Przeskocz do zawartości głównej

Funkcje skryptu i wyrażenia wykresu

NA TEJ STRONIE

Funkcje skryptu i wyrażenia wykresu

W tej sekcji opisano funkcje dostępne w skryptach ładowania i wyrażeniach wykresu aplikacji QlikView w celu przekształcania i agregowania danych.

Wiele funkcji można stosować w ten sam sposób w zarówno w skryptach ładowania, jak i wyrażeniach wykresu, ale istnieje kilka wyjątków:

  • Niektóre funkcje można stosować tylko w skryptach ładowania; są one oznaczone jako — funkcje skryptu.
  • Niektóre funkcje można stosować tylko w wyrażeniach wykresu; są one oznaczone jako funkcje wykresu.
  • Niektóre funkcje można stosować w skryptach ładowania i wyrażeniach wykresu, ale z różnicami w parametrach i aplikacji. Są one opisane w oddzielnych tematach oznaczonych jako funkcja skryptu lub funkcja wykresu.

Połączenia analityczne

Zarówno w przypadku programu QlikView Desktop, jak i programu QlikView Server, połączenia analityczne są tworzone poprzez edycję pliku settings.ini. Funkcje włączone przez połączenia analityczne będą widoczne tylko wtedy, gdy połączenie analityczne jest skonfigurowane w pliku setting.ini, a program QlikView jest uruchomiony. Informacje na temat tworzenia połączenia analitycznego są dostępne na stronie Połączenia analityczne.