Gå till huvudinnehåll

Val-menyn

Val-menyn hittar man överst i fönstret. Den innehåller följande kommandon:

  • Bakåt: Återgår till föregående logiska tillstånd. Berör värdeurval och alla kommandon i Val-menyn. QlikView sparar en lista över de senaste 100 layoutändringarna. Varje Bakåt-kommando flyttar ytterligare ett steg bakåt i listan. Motsvaras av kortkommandot: Skift + vänsterpil
  • Framåt: Återgår till det logiska tillståndet före ett Bakåt-kommando. Växla mellan två alternativ med hjälp av Bakåt och Framåt. Motsvaras av kortkommandot: Skift + högerpil
  • Lås: Låser alla aktuella val. Motsvaras av kortkommandot: Ctrl+Skift+L
  • Lås upp: Låser upp alla låsta val. Motsvaras av kortkommandot: Ctrl+Skift+U
  • Radera: Använder ett utgångsläge (raderingsläge) i ett QlikView-dokument. Detta raderingsläge kan ställas in, se Gör till raderingsläge nedan. Motsvaras av kortkommandot: Ctrl+Skift+D.
  • Radera allt: Upphäver alla icke låsta val.
  • Lås upp och radera alla: Raderar alla aktuella val.
  • Gör till raderingsläge: Gör aktuellt urval till Raderingsläge. Variabler med alternativet Inkludera i bokmärken återgår till sina ursprungliga värden när Gör till raderingsläge körs.
  • Återställ raderingsläge: Återställer raderingsläget.