Gå till huvudinnehåll

Funktioner

PÅ DEN HÄR SIDAN

Funktioner

En funktion är en typ av process eller rutin som utför en viss uppgift för data i dokument. QlikView tillhandahåller flera hundra funktioner som kan användas i olika syften, som t.ex. för att utföra beräkningar, tolka data eller systeminformation, fastställa villkor och så vidare.

Många funktioner kan användas både i skriptredigeraren och i diagram. Vissa funktioner är specifika för diagram (diagramfunktioner), och andra är specifika för skriptredigeraren (skriptfunktioner).

Funktioner används ofta, men inte alltid, i uttryck.

Följande lista visar några exempel på funktioner:

  • Max: en aggregeringsfunktion som kan användas i skript och diagram.

    Exempel: Max(Sales) beräknar det högsta värdet i fältet Sales.

  • IF: en villkorsfunktion som kan användas i skript och diagram.

    Exempel: IF(Amount>0, 'OK','Alarm') fastställer om villkoret ”är värdet för Amount större än noll?” uppfylls. Om det är skrivs OK, annars skrivs Alarm.

  • Date#: en tolkningsfunktion som kan användas i skript och diagram.

    Till exempel: Date#(A) tar indatavärdet A och utvärderar det som ett datum.