Przeskocz do zawartości głównej

Funkcje

Funkcja to typ procedury, w ramach której wykonywane jest określone zadanie przetwarzania danych zawartych w dokumentach. QlikView udostępnia kilkaset funkcji, z których można korzystać do różnych celów takich jak wykonywanie obliczeń, interpretacja danych lub informacji systemowych, określanie warunków itp.

Z wielu funkcji można korzystać w ramach zarówno edytora skryptów, jak i wykresów. Niektóre funkcje są właściwe dla wykresów (funkcje wykresów), a niektóre — dla edytora skryptów (funkcje skryptów).

Funkcje są często, ale nie zawsze, stosowane w ramach wyrażeń.

Na poniższej liście wyszczególniono kilka przykładów funkcji.

  • Max — funkcja agregacji, która może być stosowana w skryptach i na wykresach.

    Na przykład: funkcja Max(Sales) służy do obliczania najwyższej wartości w polu Sales.

  • IF — funkcja warunkowa, która może być stosowana w skryptach i na wykresach.

    Na przykład:funkcja IF(Amount>0, 'OK','Alarm') określa, czy spełniony jest warunek „czy wartość w polu Amount jest większa niż zero?”. Jeśli jest większa, wówczas zwracana jest wartośćOK, w przeciwnym razie zwracana jest wartość Alarm.

  • Date#— funkcja interpretacji, która może być stosowana w skryptach i na wykresach.

    Na przykład funkcja Date#(A) pobiera wartość wejściową A i ocenia ją jako datę.