Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Veri kod dosyasında hata ayıklama

Kesme noktalarını kullanarak kodunuzun yürütülmesinde ilerlemek ve böylece kod yürütülürken değişken değerlerini ve çıkışları incelemek için Veri yükleme düzenleyicisindeki hata ayıklama özelliklerini kullanabilirsiniz.

Çıkış, Değişkenler ve Kesme noktaları'nın herhangi birini veya tümünü görüntülemek isteyip istemediğinizi seçebilirsiniz.

Hata ayıklama panelini göstermek için aşağıdakileri yapın:

 • Veri yükleme düzenleyicisi araç çubuğunda Hata ayıkla Hata ayıkla seçeneğine tıklayın.

  Hata ayıklama paneli, Veri yükleme düzenleyicisinin altında açılır.

Bilgi notuHata ayıklama modunda çalışırken bağlantı oluşturamaz, bağlantıları düzenleyemez, veri seçemez, kodu kaydedemez veya veri yükleyemezsiniz. Hata ayıklama modu, hata ayıklama yürütülerek başlar ve kod yürütülene veya yürütme durana dek devam eder.

Hata ayıklama araç çubuğu

Veri yükleme düzenleyicisi hata ayıklama paneli, hata ayıklama yürütmesini kontrol etmek için aşağıdaki seçeneklere sahip bir araç çubuğu içerir:

Hata ayıklama araç çubuğu seçenekleri
UI öğesi Açıklama
Sınırlı yükleme

Her veri kaynağından kaç veri satırı yükleneceğini sınırlamak için bunu etkinleştirin. Bu, veri kaynaklarınız büyükse yürütme süresinin kısaltılmasını sağlar.

Yüklemek istediğiniz satır sayısını girin.

Bilgi notuBu, yalnızca fiziksel veri kaynakları için uygulanır. Örneğin, otomatik olarak oluşturulan ve satır içi yüklemeler sınırlanmayacaktır.
Oynat Sonraki kesme noktasına ulaşılana dek hata ayıklama modunda yürütmeyi başlatın veya sürdürün.
adımlarken içine gir Sonraki kod satırına geçin.
Durdur Yürütmeyi burada sonlandırın. Kodun tamamı yürütülmeden önce sonlandırırsanız ortaya çıkan veri modeli yalnızca yürütmenin sonlandırıldığı satıra kadar olan verileri içerir.

Çıktı

Çıkış, hata ayıklama yürütmesi sırasında oluşturulan tüm mesajları görüntüler. Kilidi açık seçeneğine tıklayarak yeni mesajlar görüntülendiğinde çıkışın kaydırılmasını kilitlemeyi seçebilirsiniz.

Ayrıca, çıktı menüsü menü aşağıdaki seçenekleri içerir:

Çıkış menüsü seçenekleri
UI öğesi Açıklama
Temizle Tüm çıkış mesajlarını silmek için buna tıklayın.
Tüm metni seç Tüm çıkış mesajlarını seçmek için buna tıklayın.
En alta kaydır Son çıkış mesajına kaydırmak için buna tıklayın.

Değişkenler

Değişkenler; ayrılan tüm değişkenleri, sistem değişkenlerini ve kodda tanımlanan değişkenleri listeler ve kod yürütülürken geçerli değerleri görüntüler.

Bir değişkeni favori olarak ayarlama

Yürütme sırasında belirli değişkenleri incelemek isterseniz bunları favoriler olarak ayarlayabilirsiniz. Favori değişkenler, sarı yıldızla işaretlenerek değişken listesinin en üstünde görüntülenir. Bir değişkeni favori olarak ayarlamak için aşağıdakileri yapın:

 • Değişkenin yanında Favori seçeneğine tıklayın.

  Favori sarı renge bürünür ve değişken, değişken listesinin en üstüne taşınır.

Değişkenleri filtreleme

Değişkenler menüsünde menü aşağıdaki seçenekleri kullanarak yalnızca seçilen değişken türünü gösterecek bir filtre uygulayabilirsiniz:

Değişkenler menü seçenekleri
UI öğesi Açıklama
Tüm değişkenleri göster Tüm değişken türlerini göstermek için buna tıklayın.
Sistem değişkenlerini göster

Sistem değişkenlerini göstermek için buna tıklayın.

Sistem değişkenleri Qlik Sense tarafından tanımlanır ancak koddaki değişken değerini değiştirebilirsiniz.

Ayrılmış değişkenleri göster

Ayrılmış değişkenleri göstermek için buna tıklayın.

Ayrılmış değişkenler Qlik Sense tarafından tanımlanır ve değer değiştirilemez.

Kullanıcı tanımlı değişkenleri göster

Kullanıcı tanımlı değişkenleri göstermek için buna tıklayın.

Kullanıcı tanımlı değişkenler, kodda tanımladığınız değişkenlerdir.

Değişkenler hakkında daha fazla bilgi edinmek için bk. Veri yükleme düzenleyicisinde değişkenlerle çalışma.

Kesme Noktaları

Kod yürütmesini belirli kod satırlarında durdurabilmek ve bu noktadaki değişken değerlerini ve çıkış mesajlarını inceleyebilmek için kodunuza kesme noktaları ekleyebilirsiniz. Bir kesme noktasına ulaştığınızda, yürütmeyi durdurmayı, sonraki kesme noktasına ulaşılana dek devam etmeyi veya sonraki kod satırına ilerlemeyi seçebilirsiniz. Bölüm ve satır numarasına referans verilerek kodlardaki tüm kesme noktaları listelenir.

Kesme noktası ekleme

Kod satırına kesme noktası eklemek için aşağıdakilerden birini yapın:

 • Kodda, kesme noktası eklemek istediğiniz satır numarasının hemen sağındaki alana tıklayın.

  Satır numarasının yanındaki Kaldır seçeneği, bu satırda bir kesme noktası olduğunu gösterecektir.

İpucu notuHata ayıklama paneli kapatıldığında bile kesme noktaları ekleyebilirsiniz.

Kesme noktalarını silme

Aşağıdakilerden birini yaparak kesme noktasını silebilirsiniz:

 • Kodda, satır numarasının yanındaki Kaldır seçeneğine tıklayın.

 • Kesme noktaları listesinde, kesme noktasının yanındaki İptal seçeneğine tıklayın.

Koddaki tüm kesme noktalarını silmek için menü seçeneğine tıklayabilir ve Tümünü sil'i de seçebilirsiniz.

Kesme noktalarını etkinleştirme ve devre dışı bırakma

Bir kesme noktası oluşturduğunuzda varsayılan olarak etkinleştirilir; bu durum, kesme noktaları listesinde kesme noktasının yanındaki Onay işareti seçeneğiyle gösterilir. Bir kesme noktasını, kesme noktaları listesinde seçerek ve seçimini kaldırarak etkinleştirebilir ve devre dışı bırakabilirsiniz.

Kesme noktaları menüsünde menü aşağıdaki seçenekleri de kullanabilirsiniz:

 • Tümünü etkinleştir
 • Tümünü devre dışı bırak
İLGİLİ ÖĞRENME KAYNAKLARI:

Daha fazla bilgi

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!