Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Wyrażenia skryptu

Wyrażeń można używać zarówno w instrukcji LOAD, jak i w instrukcji SELECT. Opisane tu reguły składniowe mają zastosowanie do instrukcji LOAD, ale nie do instrukcji SELECT, gdyż ta jest interpretowana przez sterownik ODBC, a nie przez aplikację QlikView. Mimo to większość sterowników ODBC poprawnie interpretuje wiele z niżej opisanych funkcji.

Wyrażenia składają się z funkcji, pól i operatorów, połączonych w składni.

Wszystkie wyrażenia w skrypcie QlikView zwracają liczbę lub ciąg znaków, stosownie do sytuacji. Funkcje logiczne i operatory logiczne zwracają 0 dla wartości False i –1 dla wartości True. Konwersje liczb na ciągi znaków i w odwrotnym kierunku są niejawne. Operatory i funkcje logiczne interpretują 0 jako False, a wszystkie inne wartości jako True.

Ogólna składnia wyrażenia wygląda następująco:

expression ::= ( constant | fieldref | operator1 expression | expression operator2 expression | function | (expression ) )

gdzie:

constant to ciąg (tekst, data lub godzina) ujęty w pojedyncze cudzysłowy proste lub liczba. Stałe są zapisywane bez separatora tysięcy i z użyciem kropki jako separatora dziesiętnego.

fieldref to nazwa pola załadowanej tabeli.

operator1 to operator jednoargumentowy, który dotyczy tylko jednego wyrażenia (znajdującego się na prawo od operatora).

operator2 to operator dwuargumentowy, który dotyczy wyrażeń znajdujących się po obu jego stronach.

function ::= functionname( parameters)

parameters ::= expression { , expression }

Liczba i typy parametrów nie są dowolne. Są one zależne od używanej funkcji.

Wyrażenia i funkcje można dowolnie zagnieżdżać — dopóki wyrażenie zwraca wartość dającą się zinterpretować, aplikacja QlikView nie będzie zgłaszać żadnych komunikatów o błędach.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com