikacje według:

  • Nazwy
  • Właściciela
  • Opisu
  • Daty przeładowania
  • Daty publikacji
  • Daty utworzenia

Sortować można w kolejności rosnącej lub malejącej.

Grid View Table View List View Przełączanie między widokiem siatki, widokiem tabeli i widokiem listy w hubie, w zależności od preferowanego typu przeglądu.

D: Prywatne

Osobiste z wszystkimi aplikacjami własnymi użytkownika w obszarze Praca.

Obszar Opublikowane zawiera łącza do aplikacji użytkownika w opublikowanych strumieniach.

Dokumenty udostępniane z QlikView w obszarze Dokumenty QlikView. Po otwarciu dokumentu jego adres URL jest otwierany w nowym oknie przeglądarki. Dokumentów nie można znaleźć za pomocą wyszukiwania Qlik Sense. W celu wyświetlenia ostatnio udostępnionych dokumentów konieczne może być odświeżenie okna przeglądarki.

Aby uzyskać więcej informacji o dokumentach QlikView, patrz: Dokumenty QlikView w programie Qlik Sense

Raporty rozdzielane z Qlik NPrinting w obszarze Raporty. Gdy otworzysz raport, jest on otwierany w nowym oknie przeglądarki lub w wymaganym oprogramowaniu — w zależności od formatu pliku. Raportów nie można znaleźć za pomocą wyszukiwania Qlik Sense. W celu wyświetlenia najnowszych rozdzielonych plików konieczne może być odświeżenie okna przeglądarki.

Więcej informacji o raportach Qlik NPrinting zawiera temat Raporty Qlik NPrinting w programie Qlik Sense.

W programie Qlik Sense Desktop nie jest obsługiwane publikowanie, co oznacza, że widoczna jest tylko zawartość prywatna użytkownika. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Hub w programie Qlik Sense Desktop.

E: Strumienie

Opublikowane aplikacje są uporządkowane w ramach strumieni (Strumienie). Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Publikowanie .

F: Obszar główny

W obszarze głównym wyświetlane są wszystkie elementy użytkownika w zależności od selekcji. Na przykład aplikacje użytkownika (w obszarze Praca) albo wszystkie aplikacje wybranego strumienia.

Aktywuj aplikację i kliknij ikonę Info, aby otworzyć kartę ze szczegółami aplikacji, takimi jak informacje publikowane, opis, lokalizacja i właściciel.

Więcej informacji o aplikacji Qlik Sense zawiera temat Tworzenie aplikacji.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!