Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Konfigurowanie szyfrowania dzierżawy

Administratorzy dzierżawy mogą konfigurować ustawienia szyfrowania dzierżawy. Nowa dzierżawa używa domyślnie wewnętrznego KMS Qlik do szyfrowania zawartości w dzierżawie. Jeśli Twoja organizacja chce używać własnego klucza zarządzanego przez klienta (CMK) do szyfrowania danych dzierżawy, możesz skonfigurować szyfrowanie dzierżawy tak, aby był używany CMK od obsługiwanego dostawcy kluczy.

Qlik Cloud obsługuje CMK z Amazon Web Services (AWS) Usługa zarządzania kluczami (KMS). Klienci mogą zdecydować się na używanie tego samego klucza dla wielu dzierżaw za pomocą definicji zasad klucza AWS KMS, chociaż nie jest to zalecane jako najlepsza praktyka. Integracja CMK i AWS KMS będzie obsługiwać szyfrowanie poszczególnych dzierżaw przy użyciu kontekstu szyfrowania interfejsu API AWS KMS, ale szyfrowanie należy skonfigurować indywidualnie dla każdej dzierżawy. Klienci lub partnerzy, którzy umożliwiają korzystanie z dzierżaw przez wiele organizacji użytkowników końcowych, muszą wdrożyć indywidualne klucze dla każdej organizacji użytkowników końcowych.

OstrzeżenieCMK można używać zarówno z nowymi, jak i dotychczasowymi dzierżawami. Gdy zmienisz dostawcę kluczy, aby używać CMK, wszystkie dane w spoczynku w dzierżawie będą szyfrowane i odszyfrowywane przy użyciu tych kluczy.

Wymagania wstępne CMK

Musisz mieć konto AWS i klucz AWS KMS, aby używać CMK z Qlik Cloud. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania konta AWS KMS i tworzenia klucza AWS KMS, zobacz AWS Usługa zarządzania kluczami (KMS).

Po zakończeniu konfiguracji w AWS możesz zmienić dostawcę kluczy w dzierżawie, aby używać swojego klucza AWS KMS.

Tworzenie nowego dostawcy kluczy w dzierżawie

Przed zmianą dostawcy kluczy sprawdź, czy klucz AWS KMS i zasady zostały poprawnie skonfigurowane w AWS KMS. Zob. AWS Usługa zarządzania kluczami (KMS). Qlik Cloud obsługuje następujących dostawców kluczy:

 • Wewnętrzna usługa zarządzania kluczami Qlik (jest to domyślne KMS używające kluczy zarządzanych przez Qlik)

 • AWS KMS

 1. W funkcji Konsola zarządzania przejdź do pozycji Ustawienia.

 2. W obszarze Szyfrowanie dzierżawy kliknij pozycję Zarządzaj dostawcą kluczy.

 3. Kliknij kartę Utwórz nowy.

 4. Wprowadź parametry wymagane przez dostawcę kluczy.

  • Dostawca kluczy głównych: Jedyną dostępną opcją jest Dostawca kluczy głównych AWS KMS.
  • ARN klucza KMS: ARN klucza KMS lub alias ARN. ARN klucza jest nazwą zasobu Amazon (Amazon Resource Name, ARN) klucza KMS. Alias ARN to nazwa zasobu Amazon (Amazon Resource Name, ARN) aliasu AWS KMS (przyjazna nazwa nadana kluczowi AWS KMS podczas jego tworzenia). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Zdarzenia związane z dostawcą kluczy. Aby uzyskać informacje o tym, jak znaleźć ARN klucza lub alias ARN klucza KMS, zobacz temat Znajdowanie identyfikatora klucza i ARN klucza lub Znajdowanie nazwy aliasu i aliasu ARN.
  • Tytuł: Tytuł identyfikujący nowego dostawcę kluczy.
  • Opis: Opcjonalne
  • Tworzenie karty dostawcy kluczy

   Tworzenie dostawcy kluczy głównych
 5. Wybierz, czy chcesz dodać konfigurację dostawcy kluczy i zapisać ją na później, czy też rozpocząć migrację kluczy teraz.

