Przeskocz do zawartości głównej

Właściwości dokumentu: Grupy

NA TEJ STRONIE

Właściwości dokumentu: Grupy

Uwaga: Karta Grupy jest dostępna, pod warunkiem że dokument zawiera dane, a skrypt został raz przeładowany.

Na tej karcie można tworzyć grupy pól hierarchiczne albo cykliczne.

Wszystkie grupy, jakie istnieją w dokumencie, są widoczne na liście. Ikona po lewej stronie nazwy każdej grupy wskazuje, czy jest to grupa hierarchiczna, czy cykliczna. Grupę można wybrać poprzez kliknięcie na liście. Wybrane grupy są pokazane w obszarze Użyte pola.

Właściwości źródła danych dokumentu
Właściwość Opis
Nowy Kliknięcie tego przycisku otwiera okno dialogowe Ustawienia grupy, w którym można zdefiniować nową grupę pól.
Usuń Usuwa wybraną grupę.
Edytuj Otwiera okno dialogowe Ustawienia grupy dla wybranej grupy. Ta strona jest używana w celu uzyskiwania dostępu do grup pól.