Gå till huvudinnehåll

Startsida

Startsidan innehåller flera avsnitt som du kan se i tabellen nedan.

 • Exempel: Exempelfiler som du kan utforska för att lära dig användningsområden för QlikView.
 • Senaste: Sidan innehåller en lista över dokument och webbsidor som nyligen har öppnats. Klicka på dem för att öppna dem igen. Högerklicka på ett dokument för att få åtkomst till en meny med följande användbara kommandon:
  • Öppna "dokument" utan data:
   Öppnar dokumentet men hoppar över tabell- och fältdata. En layout med alla ark och arkobjekt på plats, men de är tomma. Funktionen kan till exempel vara användbar när man vill öppna skadade dokument eller undvika långa väntetider när man öppnar mycket stora dokument för att göra en liten layoutändring (du måste ladda om skriptet för att fylla dokumentet med information efter att ändringarna gjorts). Detta kan även göras med kommandoradsväxeln nodata.
  • Öppna "dokument" och ladda data
   Öppnar dokumentet och laddar data omgående.
  • Bläddra efter dokument i en mapp
   Öppnar mappen som innehåller dokumentet i listan.
  • Lägg till ”dokument” i Favoriter
   Lägger till dokumentet eller webbsidan i listan över favoriter.
  • Ta bort "dokument" från denna lista
   Tar bort dokumentet från listan över senast använda dokument. Själva dokumentfilen finns kvar på sin plats och inga ändringar görs i den.
 • Favoriter: Sidan innehåller en lista över de dokument och webbsidor som tidigare har lagts till i listan över Favoriter. Till skillnad från listan över senast öppnade dokument förblir listan över favoriter oförändrad tills man uttryckligen lägger till eller tar bort poster i den. Det räcker med att klicka på ett favorit-dokument eller en favoritsida för att öppna den igen. Högerklicka på ett dokument för att få åtkomst till en meny med följande användbara kommandon:
  • Öppna "dokument" utan data
   Öppnar dokumentet men hoppar över variabler, tabell- och fältdata. En layout med alla ark och arkobjekt på plats, men de är tomma. Funktionen kan till exempel vara användbar när man vill öppna skadade dokument eller undvika långa väntetider när man öppnar mycket stora dokument för att göra en liten layoutändring (du måste ladda om skriptet för att fylla dokumentet med information efter att ändringarna gjorts). Detta kan även göras med kommandoradsväxeln nodata.
  • Öppna "dokument" och ladda data
   Öppnar dokumentet och laddar data omgående.
  • Bläddra efter dokument i en mapp
   Öppnar mappen som innehåller dokumentet i listan.
  • Ta bort "dokument" från Favoriter
   Tar bort dokumentet från listan över favoriter. Själva dokumentfilen finns kvar på sin plats och inga ändringar görs i den.
 • Lär dig mer: Innehåller informationsmaterial och andra resurser som kan lära dig mer om QlikView, såsom introduktionskurser, webbaserade kurser och QlikCommunity.

Klicka på knappen Nytt dokument om du vill skapa ett nytt dokument.

QlikView kommer ihåg vilken flik du använde sist och öppnar startsidan på den fliken nästa gång du startar QlikView. Avmarkera Visa startsida när QlikView startas om startsidan inte ska visas när du startar QlikView.

Man kan låta startsidan vara öppen och man når den då som Startsida i Windows-menyn. Om man stänger startsidan kan den alltid öppnas igen genom att man väljer Visa startsida från Hjälp-menyn.