OstrzeżeniePo skonfigurowaniu dzierżawy dla CMK, jeśli wyłączysz lub usuniesz CMK, danych dzierżawy nie będzie można odszyfrować przy użyciu tych kluczy. Jeśli wyłączony klucz zostanie ponownie włączony, dostęp do danych zostanie przywrócony. W przypadku usuniętego klucza dostęp do danych zostanie nieodwracalnie utracony. Więcej informacji zawiera temat Zarządzanie kluczami w AWS KMS.

Zmiana dostawcy kluczy w dzierżawie

Możesz zmienić dostawcę kluczy z Qlik KMS na AWS KMS, AWS KMS na inny AWS KMS lub powrócić do Qlik KMS z AWS KMS. Podczas migracji kluczy dzierżawa będzie nadal działać normalnie, bez wpływu na użytkowników.

OstrzeżenieJeśli obowiązuje umowa Business Associate Agreement (BAA) związana z ustawą HIPAA i przechowujesz PHI zgodnie z HIPAA, nie możesz powrócić do Qlik KMS z AWS KMS. Musisz utworzyć nowy klucz AWS i przeprowadzić do niego migrację, jeśli aktualnie używany klucz AWS musi zostać zastąpiony.
Ostrzeżenie

Dzienniki uruchomień Automatyzacja aplikacji Qlik są nieodwracalnie czyszczone podczas migracji klucza. Oznacza to, że w przypadku automatyzacji nie można wyświetlić historycznych informacji z dziennika:

 • Eksport dziennika uruchomień

 • Panel wyjściowy

 • Panel na blok

 • Panel chronologiczny

Poniższe elementy pozostają zachowane po migracji klucza:

 • Tytuł uruchomienia automatyzacji

 • Dziennik błędów automatyzacji

 1. W funkcji Konsola zarządzania przejdź do pozycji Ustawienia.
 2. W obszarze Szyfrowanie dzierżawy kliknij pozycję Zarządzaj dostawcą kluczy.
 3. Kliknij wielokropek na karcie dostawcy kluczy, do którego chcesz dokonać migracji.
 4. Wybierz Migruj.
 5. W oknie dialogowym Zmień dostawcę kluczy zaznacz pole wyboru, aby potwierdzić zamianę bieżącego klucza, i kliknij Zmień dostawcę kluczy. Po pomyślnej migracji nowy dostawca kluczy stanie się aktywny.
InformacjaStan migracji klucza jest aktualizowany co 15 minut. Migracje mogą zazwyczaj zająć do 24 godzin w zależności od liczby artefaktów w dzierżawie, takich jak notatki, aplikacje, automatyzacje, alerty, dzienniki zdarzeń itd. Jeśli migracja trwa dłużej niż 24 godziny, prześlij zgłoszenie do Pomocy technicznej Qlik.
Informacja Zmianę dostawcy klucza szyfrowania możesz zweryfikować na stronie Zdarzenia w funkcji Konsola zarządzania. Więcej informacji na temat typów zdarzeń szyfrowania związanych z migracją zawiera temat Zdarzenia związane z dostawcą kluczy.

Walidacja dostawcy kluczy

W dowolnym momencie możesz poddać walidacji dostawcę klucza AWS. Walidacja kończy wszystkie kontrole poprawności i weryfikuje zgodność ze zdefiniowanymi regułami wymaganymi w przypadku migracji dostawcy kluczy. Walidacja jest również przeprowadzana automatycznie przed rozpoczęciem migracji dowolnego dostawcy kluczy.

 1. W funkcji Konsola zarządzania przejdź do pozycji Ustawienia.
 2. W obszarze Szyfrowanie dzierżawy kliknij pozycję Zarządzaj dostawcą kluczy.
 3. Kliknij wielokropek na karcie dostawcy kluczy.
 4. Wybierz Sprawdź poprawność.

Usuwanie dostawcy kluczy

Dowolnego dostawcę kluczy, z wyjątkiem domyślnego dostawcy kluczy Qlik, można usunąć, jeśli jest nieaktywny.

