Gå till huvudinnehåll
Projektfiler för QlikView

PÅ DEN HÄR SIDAN

Projektfiler för QlikView

Man kan spara ett QlikView-dokument i flera filer som kan användas för versionskontroll. Varje fil anger en egenskap för dokumentet, ett ark, ett objekt, skriptet etcetera.

Varje gång dokumentet öppnas och ett objekt eller en inställning förändras sparas dessa ändringar i olika filer. Det gör det lätt att spåra ändringar som är gjorda i dokumentet. Du kan även se vem som gjorde en ändring och i vilken del av dokumentet det skedde.

För att skapa de här projektfilerna måste du skapa en mapp intill .qvw-filen. Mappen måste ha samma namn som QlikView-dokumentet. Lägg sedan till ändelsen -prj. Projektmappen för ett dokument med namnet Ekonomi.qvw skulle till exempel heta Ekonomi-prj.

Anteckning om informationObservera: Inga data från dokumentet sparas i projektfilerna.

Filer i projektmappen

Filen QlikViewProject.xmlinnehåller en lista över alla objekt som ingår i QlikView-dokumentet.

Arken och objekten i listan har fått namn efter sina objekt-ID:n. Tillgängliga projektfiler:

 • QlikViewProject.xml – innehåller en lista med alla filer i projektet
 • AllProperties.xml
 • DocProperties.xml
 • DocInternals.xml
 • TopLayout.xml
 • LoadScript.txt – innehåller dokumentets laddningsskript
 • Module.txt – innehåller dokumentets makrokod, om en sådan finns
 • Module.txt – en fil skapas för varje ark. Dessa filer innehåller dessutom referenser till alla arkobjekt på arket.
 • Separata filer skapas också för varje arkobjekt: 
  • LB<id>.xml
  • SB<id>.xml
  • MB<id>.xml
  • TB<id>.xml
  • CH<id>.xml
  • IB<id>.xml
  • CS<id>.xml
  • BU<id>.xml
  • TX<id>.xml
  • LA<id>.xml
  • SL<id>.xml
  • SO<id>.xml
  • BM<id>.xml
  • CT<id>.xml
  • RP<id>.xml

Filerna DocProperties.xml, AllProperties.xml, DocInternals.xml och TopLayout.xml innehåller alla egenskapsinställningar för dokumentets olika delar. DocBinary.dat innehåller användarkänsliga data som lösenord.

Gå med i programmet Analytics Modernization

Utnyttja din QlikView-investering genom att börja använda Qlik Sense i molnet.

Vill du veta mer?
Remove banner from view