Przeskocz do zawartości głównej

Grupy niehierarchiczne (cykliczne)

An example of non-hierarchic grouped fields. A dropdown allows the user to choose which set of data is displayed in a bar chart.

Czasami użyteczne jest grupowanie pól, które nie tworzą naturalnej hierarchii. Może to wynikać z chęci umożliwienia użytkownikowi dokonywania szybkich zmian danych do wyświetlenia w wykresie lub na liście wartości.

W grupę cykliczną można zgrupować dowolne pola. Gdy grupa cykliczna jest wykorzystywana jako wymiar wykresu, w wykresie początkowo użyte zostanie pierwsze pole na liście. Użytkownik może następnie przełączyć na inne pole, klikając ikonę cyklu na wykresie. Pola są wyświetlane w kolejności, w jakiej pojawiają się na liście pól grupy. Po użyciu ostatniego pola na liście następuje powrót do pierwszego pola. W ten sposób cykl przechodzenia przez pola na wykresie może trwać bez końca.

Uwaga:

Nie należy mylić grup cyklicznych z Grupą cykliczną w wyrażeniach wykresu. Cykliczne grupy wymiarów składają się z wielu pól, natomiast wyświetlanie cykliczne w wyrażeniach wykresu polega na przechodzeniu przez wiele wyrażeń wykresu.