 1. W funkcji Konsola zarządzania przejdź do pozycji Ustawienia.
 2. W obszarze Szyfrowanie dzierżawy kliknij pozycję Zarządzaj dostawcą kluczy.
 3. Kliknij wielokropek na karcie dostawcy kluczy.
 4. Wybierz Usuń.

Zdarzenia związane z dostawcą kluczy

Zmiany dostawcy klucza szyfrowania możesz zweryfikować na stronie Zdarzenia w funkcji Konsola zarządzania. Dziennik zdarzeń przechwytuje następujące typy zdarzeń szyfrowania:

 • com.qlik.v1.encryption.keyprovider.created
 • com.qlik.v1.encryption.keyprovider.updated
 • com.qlik.v1.encryption.keyprovider.deleted
 • com.qlik.v1.encryption.keyprovider-migration.triggered
 • com.qlik.v1.encryption.keyprovider-migration.finished
 • com.qlik.v1.encryption.keyprovider-migration.progressed

Zdarzenia w AWS KMS są rejestrowane w AWS CloudTrail w Historii zdarzeń. Wyszukaj nazwy zdarzeń: Encrypt, GenerateDatakey lub Decrypt.

API szyfrowania i łączniki Qlik

Oprócz konfigurowania szyfrowania dzierżawy za pomocą Konsoli zarządzania, Qlik oferuje kilka dodatkowych sposobów zarządzania cyklami życia dostawcy kluczy.

AWS Usługa zarządzania kluczami (KMS)

Qlik Cloud obsługuje używanie klucza zarządzanego przez klienta (CMK) — Amazon nazywa to kluczem AWS KMS lub KMS — z AWS KMS do szyfrowania i odszyfrowywania danych dzierżawy.

Poniżej przedstawiono ogólne kroki wymagane do skonfigurowania AWS do użytku z CMK. Musisz utworzyć konto AWS KMS, utworzyć klucz AWS KMS i skonfigurować zasady dotyczące kluczy do użytku z Qlik Cloud CMK. Po zakończeniu konfiguracji w AWS KMS możesz zmienić dostawcę kluczy w dzierżawie Qlik Cloud, aby używać klucza AWS KMS. Zob. Tworzenie nowego dostawcy kluczy w dzierżawie.

Tworzenie konta AWS

Przejdź do Amazon Web Services i utwórz konto.

Tworzenie symetrycznego klucza AWS KMS

W AWS utwórz klucz za pomocą Konsoli zarządzania AWS KMS lub interfejsu API AWS KMS za pomocą polecenia CreateKey. Konfigurując klucz wieloregionalny, należy pamiętać, że istnieją ograniczenia dotyczące wyboru regionów zapasowych w zależności od regionu klucza głównego.

 • Region AWS — wybierz region, w którym jest hostowana Twoja dzierżawa Qlik Cloud. Poniżej wymieniono obsługiwane regiony Qlik Cloud i powiązane z nimi kody zapasowych regionów AWS. Obsługiwane są klucze wieloregionalne.

  Nazwa regionu głównego Kod regionu głównego Nazwa regionu zapasowego Kod regionu zapasowego
  USA Wirginia Północna us-east-1 USA Ohio us-east-2
  Europa Irlandia eu-west-1 Europa Paryż eu-west-3
  Europa Frankfurt eu-central-1 Europa Mediolan eu-south-1
  Europa Londyn eu-west-2 Europa Hiszpania eu-south-2
  Azja i Pacyfik Singapur ap-southeast-1 Azja i Pacyfik Seul ap-northeast-2
  Azja i Pacyfik Sydney ap-southeast-2 Azja i Pacyfik Melbourne ap-southeast-4
  Japonia (Tokio) ap-northeast-1 Japonia (Osaka) ap-northeast-3
  OstrzeżenieAby zapewnić poprawną konfigurację klucza wieloregionalnego do użycia w Qlik Cloud, należy utworzyć parę kluczy zgodnie z powyższą tabelą regionów zapasowych w konsoli AWS KMS.
  Uwaga dotycząca Qlik Sense Enterprise SaaS GovernmentRegiony Qlik Cloud Government (us-gov-west-1 lub us-gov-east-1) nie wymagają konfiguracji repliki klucza w celu rejestracji CMK.
 • Typ klucza — symetryczny. CMK nie obsługuje kluczy asymetrycznych.

