Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Min - grafik fonksiyonu

Min() , toplanmış verilerin en düşük değerini bulur. Bir rank n belirtilmesiyle n. en düşük değer bulunabilir.

İpucu notuAyrıca, Min fonksiyonu ile benzer işlevselliğe sahip FirstSortedValue ve rangemin fonksiyonlarına bakmak isteyebilirsiniz.

Söz Dizimi:  

Min({[SetExpression] [TOTAL [<fld {,fld}>]]} expr [,rank])

Dönüş verileri türü: sayısal

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
expr Hesaplanacak verileri içeren ifade veya alan.
rank rank öğesinin varsayılan değeri 1'dir ve bu en düşük değere karşılık gelir. rank değeri 2 olarak belirtildiğinde en düşük ikinci değer döndürülür. rank değeri 3 olursa en düşük üçüncü değer döndürülür ve bu böyle devam eder.
SetExpression Toplama işlevi, varsayılan olarak, seçim tarafından tanımlanmış olası kayıtlar kümesi üzerinden toplanır. Bir set analizi ifadesi ile alternatif bir kayıt kümesi tanımlanabilir.
TOTAL

TOTAL sözcüğü, fonksiyon bağımsız değişkenlerinden önce gelirse, hesaplama yalnızca geçerli boyutsal değere ait olanlar için değil, geçerli seçimlerde verilen tüm olası değerler üzerinden yapılır; yani grafik boyutlarını göz ardı eder.

TOTAL niteleyicisinden sonra grafik boyut değişkenlerinin bir alt kümesi olarak bir veya daha çok alan adının geldiği TOTAL [<fld {.fld}>] niteleyicisini kullanarak toplam olası değerlerin bir alt kümesini oluşturursunuz.

Toplama kapsamını tanımlama

Örnekler ve sonuçlar:  

Veriler
Customer Product UnitSales UnitPrice
Astrida AA 4 16
Astrida AA 10 15
Astrida BB 9 9
Betacab BB 5 10
Betacab CC 2 20
Betacab DD - 25
Canutility AA 8 15
Canutility CC - 19
Bilgi notu Min() fonksiyonu, ifadenin sağladığı değerler dizisinden NULL olmayan bir değer (varsa) döndürmelidir. Örneklerde, verilerde NULL değerler olduğundan, fonksiyon ifadeden ilk NULL olmayan değeri döndürür.
Örnekler ve sonuçlar
Örnekler Sonuçlar

Min(UnitSales)

2; çünkü UnitSales içinde NULL olmayan en düşük değer budur.

Bir siparişin değeri, satılan birim sayısı (UnitSales) ile birim fiyatın çarpımından hesaplanır.

Min(UnitSales*UnitPrice)

40; çünkü tüm olası (UnitSales)*(UnitPrice) değerlerinin hesaplanması sonucunda NULL olmayan en düşük değer budur.

Min(UnitSales, 2)

4; yani, en düşük ikinci değer (NULL değerlerden sonra).

Min(TOTAL UnitSales)

2; çünkü TOTAL niteleyicisi, grafik boyutlarını göz ardı ederek en düşük olası değerin bulunması anlamına gelir. Boyut olarak Customer öğesini içeren bir grafikte, TOTAL niteleyicisi her bir müşteri için minimum UnitSales yerine, tüm veri kümesi genelinde minimum değerin getirilmesini sağlar.

Customer B seçimini yapın.

Min({1} TOTAL UnitSales)

2, (yapılan Customer B seçiminden bağımsız olarak).

Set Analysis ifadesi {1}, yapılan seçimden bağımsız olarak ALL şeklinde değerlendirilecek kayıt kümesini tanımlar.

Örneklerde kullanılan veriler:

ProductData:

LOAD * inline [

Customer|Product|UnitSales|UnitPrice

Astrida|AA|4|16

Astrida|AA|10|15

Astrida|BB|9|9

Betacab|BB|5|10

Betacab|CC|2|20

Betacab|DD||25

Canutility|AA|8|15

Canutility|CC||19

] (delimiter is '|');

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!