Przeskocz do zawartości głównej

Obsługa wartości NULL

NA TEJ STRONIE

Obsługa wartości NULL

Jeśli w rezultacie zapytania w bazie danych lub połączenia między tabelami nie można wygenerować danych dla określonego pola, wynikiem jest z reguły wartość NULL.

Następujące wartości są w logice aplikacji QlikView traktowane jako prawdziwe wartości NULL:

  • wartości NULL zwrócone z połączenia ODBC;

  • wartości NULL utworzone w wyniku wymuszonej konkatenacji tabel w skrypcie ładowania;

  • wartości NULL utworzone w wyniku sprzężenia wykonanego w skrypcie ładowania;

  • wartości NULL utworzone w wyniku wygenerowania kombinacji wartości pól na potrzeby wyświetlania w oknie tabeli.

Uwaga: Zasadniczo nie można używać tych wartości NULL na potrzeby asocjacji i selekcji — wyjątkiem jest zastosowanie instrukcji NullAsValue.

Pliki tekstowe z definicji nie mogą zawierać wartości NULL.

See also