Przeskocz do zawartości głównej

Uzyskiwanie dostępu do dokumentu QlikView

Uzyskiwanie zewnętrznego dostępu do dokumentów QlikView

Interfejs automatyzacji umożliwia uzyskiwanie dostępu do dokumentów QlikView spoza samej aplikacji QlikView.

Funkcja GetObject umożliwia bezpośredni dostęp do istniejących dokumentów.

Example:  

Uwaga: Ten przykład nie działa w języku VBScript.

Private Sub OpenAndReload_Click()

Set QvDoc = GetObject

("c:\windows\desktop\test.qvw")

QvDoc.Reload

End Sub

Uzyskiwanie dostępu do dokumentów QlikView z poziomu wewnętrznego interpretera makr

Podczas pracy z wewnętrznym interpreterem makr jedynym możliwym punktem odniesienia jest właściwość ActiveDocument klasy Application. Wszelkie wywołania muszą zaczynać się od tej referencji.

Examples:  

Sub Clr

Set QVDoc = ActiveDocument

QvDoc.ClearAll(false)

End sub

Sub EndQV

ActiveDocument.Application.Quit()

End sub