Przeskocz do zawartości głównej

GetSelectedCount

NA TEJ STRONIE

GetSelectedCount

Funkcja GetSelectedCount() zwraca liczbę wybranych (zielonych) wartości w polu.

Syntax:  

GetSelectedCount (field_name [, include_excluded])

Return data type: liczba całkowita

Arguments:  

  • field_name: Pole zawierające mierzony zakres danych.
  • include_excluded: W przypadku ustawienia wartości True(), wówczas zliczanie obejmie wartości wybrane, które są aktualnie wykluczone przez selekcje w innych polach. Jeśli parametr ten ma wartość False lub został pominięty, wartości te nie zostaną uwzględnione.
  • state_name: Nazwa stanu alternatywnego. Jeśli ją określono, zwracana jest wartość wyliczana w polu w stanie alternatywnym. Jeśli nie podano stanu alternatywnego, używany jest stan domyślny.

Przykłady

W poniższym przykładzie wykorzystano trzy pola wczytane do różnych list wartości: jedno pole to First name, drugie pole to Initials, a trzecie pole to Has cellphone.

Example 1: John wybrano w First name

GetSelectedCount ([First name])

zwraca 1, ponieważ jedna wartość jest wybrana w First name.

Example 2: John wybrano w First name

GetSelectedCount ([Initials])

zwraca 0, ponieważ nie ma wartości wybranych w Initials.

Example 3: brak wyborów w First name, wszystkie wartości wybrane w Initials, a Yes wybrano w Has cellphone

GetSelectedCount ([Initials], True())

zwraca 6. Wybrane na liście Initials wartości MC i PD mają na liście Has cellphone przypisaną wartość No, ale zwracana jest nadal liczba 6, ponieważ argument include_excluded ma wartość True().

Dane zastosowane w przykładzie:

Names:

LOAD * inline [

"First name"|"Last name"|Initials|"Has cellphone"

John|Anderson|JA|Yes

Sue|Brown|SB|Yes

Mark|Carr|MC |No

Peter|Devonshire|PD|No

Jane|Elliot|JE|Yes

Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');