Gå till huvudinnehåll

Komma åt ett qlikview-dokument

Komma åt QlikView-dokument utifrån

QlikView-dokument kan kommas åt utifrån genom Automation-gränssnittet.

Ett direkt sätt att komma åt dokument är att använda GetObject.

Example:  

Anteckning om information Detta exempel fungerar inte i VBScript.

Private Sub OpenAndReload_Click()

Set QvDoc = GetObject

("c:\windows\desktop\test.qvw")

QvDoc.Reload

End Sub

Komma åt QV-dokument från den interna makro-tolken

När man använder den interna makro-tolken är ActiveDocument-egenskapen i klassen Application den enda tillgängliga referensen. Alla referenser måste göras utifrån denna startpunkt.

Examples:  

Sub Clr

Set QVDoc = ActiveDocument

QvDoc.ClearAll(false)

End sub

Sub EndQV

ActiveDocument.Application.Quit()

End sub

Gå med i programmet Analytics Modernization

Utnyttja din QlikView-investering genom att börja använda Qlik Sense i molnet.

Vill du veta mer?
Remove banner from view