Przeskocz do zawartości głównej

Grupy hierarchiczne (drążenie)

Gdy kilka pól tworzy naturalną hierarchię, sensowne jest utworzenie grupy hierarchicznej. Typowe przykłady grup hierarchicznych to:

Czas: Rok, Kwartał, Miesiąc

lub:

Geografia: Kontynent, Kraj, Stan, Miejscowość

Gdy grupa hierarchiczna jest używana jako wymiar wykresu, na wykresie będzie używane pierwsze z pól na liście pól grupy, które ma więcej niż jedną możliwą wartość. Jeśli za sprawą poczynionych selekcji pole ma tylko jedną możliwą wartość, zostanie użyte następne pole na liście, o ile ma więcej niż jedną możliwą wartość. Jeśli żadne z pól na liście nie ma więcej niż jednej możliwej wartości, zostanie użyta wartość ostatniego pola.

W pierwszym z powyższych przykładów wymiarem wykresu będzie Rok, dopóki nie zostanie wybrany pojedynczy rok. Wtedy wykres zacznie pokazywać Kwartał jako wymiar. Gdy zostanie wybrany pojedynczy kwartał, wykres przełączy się na pokazywanie wymiaru Miesiąc.

Wraz z usuwaniem selekcji i udostępnianiem więcej niż jednego pola w poszczególnych polach górnych na liście pól grupy będzie automatycznie wykonywane drążenie wykresu w górę. Drążenie w górę można wymusić, klikając ikonę drążenia w górę na wykresie.

Użycie tej samej grupy hierarchicznej w wielu wymiarach w specyfikacji wykresu jest przypadkiem specjalnym. Przy drugim wystąpieniu grupy używane pole zostanie automatycznie przesunięte o jeden stopień niżej na liście pól grupy. Na przykład w przypadku utworzenia wykresu dwuwymiarowego z powyższą grupą Geografia używaną zarówno jako wymiar główny, jak i drugi wymiar, początkowo będą używane wymiary Kontynent i Kraj. W chwili wybrania pojedynczego kontynentu nastąpi przejście na wymiary Kraj i Stan.

Uwaga: Choć ta funkcja jest najwygodniejsza w przypadku hierarchii naturalnych, można z niej korzystać również w innych sytuacjach.
Uwaga: W przypadku użycia wyrażenia wymiaru powodującego powstanie wyspy danych drążenie nie jest możliwe, ponieważ do tego jest potrzebna poprawna hierarchia. W takim przypadku trzeba dostosować wyrażenie w taki sposób, aby uwzględniało wartości z hierarchii.