Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Alan etiketleri

Alan etiketleri, veri modelinizdeki alanlara meta veri ekleme olanağını sağlar. İki tür farklı alan etiketi vardır:

  • Sistem alanı etiketleri

    Sistem alanı etiketleri, kod yürütüldüğünde ve veriler yüklendiğinde otomatik olarak oluşturulur. Etiketlerin bazıları kod içinde yönlendirilebilir. Sistem etiketlerinin önünde her zaman bir $ işareti bulunur.

  • Özel alan etiketleri

    Tag deyimini kullanarak, veri komut dosyasındaki alanlara özel etiketler ekleyebilirsiniz. Özel etiketler, herhangi bir sistem etiketiyle aynı adı kullanamaz.

    Etiketler hakkında daha fazla bilgi için bkz. Tag ve Untag.

Sistem alanı etiketleri

Aşağıdaki sistem alanı etiketleri, veriler yüklendiğinde otomatik olarak oluşturulur.

Sistem alanı etiketleri
Etiket Açıklama Kod içinde yönlendirilebilir
$system

Kod yürütme sırasında Qlik Sense tarafından oluşturulan sistem alanı.

Daha fazla bilgi için bkz. Sistem alanları.

Hayır
$key İki veya daha fazla tablo arasında bağlantı sağlayan anahtar alan. Hayır
$keypart Alan bir veya daha fazla yapay anahtarın parçasıdır. Hayır
$syn

Yapay anahtar

Daha fazla bilgi için bkz. Yapay anahtarlar.

Hayır

$hidden

Gizli alan; yani görselleştirmeler, boyutlar veya hesaplamalar oluşturulurken hiçbir alan seçimi listesinde görüntülenmez. Yine de ifadelerde gizli alanları kullanabilirsiniz; ancak alan adını yazmanız gerekir.

Gizlenecek alanları ayarlamak için HidePrefix ve HideSuffix sistem değişkenlerini kullanabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için bkz. HidePrefix ve HideSuffix .

Evet
$numeric Alandaki tüm (NULL olmayan) değerler sayısaldır. Evet
$integer Alandaki tüm (NULL olmayan) değerler tamsayıdır. Evet
$text Alandaki hiçbir değer sayısal değildir. Evet
$ascii Alan değerleri yalnızca standart ASCII karakterlerini içerir. Evet
$date Alandaki tüm (NULL olmayan) değerler tarih olarak yorumlanabilir (tamsayılar). Evet
$timestamp Alandaki tüm (NULL olmayan) değerler zaman damgası olarak yorumlanabilir. Evet
$geoname Alan değerleri, nokta alanı ($geopoint) ve/veya bölge alanı ($geomultipolygon) ile ilgili coğrafi konum adlarını içerir. Evet
$geopoint Alan değerleri, bir harita üzerinde [boylam, enlem] biçimindeki noktaları temsil eden geometrik nokta verileri içerir. Evet
$geomultipolygon Alan değerleri, harita üzerinde bölgeleri temsil eden geometrik poligon verileri içerir. Evet

Türetilmiş alan etiketleri

Aşağıdaki etiketler, bir çizgi grafiğinde alanların komşu eksende nasıl kullanılacağını ve görüntüleneceğini belirtmek için türetilmiş alanları bildirdiğinizde kullanılabilir. Veri kod dosyasında etiketleri yönlendirebilirsiniz.

Türetilmiş alan etiketleri
Etiket Açıklama
$axis Grafiğin komşu ekseninde alanın bir işaret oluşturmasını belirtmek için $axis etiketi kullanılır.

$qualified

$simplified

İki farklı alan türeterek bir eksen etiketinin nitelikli ve basitleştirilmiş sürümünü belirtebilirsiniz. Nitelikli alan, eksen daha derin bir düzeye yakınlaştırıldığında tüm içeriği göstermek için etiket olarak görüntülenir.

Örneğin, çeyreğe göre verileri gösterirken iki alan oluşturabilirsiniz:

Çeyreği gösteren $simplified etiketinin (örn. 'Ç1 ve nitelenmiş alan) ve yılı ve çeyreği gösteren $qualified etiketinin (örn. '2016-Ç1') yer aldığı basitleştirilmiş bir alan.

Zaman ekseni uzaklaştırıldığında, eksen yıl (2016) ve çeyrek (Ç1) için basitleştirilmiş alan kullanarak iki düzeyde etiketler gösterir. Yakınlaştırdığınızda, eksen çeyrek ve ay için etiketler gösterir ve çeyrek için tüm yıla bağlam sağlamak amacıyla nitelikli alan (2016-Ç1) kullanılır.

$cyclic $cyclic etiketi, ikili veri temsiliyle çeyrek veya ay gibi döngüsel alanlar için kullanılır.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!