 • Użycie klucza — szyfrowanie i odszyfrowywanie

Inne ustawienia podczas tworzenia klucza obejmują:

 • Wprowadzenie aliasu klucza

 • Zdefiniowanie użytkowników na potrzeby zarządzania dostępem i tożsamością (IAM) oraz ról, które mogą administrować kluczem

 • Wybór użytkowników IAM i ról, które mogą używać klucza w operacjach kryptograficznych

 • Konfigurowanie zasady klucza.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia klucza AWS KMS, zobacz Tworzenie kluczy.

Skonfiguruj zasadę klucza AWS KMS

Zasada klucza kontroluje dostęp do klucza AWS KMS. Każdy klucz ma swoją własną zasadę. Zasady kluczy muszą zawierać minimalne informacje i uprawnienia wymagane do używania klucza AWS KMS z funkcją Klucze zarządzane przez klienta Qlik Cloud. Gdy tworzysz klucz za pomocą Konsoli zarządzania AWS KMS, AWS KMS tworzy domyślną zasadę klucza z instrukcjami na podstawie wyborów dokonanych podczas tworzenia klucza. Instrukcje te określają użytkowników IAM i role na Twoim koncie, które mogą administrować kluczem oraz używać go w operacjach kryptograficznych.

Aby dodać uprawnienia i parametry wymagane do używania klucza z funkcją Qlik Cloud CMK, musisz edytować domyślną zasadę klucza. Obejmują one m. in.:

 • Zezwalanie kontom proxy AWS Qlik i wymaganym rolom IAM na generowanie klucza danych oraz szyfrowanie i odszyfrowywanie danych przy użyciu Twojego klucza AWS KMS. Aby używać CMK z Automatyzacja aplikacji Qlik, należy dodać osobne role IAM do zasady klucza.

 • Identyfikowanie identyfikatora dzierżawy Qlik Cloud. Identyfikator dzierżawy jest używany jako kontekst szyfrowania. AWS KMS używa kontekstu szyfrowania jako dodatkowych uwierzytelnionych danych (additional authenticated data, AAD) do obsługi uwierzytelnionego szyfrowania. Oznacza to, że jedna dzierżawa nie może odszyfrować kluczy szyfrujących innej dzierżawy. Zobacz Kontekst szyfrowania. Jeśli używasz tego samego klucza KMS dla wielu dzierżaw, musisz podać identyfikator dzierżawy dla każdej dzierżawy w zasadzie klucza.

 1. Twoje konto klienta AWS oraz użytkownicy i role IAM muszą być poprawne i uwzględnione w zasadzie, patrz Przykładowa zasada klucza AWS KMS. Twoja zasada może zawierać również inne instrukcje.
 2. Skopiuj wymagany fragment kodu Qlik Cloud poniżej i dodaj go do zasady klucza. W przypadku subskrypcji Qlik Cloud Government skopiuj wstawkę kodu do Qlik Cloud Government.

 3. 
          
      {
        "Sid": "Enable Qlik's proxy roles to use the Customer's AWS KMS key to encrypt and decrypt data for the Qlik cloud tenant",
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {    
          "AWS": [
            "arn:aws:iam::338144066592:role/byok-encryption-proxy-role",
            "arn:aws:iam::634246602378:role/byok-encryption-proxy-role",
            "arn:aws:iam::338144066592:role/byok-automations-proxy-role",
            "arn:aws:iam::634246602378:role/byok-automations-proxy-role"
          ]
        },
        "Action": [
          "kms:Encrypt",
          "kms:Decrypt",
          "kms:GenerateDataKey"
        ],
        "Resource": "*",
        "Condition": {
          "StringEquals": {
            "kms:EncryptionContext:TenantId": [
              "QLIK_TENANT_ID"
            ]
          }
        }
      }
  [
    {
      "Sid": "Enable Qlik's proxy roles to use the Customer's AWS KMS key to encrypt and decrypt data for the Qlik cloud tenant",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "arn:aws-us-gov:iam::014729015091:role/byok-encryption-proxy-role",
          "arn:aws-us-gov:iam::014734359703:role/byok-encryption-proxy-role",
          "arn:aws-us-gov:iam::014729015091:role/byok-automations-proxy-role",
          "arn:aws-us-gov:iam::014734359703:role/byok-automations-proxy-role"
        ]
      },
      "Action": [
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "kms:EncryptionContext:TenantId": [
            "QLIK_TENANT_ID"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "Enable KMS Key policy for proxy account",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "arn:aws-us-gov:iam::014729015091:role/byok-encryption-proxy-role",
          "arn:aws-us-gov:iam::014734359703:role/byok-encryption-proxy-role",
          "arn:aws-us-gov:iam::014729015091:role/byok-automations-proxy-role",
          "arn:aws-us-gov:iam::014734359703:role/byok-automations-proxy-role"
        ]
      },
      "Action": "kms:DescribeKey",
      "Resource": "*"
    }
  ]
 4. W ciągu EncryptionContext zastąp QLIK_TENANT_ID swoim identyfikatorem TenantID Qlik Cloud.

