Przeskocz do zawartości głównej

Pliki projektu QlikView

NA TEJ STRONIE

Pliki projektu QlikView

Można zapisać dokument QlikView w kilku plikach przeznaczonych dla różnych wersji. W każdym pliku określa się właściwość dokumentu, arkusza, obiektu, skryptu itp.

Przy każdym otwarciu dokumentu i zmianie obiektu lub ustawienia zmiany te są zapisywane w różnych plikach, co ułatwia śledzenie zmian dokonanych w dokumencie. W ten sposób można także sprawdzić, kto wprowadził zmianę i do jakiej części dokumentu.

Aby utworzyć te pliki projektu, należy utworzyć folder obok pliku .qvw z taką samą nazwą jak dokument QlikView i dodać -prj, np. folder projektu dla dokumentu o nazwie Finanse.qvw powinien nosić nazwę Finanse-prj.

Uwaga: W plikach projektu nie zostaną zapisane żadne dane z dokumentu.

Pliki w folderze projektu

Plik QlikViewProject.xml zawiera listę wszystkich obiektów wchodzących w skład dokumentu QlikView.

Poszczególne arkusze i obiekty na liście są nazywane zgodnie z ID obiektu. Pliki projektu to:

 • QlikViewProject.xml — zawiera listę wszystkich plików uwzględnionych w projekcie
 • AllProperties.xml
 • DocProperties.xml
 • DocInternals.xml
 • TopLayout.xml
 • LoadScript.txt — zawiera skrypt ładowania dokumentu
 • Module.txt — zawiera kod makro dokumentu (jeśli istnieje)
 • Module.txt — dla każdego arkusza tworzony jest jeden plik Ponadto pliki zawierają odwołania do wszystkich obiektów arkusza w arkuszu.
 • Dla każdego obiektu arkusza tworzone są też oddzielne pliki: 
  • LB<id>.xml
  • SB<id>.xml
  • MB<id>.xml
  • TB<id>.xml
  • CH<id>.xml
  • IB<id>.xml
  • CS<id>.xml
  • BU<id>.xml
  • TX<id>.xml
  • LA<id>.xml
  • SL<id>.xml
  • SO<id>.xml
  • BM<id>.xml
  • CT<id>.xml
  • RP<id>.xml

Pliki DocProperties.xml, AllProperties.xml, DocInternals.xml i TopLayout.xml zawierają ustawienia właściwości dotyczące różnych części dokumentu. Plik DocBinary.dat zawiera poufne dane użytkownika, na przykład hasła.