Przeskocz do zawartości głównej

Dostosuj (Paski narzędzi)

NA TEJ STRONIE

Dostosuj (Paski narzędzi)

Okno dialogowe Dostosuj umożliwia użytkownikom konfigurowanie pasków narzędzi zgodnie z własnymi preferencjami. (W ujęciu ogólnym jest to bardzo praktyczne, ale występują sytuacje, w których projektant dokumentu może podjąć decyzję o wymuszeniu ustawienia standardowego dla wszystkich użytkowników dokumentu.

W rzeczywistości istnieją dwa typy pasków narzędzi, które mogą być dostosowywane; są to paski, które są już zdefiniowane (tj. nazwane) w QlikView, a także paski, które mogą być definiowane całkowicie niestandardowo.

Okno dialogowe Dostosuj zawiera trzy karty: Paski narzędzi, Polecenia i Opcje, które zostały opisane poniżej:

Paski narzędzi

Ta strona zawiera listę wszystkich dostępnych pasków narzędzi, a także pasek menu. Paski narzędzi można aktywować poprzez zaznaczenie właściwego pola wyboru na liście.

 • Nowy: Tworzy nowy pasek narzędzi.
 • Zmień nazwę: Zmienia nazwę wyróżnionego paska narzędzi. To polecenie jest niedostępne dla pięciu domyślnych pasków narzędzi.
 • Usuń: Usuwa wyróżniony pasek narzędzi. To polecenie jest niedostępne dla pięciu domyślnych pasków narzędzi.
 • Resetuj: Resetuje konfigurację wyróżnionego paska narzędzi, przywracając ustawienia domyślne.

Polecenia

Zgodnie z informacją zawartą na karcie Polecenia w celu dodania lub usunięcia dowolnych treści z dowolnego paska narzędzi wystarczy tylko przeciągnąć polecenie menu z panelu Polecenia na żądany pasek narzędzi, albo w odwrotnym kierunku. Najpierw oczywiście modyfikowany pasek narzędzi należy ustawić na tryb wyświetlania na karcie Paski narzędzi. Za pomocą panelu Kategorie można ograniczyć polecenia widoczne w danej chwili na liście do zawartości pojedynczego menu QlikView.

Opcje

Karta Opcje zawiera dodatkowe ustawienia umożliwiające dostosowywanie:

W sekcji Spersonalizowane menu i paski narzędzi można określić, czy będą używane krótsze menu zawierające tylko najczęściej używane polecenia.

 • Zawsze pokazuj pełne menu: Tę opcję należy wyłączyć, jeśli mają być używane krótsze menu tylko z najczęściej używanymi poleceniami.
  • Pokazuj pełne nazwy po krótkim opóźnieniu: Gdy używane są krótkie menu, wówczas wybranie tej opcji spowoduje wyświetlenie pełnego menu po ustawieniu wskaźnika myszy nad menu.
 • Resetuj dane użycia menu i paska narzędzi: To polecenie usuwa wiersze poleceń używanych w aplikacji i przywraca do menu i pasków narzędzi domyślny zestaw widocznych poleceń. Nie cofa żadnych modyfikacji wprowadzonych jawnie.

Następujące opcje wyświetlania zostały zgrupowane w obszarze Inne:

 • Duże ikony: To ustawienie powoduje dwukrotne powiększenie ikon paska narzędzi, co poprawia ich widoczność.
 • Pokaż porady na paskach narzędzi: Ta opcja umożliwia włączanie i wyłączanie porad.
 • Pokaż klawisze skrótu w poradach: Ta opcja powoduje zwiększenie ilości informacji wyświetlanych w wyskakujących okienkach porad.
 • Animacje menu:: To ustawienie dotyczy sposobu otwierania menu (i menu kaskadowych). Po wybraniu tej opcji na liście rozwijanej — obok całej gamy ustawień Domyślne ustawienia systemu — dostępna będzie pewna liczba niestandardowych animacji.