 5. WskazówkaAby znaleźć identyfikator dzierżawy, w hubie swojej dzierżawy Qlik Cloud wybierz swój profil użytkownika, a następnie wybierz Informacje. W obszarze Identyfikator dzierżawy zaznacz i skopiuj ciąg identyfikatora. Nie używaj Nazwy wyświetlanej ani Nazwy hosta aliasu w funkcji Konsola zarządzania w obszarze Ustawienia > Dzierżawa.
 6. Zapisz zasadę klucza.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zasad kluczy AWS KMS, zobacz Zasady kluczy w KMS.

Przykładowa zasada klucza AWS KMS

Poniższe przykładowe zasady kluczy obejmują podstawowe wymagania dotyczące używania z funkcją Klucze zarządzane przez klienta Qlik Cloud.

 1. Konto klienta i użytkownicy IAM oraz role, które mogą administrować kluczem i go używać.

 2. Konta Qlik i role IAM, które mogą używać klucza do operacji kryptograficznych: Encrypt, Decrypt i GenerateDataKey.

 3. Konta Qlik i role IAM Automatyzacja aplikacji, które mogą używać klucza z Automatyzacja aplikacji.

 4. Kontekst szyfrowania, który identyfikuje numer identyfikacyjny dzierżawy Qlik Cloud (TenantID).

Wybrana sekcja (B, C i D) w przykładzie zasady identyfikuje parametry wymagane przez funkcję Klucze zarządzane przez klienta Qlik Cloud.

Przykład zasady klucza AWS KMS

Przykładowa zasada klucza

ARN klucza KMS i alias ARN

Nazwa zasobu Amazon (Amazon Resource Name, ARN) to unikatowy, w pełni kwalifikowany identyfikator klucza KMS. Obejmuje kontekst szyfrowania (TenantID), konto AWS, region i identyfikator klucza. ARN jest tworzony podczas tworzenia klucza AWS KMS w Usługa zarządzania kluczami AWS. W Qlik Cloud podczas zmiany dostawcy klucza głównego w funkcji Konsola zarządzania w celu użycia klucza AWS KMS należy podać ARN klucza lub alias ARN, aby połączyć usługę szyfrowania Qlik z kluczem AWS KMS. Zob. Tworzenie nowego dostawcy kluczy w dzierżawie.

A) ARN klucza AWS KMS i B) Alias ARN w Usługa zarządzania kluczami AWS

ARN klucza AWS KMS i alias ARN

ARN używa formatu:

arn:<partition>:kms:<region>:<account-id>:key/<key-id>

Poniżej podano przykład prawidłowego ARN klucza:

arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab

Alias ARN ma format:

arn:<partition>:kms:<region>:<account-id>:alias/<alias-name>

Poniżej znajduje się przykład prawidłowego aliasu ARN, gdzie CMK-Example-Alias jest nazwą aliasu:

arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:alias/CMK-Example-Alias

Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizowania ARN klucza lub aliasu ARN dla klucza KMS, zobacz temat Znajdowanie identyfikatora klucza i ARN klucza lub Znajdowanie nazwy aliasu i aliasu ARN.

