Ga naar hoofdinhoud

QlikView-projectbestanden

OP DEZE PAGINA

QlikView-projectbestanden

U kunt een QlikView-document in verschillende bestanden opslaan voor versiebeheerdoeleinden. Elk bestand definieert een eigenschap van het document, een werkblad, een object, het script enzovoort.

Telkens wanneer het document wordt geopend en een object of instelling wordt gewijzigd, worden deze wijzigingen in de verschillende bestanden opgeslagen. Dit maakt het gemakkelijker om de wijzigingen in het document te volgen. U kunt op deze manier tevens zien wie de wijziging heeft aangebracht in welk deel van het document.

Als u deze projectbestanden wilt maken, moet u een map maken naast het qvw-bestand met dezelfde naam als het QlikView-document en -prj als achtervoegsel gebruiken. De projectmap voor een document met de naam Finance.qvw wordt dan bijvoorbeeld Finance-prj.

Opmerking: Er worden geen gegevens uit het document opgeslagen in de projectbestanden.

Bestanden in de projectmap

Het bestand QlikViewProject.xml bevat een lijst met alle objecten in het QlikView-document.

De verschillende werkbladen en objecten in de lijst zijn genoemd naar hun object-ID. Deze projectbestanden zijn:

 • QlikViewProject.xml - bevat een lijst met alle bestanden die deel uitmaken van het project
 • AllProperties.xml
 • DocProperties.xml
 • DocInternals.xml
 • TopLayout.xml
 • LoadScript.txt - bevat het load-script van het document
 • Module.txt - bevat de macrocode van het document, indien die bestaat
 • Module.txt - een enkel bestand dat voor elk werkblad wordt gemaakt. Bovendien bevatten de bestanden verwijzingen naar alle werkbladobjecten op het werkblad.
 • Er worden voor elk werkbladobject afzonderlijke bestanden gemaakt. 
  • LB<id>.xml
  • SB<id>.xml
  • MB<id>.xml
  • TB<id>.xml
  • CH<id>.xml
  • IB<id>.xml
  • CS<id>.xml
  • BU<id>.xml
  • TX<id>.xml
  • LA<id>.xml
  • SL<id>.xml
  • SO<id>.xml
  • BM<id>.xml
  • CT<id>.xml
  • RP<id>.xml

De bestanden DocProperties.xml, AllProperties.xml, DocInternals.xml en TopLayout.xml bevatten allemaal ingestelde eigenschappen voor de verschillende onderdelen van het document. DocBinary.dat bevat gevoelige gebruikersgegevens, zoals wachtwoorden.