Przeskocz do zawartości głównej Skip to complementary content

GetSelectedCount

Funkcja GetSelectedCount() zwraca liczbę wybranych (zielonych) wartości w polu.

Składnia:  

GetSelectedCount (field_name [, include_excluded])

Typ zwracanych danych: liczba całkowita

Argumenty:  

  • field_name: Pole zawierające mierzony zakres danych.
  • include_excluded: W przypadku ustawienia wartości True(), wówczas zliczanie obejmie wartości wybrane, które są aktualnie wykluczone przez selekcje w innych polach. Jeśli parametr ten ma wartość False lub został pominięty, wartości te nie zostaną uwzględnione.
  • state_name: Nazwa stanu alternatywnego. Jeśli ją określono, zwracana jest wartość wyliczana w polu w stanie alternatywnym. Jeśli nie podano stanu alternatywnego, używany jest stan domyślny.

Przykłady

W poniższym przykładzie wykorzystano trzy pola wczytane do różnych list wartości: jedno pole to First name, drugie pole to Initials, a trzecie pole to Has cellphone.

Przykład 1: John wybrano w First name

GetSelectedCount ([First name])

zwraca 1, ponieważ jedna wartość jest wybrana w First name.

Przykład 2: John wybrano w First name

GetSelectedCount ([Initials])

zwraca 0, ponieważ nie ma wartości wybranych w Initials.

Przykład 3: brak wyborów w First name, wszystkie wartości wybrane w Initials, a Yes wybrano w Has cellphone

GetSelectedCount ([Initials], True())

zwraca 6. Wybrane na liście Initials wartości MC i PD mają na liście Has cellphone przypisaną wartość No, ale zwracana jest nadal liczba 6, ponieważ argument include_excluded ma wartość True().

Dane zastosowane w przykładzie:

Names:

LOAD * inline [

"First name"|"Last name"|Initials|"Has cellphone"

John|Anderson|JA|Yes

Sue|Brown|SB|Yes

Mark|Carr|MC |No

Peter|Devonshire|PD|No

Jane|Elliot|JE|Yes

Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com