Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Harita özellikleri

Görselleştirmenin özellikler panelini araç çubuğunda DüzenleSayfayı düzenle seçeneğine ve düzenlemek istediğiniz görselleştirmeye tıklayarak açarsınız.

Özellikler paneli gizliyse, sağ alt köşede sağ paneli aç Özellikleri göster'e tıklayın.

Bilgi notuÖzellikler panelindeki görselleştirmede Bağlantılı NesneBağlı görselleştirme görüntüleniyorsa görselleştirme bir ana öğeye bağlıdır. Ana öğeyi düzenleyebilir veya yalnızca mevcut görselleştirmeyi düzenlemek için görselleştirmenin ana öğeyle bağlantısını kaldırabilirsiniz.
Bilgi notuÖzellikler panelindeki ayarlardan bazıları, yalnızca birden fazla boyut veya hesaplama kullanmanız ya da diğer seçenekleri kullanılabilir kılan bir seçeneği seçmeniz gibi belirli koşullarda kullanılabilir.

Genel özellikler

Harita ayarları

 • Temel harita: Harita grafiğine yönelik temel haritayı seçin. Şu seçenekler bulunur:
  • Varsayılan: OpenStreetMap tabanlı bir harita kullanın.
  • Soluk: Varsayılan'ın daha soluk bir versiyonunu kullanın.
  • KoyuVarsayılan'ın daha koyu bir sürümünü kullanın.
  • Uydu: Bir uydu görüntüsü haritası kullanın.
  • Yok: Temel harita için hiçbir harita kullanmayın. Bu seçim, haritaya bir arka plan katmanı eklenecekse kullanılmalıdır. Yok geçerli temadaki arka plan rengini veya geçerli temada mapChart.backgroundColor için tanımlanan değeri kullanır.
 • Yansıma: Haritanın konumlar için kullandığı yansımayı belirler ve haritanın ne tür koordinatlar beklediğini tanımlar. Her temel harita bir grup yansımayı destekler. Aşağıdaki yansımalar kullanılabilir:
  • Merkatör: Haritayı Merkatör projeksiyon kullanarak görüntüleyin. Merkatör yansımaları, koordinatların WGS-84 kullanmasını gerektirir.

   Varsayılan, Soluk, Koyu, Uydu ve Yok temel haritaları ile birlikte kullanılabilir.

  • Uyarlamalı: Haritayı uzaklaştırıldığında kutuplara olabildiğince yakın alanları büyütmeyen uyarlamalı yansımada görüntüleyin.

   Varsayılan, Soluk ve Koyu temel haritalarıyla birlikte kullanılabilir.

  • Kullanıcı tanımlı (derece): Haritayı derece tabanlı koordinat sistemi kullanarak görüntüleyin. Derece kullanan özel koordinatlara sahip özel bir temel harita kullanıyorsanız bu seçeneği belirleyin.

   Konum alanı hariç Konum içindeki ayarlar bu projeksiyon ile uyumlu değil.

   Yok ile birlikte kullanılabilir.

  • Kullanıcı tanımlı (metre): Haritayı derece tabanlı koordinat sistemi kullanarak görüntüleyin. Metre kullanan özel koordinatlara sahip özel bir temel harita kullanıyorsanız bu seçeneği belirleyin.

   Konum alanı hariç Konum içindeki ayarlar bu projeksiyon ile uyumlu değil.

   Yok ile birlikte kullanılabilir.

 • Harita dili: Haritadaki etiketler için dili ayarlayın.
  • Otomatik: Harita görünümü uzaklaştırıldığında İngilizce etiketleri (varsa) ve yakınlaştırıldığında yerel dil etiketlerini kullanın.
  • Yerel: Etiketleri, görüntülenen ülke veya bölge için varsa yerel dilde kullanın.

   İngilizce: Varsa, etiketleri İngilizce kullanın.

 • Harita birimleri: Harita için hesaplama birimlerini ayarlayın. Şu seçenekler bulunur:
  • Metrik
  • İngiliz standardı
 • Seçim yöntemi: Kullanıcıların Shift tuşunu basılı tutarken haritada birden fazla değeri nasıl seçebileceğini ayarlar:
  • Yok: Shift tuşunu kullanırken imlece tıklayıp sürükleyerek haritada çoklu seçimi devre dışı bırakın.
  • Daire içine alma: Bir merkez noktadan dairenin dışına doğru sürükleyerek seçmenizi sağlar. Daire, dairenin yarıçapını hesaplar ve gösterir.
  • Serbest seçim: Bir alanın çevresini çizerek seçmenizi sağlar.
 • Otomatik yakınlaştır: Seçim değiştiğinde haritanın seçili konumlara yakınlaştırıp yakınlaştırmayacağını ayarlayın.
 • Varsayılan görünümü ayarla: Uygulama açıldığında haritanın varsayılan görünümü olarak haritanın geçerli görünümünü ayarlar.

