Przeskocz do zawartości głównej

Grupy pól

Jedną z kluczowych różnic między aplikacją QlikView a wieloma innymi przeglądarkami baz danych, narzędziami OLAP i podobnymi programami jest to, że w QlikView nie trzeba wstępnie definiować żadnych hierarchii danych wejściowych. Wyjątkowa logika wewnętrzna QlikView daje użytkownikowi pełną swobodę dostępu do dowolnego pola jako pełnego wymiaru w dowolnie wybranej kolejności. W większości przypadków taka swoboda jest bardzo korzystna.

Są jednak sytuacje, w których zastosowanie wstępnie zdefiniowanej hierarchii może pomóc w skuteczniejszym wyświetlaniu danych. Dlatego w aplikacji QlikView istnieje możliwość definiowania grup pól. Grupy mogą być hierarchiczne (z możliwością drążenia) lub niehierarchiczne (cykliczne).

Grupy tworzy się na stronie Grupy w oknie dialogowym Właściwości dokumentu. Można ich używać w wykresach, gdzie są wyświetlane wraz z dostępnymi polami w polach rozwijanych Wymiar.

Możliwe jest grupowanie dowolnych pól.

Grupy hierarchiczne są oznaczone ikoną Drilldown,

natomiast grupy cykliczne są wyświetlane z ikoną Cyclic.

Grupy hierarchiczne (drążenie)

Gdy kilka pól tworzy naturalną hierarchię, sensowne jest utworzenie grupy hierarchicznej. Typowe przykłady grup hierarchicznych to:

Czas: Rok, Kwartał, Miesiąc

lub

Geografia: Kontynent, Kraj, Stan, Miejscowość

Gdy grupa hierarchiczna jest używana jako wymiar wykresu, na wykresie będzie używane pierwsze z pól na liście pól grupy, które ma więcej niż jedną możliwą wartość. Jeśli za sprawą poczynionych selekcji pole ma tylko jedną możliwą wartość, zostanie użyte następne pole na liście, o ile ma więcej niż jedną możliwą wartość. Jeśli żadne z pól na liście nie ma więcej niż jednej możliwej wartości, zostanie użyta wartość ostatniego pola.

W pierwszym z powyższych przykładów wymiarem wykresu będzie Rok, dopóki nie zostanie wybrany pojedynczy rok. Wtedy wykres zacznie pokazywać Kwartał jako wymiar. Gdy zostanie wybrany pojedynczy kwartał, wykres przełączy się na pokazywanie wymiaru Miesiąc.

Wraz z usuwaniem selekcji i udostępnianiem więcej niż jednej wartości w poszczególnych polach górnych na liście pól grupy będzie automatycznie wykonywane drążenie wykresu w górę. Drążenie w górę można wymusić, klikając ikonę drążenia w górę na wykresie.