Gå till huvudinnehåll

GetSelectedCount

PÅ DEN HÄR SIDAN

GetSelectedCount

GetSelectedCount() finner antalet valda (gröna) värden i ett fält.

Syntax:  

GetSelectedCount (field_name [, include_excluded])

Return data type: heltal

Arguments:  

  • field_name: Fältet som innehåller dataintervallet som ska mätas.
  • include_excluded: Om det anges som True(), inkluderar räkningen valda värden som just nu är exkluderade av urval i andra fält. Om de är False eller utelämnade inkluderas dessa värden inte.
  • state_name: Namnet på ett parallellt tillstånd. Om det anges returneras det räknade värdet för fältet i det parallella tillståndet. Om inget parallellt tillstånd anges används standardtillståndet.

Exempel

I exemplet som följer har tre fält lästs in i olika listboxar – en för förnamn, First name, en för initialer, Initials, och en för mobiltelefoni, Has cellphone.

Example 1: John är valt i First name

GetSelectedCount ([First name])

returnerar 1 eftersom ett värde är valt i First name.

Example 2: John är valt i First name

GetSelectedCount ([Initials])

returnerar 0 eftersom inga värden är valda i Initials.

Example 3: inga urval i First name, alla värden valda i Initials och Yes valt i Has cellphone

GetSelectedCount ([Initials], True())

returnerar 6. Även om val med Initials MC och PD har Has cellphone inställd på No, är resultatet fortfarande 6, eftersom argumentet include_excluded är inställt på True().

Data som används i exemplet:

Names:

LOAD * inline [

"First name"|"Last name"|Initials|"Has cellphone"

John|Anderson|JA|Yes

Sue|Brown|SB|Yes

Mark|Carr|MC |No

Peter|Devonshire|PD|No

Jane|Elliot|JE|Yes

Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');