Görünüş

Genel

 • Başlıkları göster: Haritada başlıkları, alt başlıkları ve dipnotları etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için seçin.

  Başlık, Alt başlık ve Dipnot'u girin. Varsayılan olarak, dize metin dizesi olarak yorumlanır. Bununla birlikte, bir ifade için metin alanını veya metin ve ifadenin birleşimini de kullanabilirsiniz. Bir dizenin başındaki eşittir işareti (=), bir ifade içerdiğini gösterir.

  İfade düzenleyicisini kullanarak bir ifade oluşturmak isterseniz İfade seçeneğine tıklayın.

  Bilgi notuBaşlıklar tek bir satırda görüntülenir. Satır sonları eklerseniz bunlar yoksayılır.

  Örnek:  

  Tırnak işaretleriyle birlikte şu dizenin kullanıldığını varsayalım: 'Sales: ' & Sum(Sales).

  Varsayılan olarak, dize bir metin dizesi olarak yorumlanır ve örnekte sunulduğu gibi görüntülenir. Ancak dizeye bir eşittir işaretiyle başlarsanız (='Sales: ' & Sum(Sales)), dize bunun yerine bir ifade olarak yorumlanır. Çıktı Sales: <ifade değeri>olur, <ifade değeri> hesaplanan değerdir.

 • İmleçle açılan menüyü devre dışı bırak: İmleçle açılan menüyü görselleştirmede devre dışı bırakmak için seçin.

Alternatif durumlar

Durum: Görselleştirmeye uygulanacak durumu ayarlayın. Şunları seçebilirsiniz:

 • Ana öğeler içinde tanımlanan herhangi bir alternatif durum.
 • <devralınmış>; sayfa için tanımlanan durum kullanılır.
 • <varsayılan durum>; bir alternatif durum uygulanmadığı andaki durumu temsil eder.

Alternatif durumlar hakkında daha fazla bilgi için bkz. Karşılaştırmalı analiz için alternatif durumları kullanma.

Gösterge

 • Göstergeyi göster: Tüm katmanlar için göstergeyi gösterin veya gizleyin.
 • Gösterge konumu: Göstergenin haritaya göre konumunu belirler.

Sunum

 • Stil: Grafik nesnesinin başlık, alt başlık ve dipnot da dahil olmak üzere görünüm ve tarzını özelleştirme.

  Genel'in altından haritanın aşağıdaki bileşenlerinde ayarlamalar yapabilirsiniz:

  • Başlık metni: Yazı tipi ailesini, boyutunu ve rengini özelleştirme. Metne kalın, yatık veya altı çizili stil verme.

  • Alt başlık metni: Yazı tipi ailesini, boyutunu ve rengini özelleştirme. Metne kalın, yatık veya altı çizili stil verme.

  • Dipnot metni: Yazı tipi ailesini, boyutunu ve rengini özelleştirme. Metne kalın, yatık veya altı çizili stil verme.

 • Gezinti: Haritanın üst kısmında, yatay kaydırma, yakınlaştırma ve orijinal konuma geri dönme düğmelerini içeren gezinti kontrollerini gösterir.
 • Konum bulucu: Haritada konum düğmesini gösterin. Konum düğmesi, tıklandığında haritaya kullanıcının konumuyla bir raptiye ekler. Kullanıcı, konum paylaşımına izin vermeyi seçmelidir.

  Konum bulucu,

  • Görselleştirmeleri indirme
  • Hikaye anlatımı.
 • Ölçek çubuğu: Haritanız için bir ölçek çubuğu göstermek için seçin.

 • Yakınlaştırma düzeylerini sınırla: Haritada yakınlaştırma sınırlarını ayarlayın.

  Hayır olarak ayarlanırsa, harita temel haritada önceden tanımlanmış sınırlara göre yakınlaştırılabilir ve uzaklaştırılabilir.

  Özel olarak ayarlanırsa, sınırları ayarlamak için kaydırıcı kullanılabilir:

  • Kaydırıcının sol tarafını ayarlayarak uzaklaştırma sınırını ayarlayın.
  • Kaydırıcının sağ tarafını ayarlayarak yakınlaştırma sınırını ayarlayın.
 • Yatay kaydırma gezintisini sınırla: Harita görünümünün dikey ve yatay hareket sınırlarını ve haritanın yakınlaştırmasının sınırlandırmasını ayarlayın.

  Hayır olarak ayarlanırsa bir yatay kaydırma sınırı yoktur.

  Özel olarak ayarlanırsa Yatay kaydırma sınırını ayarla'ya tıklayarak yatay kaydırma sınırını geçerli görünüme ayarlayabilirsiniz. Bir yatay kaydırma sınırı ayarlandığında kullanıcılar harita görünümünü geçerli görünümün sınırlarının dışına taşıyamaz veya geçerli yakınlaştırma düzeyinden daha fazla uzaklaştıramaz.

