Ana içeriğe geç

GetCurrentSelections - grafik fonksiyonu

GetCurrentSelections(), uygulamadaki geçerli seçimlerin listesini döndürür. Seçimler bunun yerine arama kutusunda bir arama dizesi kullanılarak yapıldıysa GetCurrentSelections(), arama dizesini döndürür.

Seçenekler kullanılırsa record_sep öğesini belirtmeniz gerekir. Yeni bir satır belirtmek için record_sep öğesini chr(13)&chr(10) olarak ayarlayın.

İkisi dışında tüm değerler ya da biri dışında tüm değerler seçilirse sırasıyla 'NOT x,y' veya 'NOT y' biçimi kullanılır. Tüm değerleri seçerseniz ve tüm değerlerin sayımı max_values değerinden büyükse ALL metni döndürülür.

Söz Dizimi:  

GetCurrentSelections ([record_sep [, tag_sep [, value_sep [, max_values [, state_name]]]]])

Dönüş verileri türü: dize

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişkenler Açıklama
record_sep Alan kayıtları arasına koyulması gereken ayırıcı. Varsayılan <CR><LF> değeri yeni bir satır anlamına gelir.
tag_sep Alan adı etiketi ile alan değerleri arasına koyulması gereken ayırıcı. Varsayılan ': ' işaretidir.
value_sep Alan değerleri arasına koyulacak ayırıcı. Varsayılan, ', ' işaretidir.
max_values Ayrı ayrı listelenecek olan alan değerlerinin maksimum sayısıdır. Çok sayıda değer seçildiğinde, bunun yerine 'x/y değer' biçimi kullanılır. Varsayılan 6'dır.
state_name

Belirli bir görselleştirme için seçilen alternatif durumun adı. state_name bağımsız değişkeni kullanılırsa yalnızca belirtilen durum adıyla ilişkili seçimler hesaba katılır.

Daha fazla bilgi için bkz. Karşılaştırmalı analiz için alternatif durumları kullanma.

Örnekler ve sonuçlar:  

Aşağıdaki örneklerde, biri First name adı için ve biri de Initials için olmak üzere, farklı filtre bölmelerine yüklenen iki alan kullanılmaktadır.

Örnekler ve sonuçlar
Örnekler Sonuçlar

First name içinde John seçildiği varsayılırsa.

GetCurrentSelections ()

'First name: John'

First name içinde John ve Peter seçildiği varsayılırsa.

GetCurrentSelections ()

'First name: John, Peter'

First name içinde John ve Peter ve Initials içinde JA seçildiği varsayılırsa.

GetCurrentSelections ()

'First name: John, Peter

Initials: JA'

First name içinde John ve Initials içinde JA seçildiği varsayılırsa.

GetCurrentSelections ( chr(13)&chr(10) , ' = ' )

'First name = John

Initials = JA'

First name içinde Sue hariç tüm adları seçtiğiniz ve Initials içinde hiçbir seçim yapılmadığı varsayılırsa.

GetCurrentSelections (chr(13)&chr(10), '=', ',' ,3)

'First name=NOT Sue'

Örnekte kullanılan veriler:

Names:
LOAD * inline [
First name|Last name|Initials|Has cellphone
John|Anderson|JA|Yes
Sue|Brown|SB|Yes
Mark|Carr|MC|No
Peter|Devonshire|PD|No
Jane|Elliot|JE|Yes
Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!