Gå till huvudinnehåll

Cykliska (icke-hierarkiska) grupper

An example of non-hierarchic grouped fields. A dropdown allows the user to choose which set of data is displayed in a bar chart.

Ibland kan det vara praktiskt att gruppera fält som inte formar någon naturlig hierarki. Man kan därigenom göra det möjligt för användaren att snabbt visa andra data i diagrammet eller listboxen.

Valfria fält kan grupperas till en cyklisk grupp. När en cyklisk grupp används som dimension i ett diagram, kommer diagrammet inledningsvis att använda det första av fälten i listan. Användaren kan sedan välja att visa nästa fält genom att klicka på ikonen i diagrammet. Fälten visas i tur och ordning enligt listan som definierats. När slutet av listan nåtts, visas det första fältet igen. På så vis kan man bläddra mellan fälten hur många gånger som helst.

Observera:

Cykliska grupper ska inte förväxlas med cyklisk visning i diagramuttryck. Cykliska dimensionsgrupper består av ett antal fält medan cyklisk visning i diagramuttryck går igenom ett antal diagramuttryck.