 • Hata ayıklama bilgisi: Görüntülenen alanın merkezi için çözünürlüğü, ölçeği, yakınlaştırma düzeyini ve koordinatları görüntüleyin.
 • Etiket renklendirme: Haritadaki etiketler için kullanılacak renk kontrastını ayarlar. Haritadaki etkisini görmek için etiketlerin Katman özellikleri içinden etkinleştirilmesi gerekir.

  Otomatik olarak ayarlanırsa, etiket renklendirmesi, temel haritanın rengiyle en iyi kontrastı sağlayacak şekilde ayarlanır. Örneğin etiketler, soluk renkli bir temel harita üzerinde koyu bir renk ve koyu bir temel harita üzerinde açık bir renk kullanır. Temel harita renginden bağımsız olarak kullanmak üzere belirli bir etiket rengi ayarlamak için Koyu veya Açık'ı seçin.

  Ayrıca etiket rengini Harita ayarları>Etiket renklendirme altındaki Keşif menüsünden de değiştirebilirsiniz. Keşif menüsünde yapılan değişiklikleri uyguladığınızda, harita özellikleri bu ayarı kullanacak şekilde otomatik olarak güncellenir. Keşif menüsü hakkında bilgi için bkz.Görsel araştırma.

Katman özellikleri

Veriler (Nokta katmanı, bölge katmanı, çizgi katmanı ve yoğunluk katmanı)

 • Boyutlar
  • Alan: Katman için boyut olarak seçilen alan veya ifade. Boyut genellikle katmandaki konumları tanımlar. Ancak Konumlar içindeki konumları tanımlayan alanı değiştirebilirsiniz.
  • Etiket: Boyut için bir etiket girin. Varlıklar panelinde Alanlar'dan bir alan eklediyseniz alan adı otomatik olarak görüntülenir.
  • Null değerlerini dahil et: Haritaya null değerlerini dahil etmek için seçin. Varsayılan olarak seçilidir.

Veri (Grafik katmanı)

 • Boyutlar
  • Alan: Katman için boyut olarak seçilen alan veya ifade. Birinci boyut genellikle katmandaki konumları tanımlar. Ancak Konum özellikleri ayarlarında konumları tanımlayan alanı değiştirebilirsiniz. İkinci boyut, katmanın grafiklerindeki boyutu tanımlar.
  • Etiket: Boyut için bir etiket girin. Varlıklar panelinde Alanlar'dan bir alan eklediyseniz alan adı otomatik olarak görüntülenir.
  • Null değerlerini dahil et: Haritaya null değerlerini dahil etmek için seçin. Varsayılan olarak seçilidir.
  • Sınırlama: Görüntülenen değerlerin sayısını sınırlar. Bir sınırlama ayarladığınızda, yalnızca hesaplama değerinin sınırlama ölçütünü karşıladığı boyutlar görüntülenir:
   • Sınırlama yok: Varsayılan değer.
   • Sabit sayı: Üst veya alt değerleri görüntülemek için seçin. Değer sayısını ayarlayın. Sayıyı ayarlamak için bir ifade de kullanabilirsiniz. İfade düzenleyicisini açmak için Expression seçeneğine tıklayın.
   • Tam değer: İşleçleri kullanın ve tam sınır değerini ayarlayın. Sayıyı ayarlamak için bir ifade de kullanabilirsiniz. İfade düzenleyicisini açmak için Expression seçeneğine tıklayın.
   • Göreli değer: İşleçleri kullanın ve yüzde olarak göreli sınır değerini ayarlayın. Sayıyı ayarlamak için bir ifade de kullanabilirsiniz. İfade düzenleyicisini açmak için Expression seçeneğine tıklayın.
   • Hesaplamada esas alınan: <hesaplama>: Görüntülenen boyut değerleri sayısında sınırlama yaptığınızda gösterilir. Hesaplama değeri ölçütü karşılayan boyutlar görüntülenir.
  • Diğerlerini göster: Seçildiğinde, görselleştirmedeki son değer (gri renkli) kalan tüm değerleri özetler. Bir tür sınırlama ayarlandığında (Sabit sayı, Tam değer veya Göreli sayı), değer bu ayarda 1 olarak sayılır. Örneğin, Tam değer kullanılır ve 10 olarak ayarlanırsa onuncu değer Diğerleri olur.
  • Diğerleri etiketi: Özetlenmiş değerler için bir etiket girin (Diğerlerini göster seçildiğinde). Bir ifadeyi etiket olarak da kullanabilirsiniz.
 • Hesaplamalar
  • İfade: Katman üzerinde grafikler için hesaplama olarak seçilen alan veya ifade.
  • Etiket: Hesaplama için bir etiket girin. Varlıklar panelinde Alanlar'dan bir alan eklediyseniz alan adı otomatik olarak görüntülenir.
  • Sayı biçimlendirme: Haritaya null değerlerini dahil etmek için seçin. Varsayılan olarak seçilidir.