Klucz wieloregionalny do odzyskiwania po awarii (DR) AWS KMS

Klucze wieloregionalne umożliwiają uzyskiwanie dostępu do zaszyfrowanych danych i ich przetwarzanie, nawet kiedy w głównym regionie występuje awaria. Dzięki replice klucza można odszyfrować dane w regionie zapasowym, a dane zaszyfrowane w kopii zapasowej można później odszyfrować po przywróceniu w regionie głównym.

Aby utworzyć klucz wieloregionalny w AWS KMS, wykonaj następujące kroki:

 1. W AWS Management Console kliknij Create a key.

 2. AWS Management Console z przyciskiem prowadzącym do tworzenia klucza CMK.

 3. W kroku 1 skonfigurujesz konfigurację klucza. W sekcji Advanced options wybierz KMS dla Key material origin, a w sekcji Regionality wybierz Multi-region key. Kliknij Dalej, aby kontynuować.

 4. AWS Management Console z przyciskiem prowadzącym do tworzenia klucza CMK.

 5. W kroku 2 dodasz alias dla klucza. Po dodaniu nazwy możesz dodać opis i znaczniki. Kliknij Dalej, aby kontynuować.

 6. AWS Management Console z przyciskiem prowadzącym do tworzenia klucza CMK.

 7. W kroku 3 możesz wybrać użytkowników IAM i role, które mogą administrować kluczem. Kliknij Dalej, aby kontynuować.

 8. AWS Management Console z przyciskiem prowadzącym do tworzenia klucza CMK.

 9. W kroku 4 możesz wybrać role użytkowników IAM, którzy mogą używać klucza KMS. Aby kontynuować, kliknij Dalej.

 10. AWS Management Console z przyciskiem prowadzącym do tworzenia klucza CMK.

 11. W kroku 5 sprawdzisz szczegóły konfiguracji. Upewnij się, czy Regionality ma ustawienie Multi-region key.

 12. AWS Management Console z przyciskiem prowadzącym do tworzenia klucza CMK.


Zasady dotyczące kluczy obejmują wszystkie wymagania odnoszące się do stosowania klucza wieloregionalnego z funkcją Qlik Cloud Klucze zarządzane przez klienta, w tym działanie KMS DescribeKey. Więcej informacji na temat działania DescribeKey zawiera temat AWS KMS DescribeKey.

{ "Version": "2012-10-17", "Id": "key-consolepolicy-3", "Statement": [ { "Sid": "Enable IAM User Permissions", "Effect": "Allow", "Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::857519135519:root" }, "Action": "kms:*", "Resource": "*" }, { "Sid": "Enable KMS Key policy for proxy account", "Effect": "Allow", "Principal": { "AWS": [ "arn:aws:iam::338144066592:role/byok-encryption-proxy-role", "arn:aws:iam::634246602378:role/byok-automations-proxy-role", "arn:aws:iam::634246602378:role/byok-encryption-proxy-role", "arn:aws:iam::338144066592:role/byok-automations-proxy-role" ] }, "Action": [ "kms:Encrypt", "kms:Decrypt", "kms:GenerateDataKey" ], "Resource": "*", "Condition": { "StringEquals": { "kms:EncryptionContext:TenantId": [ "QLIK_TENANT_ID" ] } } }, { "Sid": "Enable KMS Key policy for proxy account", "Effect": "Allow", "Principal": { "AWS": [ "arn:aws:iam::338144066592:role/byok-encryption-proxy-role", "arn:aws:iam::634246602378:role/byok-automations-proxy-role", "arn:aws:iam::634246602378:role/byok-encryption-proxy-role", "arn:aws:iam::338144066592:role/byok-automations-proxy-role" ] }, "Action": "kms:DescribeKey", "Resource": "*" } ] }
OstrzeżenieAWS KMS nie obsługuje zmiany typu klucza po utworzeniu, co oznacza, że pojedynczego regionu nie można zmienić na wiele regionów ani odwrotnie. Jeśli istniejący klucz jest już skonfigurowany dla wielu regionów, możesz zmodyfikować zasady i zaktualizować regiony replik.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!