Przeskocz do zawartości głównej

Menu Selekcje

Menu Selekcje to rozwijane menu na górze strony, zawierające następujące polecenia:

  • Wstecz: Przywraca poprzedni stan logiczny. Ma zastosowanie do selekcji wartości i wszystkich poleceń z menu Selekcje. QlikView przechowuje listę 100 ostatnich stanów. Każde wykonanie polecenia Wstecz powoduje cofnięcie się o kolejny krok na liście. Polecenie można też wywołać następującym skrótem klawiszowym: Shift+Strzałka w lewo.
  • Do przodu: Przywraca stan logiczny sprzed wykonania polecenia Wstecz. Naprzemienne wykonywanie poleceń Wstecz i Do przodu umożliwia przełączanie między dwoma stanami. Polecenie można też wywołać następującym skrótem klawiszowym: Shift+Strzałka w prawo.
  • Zablokuj: Blokuje wszystkie bieżące selekcje wartości. Polecenie można też wywołać następującym skrótem klawiszowym: Ctrl+Shift+L.
  • Odblokuj: Odblokowuje wszystkie aktualnie zablokowane selekcje wartości. Polecenie można też wywołać następującym skrótem klawiszowym: Ctrl+Shift+U.
  • Wyczyść: Powoduje zastosowanie selekcji początkowej dokumentu QlikView, którą można ustawić poleceniem Ustaw stan „czysty” (zob. poniżej). Polecenie można też wywołać następującym skrótem klawiszowym: Ctrl+Shift+D.
  • Wyczyść wszystko: Czyści wszystkie bieżące selekcje z wyjątkiem selekcji zablokowanych.
  • Odblokuj i wyczyść wszystkie: Czyści wszystkie bieżące selekcje wartości.
  • Ustaw stan „czysty”: Ustawia bieżącą selekcję jako stan „czysty”. Zmienne z opcją Uwzględnij w zakładce są zwracane do ich wartości początkowej po wykonaniu polecenia Ustaw stan czysty.
  • Resetuj stan „czysty”: Resetuje stan „czysty”.