Przeskocz do zawartości głównej

Strona początkowa

Strona początkowa zawiera kilka sekcji, które zostały wymienione w tabeli poniżej.

 • Przykłady:: Zestaw przykładów, które można analizować w celu nauki różnych sposobów korzystania z programu QlikView.
 • Najnowsze: Zawiera listę ostatnio otwartych dokumentów i stron WWW. W celu ponownego otwarcia wystarczy kliknąć dowolną z pozycji. Kliknij dokument prawym przyciskiem myszy, aby uzyskać dostęp do menu zawierającego następujące użyteczne polecenia:
  • Otwórz „dokument” bez danych:
   Otwiera dokument, ale pomija dane tabel i pól. Otwierany jest układ z wszystkimi arkuszami i obiektami arkusza, ale są one puste. Ta funkcja może być użyteczna np. w celu otwierania uszkodzonych dokumentów, a także umożliwia uniknięcie długiego oczekiwania w przypadku otwierania bardzo dużych dokumentów w celu wprowadzenia niewielkich zmian układu (oczywiście w celu ponownego wypełnienia dokumentu po zmianach konieczne jest ponowne uruchomienie skryptu). Do tego celu służy także przełącznik nodata dostępny z wiersza poleceń.
  • Otwórz „dokument” i przeładuj dane
   Otwiera dokument i wykonuje natychmiastowe przeładowanie.
  • Przeglądaj dokumenty w folderze
   Otwiera folder zawierający dokument z listy.
  • Dodaj „dokument” do Ulubionych
   Dodaje dokument lub stronę WWW do listy Ulubione.
  • Usuń „dokument” z tej listy
   Usuwa dokument z listy ostatnio używanych dokumentów. Rzeczywisty plik dokumentu pozostaje niezmieniony tam, gdzie się znajduje.
 • Ulubione: Zawiera listę dokumentów i stron WWW, które zostały wcześniej dodane do listy Ulubione. Lista Ulubione — w przeciwieństwie do listy ostatnio używanych dokumentów — pozostaje niezmieniona, aż do momentu jawnego dodania lub usunięcia pozycji. W celu ponownego otwarcia wystarczy kliknąć ulubiony dokument albo stronę. Kliknij dokument prawym przyciskiem myszy, aby uzyskać dostęp do menu zawierającego następujące użyteczne polecenia:
  • Otwórz „dokument” bez danych
   Otwiera dokument, ale pomija zmienne oraz dane tabel i pól. Otwierany jest układ z wszystkimi arkuszami i obiektami arkusza, ale są one puste. Ta funkcja może być użyteczna np. w celu otwierania uszkodzonych dokumentów, a także umożliwia uniknięcie długiego oczekiwania w przypadku otwierania bardzo dużych dokumentów w celu wprowadzenia niewielkich zmian układu (oczywiście w celu ponownego wypełnienia dokumentu po zmianach konieczne jest ponowne uruchomienie skryptu). W tym celu można także użyć przełącznika nodata, który jest dostępny z wiersza poleceń.
  • Otwórz „dokument” i przeładuj dane
   Otwiera dokument i wykonuje natychmiastowe przeładowanie.
  • Przeglądaj dokumenty w folderze
   Otwiera folder zawierający dokument z listy.
  • Usuń „dokument” z Ulubionych
   Usuwa dokument z listy Ulubione. Rzeczywisty plik dokumentu pozostaje niezmieniony tam, gdzie się znajduje.
 • Dodatkowe materiały szkoleniowe: Zawiera przewodniki i inne zasoby ułatwiające naukę korzystania z programu QlikView, np. samouczki, szkolenia internetowe, a także zapewnia dostęp do społeczności QlikView Community.

W celu utworzenia nowego dokumentu należy kliknąć przycisk Nowy dokument.

Program QlikView zapamięta, która karta była używana jako ostatnia i przy następnym uruchomieniu otworzy stronę początkową na tej karcie. Aby wyłączyć wyświetlanie strony początkowej w momencie uruchomienia programu, należy usunąć zaznaczenie pola wyboru Pokazuj stronę początkową podczas uruchamiania QlikView.

Stronę początkową można pozostawić jako otwartą i w takim przypadku będzie dostępna jako Strona początkowa w menu Windows. Jeśli strona początkowa zostanie zamknięta, można ją ponownie otworzyć w dowolnym momencie, wybierając opcję Pokaż stronę początkową z menu Pomoc.