Ana içeriğe geç

Backus-Naur formalizmi nedir?

Qlik Sense komut satırı söz dizimi ve kod söz dizimi, Backus-Naur biçimciliği olarak adlandırılan (BNF kodu olarak da bilinir) bir gösterimde açıklanır.

Aşağıdaki tabloda, BNF kodunda kullanılan sembollerin bir listesi ile birlikte, bunların nasıl yorumlandığıyla ilgili bir açıklama verilmektedir:

Simgeler
Sembol Açıklama
| Mantıksal OR: Her iki taraftaki sembol kullanılabilir.
( ) Önceliği tanımlayan parantezler: BNF söz dizimini yapılandırmak için kullanılır.
[ ] Köşeli ayraçlar: içindeki öğeler isteğe bağlıdır.
{ } Kaşlı ayraçlar: içindeki öğeler sıfır veya daha fazla sayıda yinelenebilir.
Sembol Terminal olmayan söz dizimsel kategori: Daha başka sembollere bölünebilir. Örneğin, yukarıdakilerin bileşimleri, diğer terminal olmayan semboller, metin dizeleri vs.
::= Sembolü tanımlayan blokun başlangıcını belirtir.
LOAD Bir metin dizesinden oluşan terminal sembolü. Koda olduğu gibi yazılmalıdır.

Tüm terminal semboller bold face yazı tipiyle yazılır. Örneğin; "(" önceliği belirleyen bir parantez olarak yorumlanması gerekirken, "(" koda yazılacak bir karakter olarak yorumlanmalıdır.

Örnek:  

Alias deyiminin tanımı şöyledir:

alias fieldname as aliasname { , fieldname as aliasname}

Bu, "alias" metin dizesi, ardından isteğe bağlı alan adı, ardından "as" metin dizesi, ardından isteğe bağlı alias adı olarak yorumlanmalıdır. İstenilen sayıda "fieldname as alias" ek kombinasyonu virgülle ayrılmış olarak verilebilir.

Aşağıdakiler doğru deyimlerdir:

alias a as first;

alias a as first, b as second;

alias a as first, b as second, c as third;

Aşağıdaki deyimler doğru değildir:

alias a as first b as second;

alias a as first { , b as second };

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!