Kodlar

Bilgi notuYalnızca uygulamanızda grafik düzeyinde kod kullanma etkinleştirildiyse kullanılabilir. Bkz. Grafik düzeyinde kod kullanmayı açma.

Grafik komut dosyası oluşturmak için Veriler sekmesinde, Komut dosyaları altında Ekle'ye tıklayın. Birden fazla grafik komut dosyası ekleyebilirsiniz.

Grafik komut dosyasını doğrudan metin kutusuna girebilir veya ifade düzenleyicisinde grafik komut dosyası oluşturmak için İfade üzerine tıklayabilirsiniz.

Veriler (Arka plan katmanı)

 • Etiket: Haritadaki arka plan katmanının adını ayarlayın.
 • Biçim: Arka plan katmanının bağlanmakta olduğu hizmetin biçimi. Şu biçimler desteklenir:
  • TMS
  • WMS
  • Resim: Arka plan katmanları aşağıdaki resim türlerini destekler:

   • .png
   • .jpg
   • .jpeg
   • .gif
 • URL: (TMS ve sadece resim)
  • TMS:Kayar veya parçalı harita sunucusunun  URL 'sini girin. Doğru harita parçasını seçmek için URL'de ${z}, ${x}, ${y} kullanabilirsiniz. Örneğin: http://tile.openstreetmap.org/${z}/${x}/${y}.png. Doğru harita parçasını seçmek için URL içinde Bing Haritalar $(quadkey) ürününü de kullanabilirsiniz. ${z}, ${x}, ${y} veya ${quadkey} tanımlarken URL'de küme ayraçları arasındaki ifadeleri kullanabilirsiniz.

   URL bir ifadedir ve URL değişirse arka plan verileri yeniden yüklenir.

   Katman verilerini doğru bir şekilde görüntüleyebilmesi için harita sunucusunun kutucukları Harita ayarları'nda Projeksiyon içindeki harita için ayarlanan ile aynı projeksiyon türünde üretmesi gerekmektedir.

  • Resim: Resmin URL 'sini girin.
 • İlişkilendirmeURL adresinde ayarlanan harita için ilişkilendirme dizesini girin. &copy ve HTML bağlantıları gibi HTML stili kaçış karakterlerine (href özniteliğine sahip <a> öğeleri) izin verilir.
 • Gelişmiş seçenekler: (yalnızca TMS ) TMS biçiminde haritalar için ek yapılandırma seçeneklerini etkinleştirir. Şu ayarlar kullanılabilir:
  • Harita parçası boyutu (piksel): Harita parçalarının piksel cinsinden genişlik ve yüksekliğini ayarlayın.
  • Harita parçası genişliği: Temel haritada 0 düzeyinde (maksimum uzaklaştırma) harita parçası genişliğini ayarlayın. Coğrafi birim, temel harita tarafından kullanılan birimdir.

   İpucu notu

   Harici koordinat sistemi WGS-84 biçiminde dereceler kullansa da çoğu temel harita için dahili koordinat sistemi, genişliği metre cinsinden olan Merkatör kullanır.

  • Harita parçası yüksekliği: Temel haritada 0 düzeyinde (maksimum uzaklaştırma) harita parçası yüksekliğini ayarlayın. Coğrafi birim, temel harita tarafından kullanılan birimdir.

   İpucu notu

   Harici koordinat sistemi WGS-84 biçiminde dereceler kullansa da çoğu temel harita için dahili koordinat sistemi, yüksekliği metre cinsinden olan Merkatör kullanır.

  • Başlangıç X: Harita parçalarının X eksenindeki başlangıcı. Bu alan, Harita parçası yüksekliği ile aynı birimi kullanır. Bu başlangıcın solundaki tüm harita parçalarında negatif bir değer kullanılır.
  • Başlangıç Y: Harita parçalarının Y eksenindeki başlangıcı. Bu alan, Harita parçası genişliği ile aynı birimi kullanır. Bu başlangıcın üstündeki tüm harita parçalarında negatif bir değer kullanılır.

   İpucu notu

   URL'de ${-y} kullanılırsa y ekseni ters çevrilir ve bu değerin altındaki tüm harita parçaları negatif değere sahip olur.

 • WMS Kurulumu: (yalnızcaWMS ) WMS biçiminde arka plan katmanı ayarlamak için tıklayın.
  • WMS sunucu URL'si: WMS sunucusunun URL'sini girin.

  • Sürüm: WMS sürümünü seçin. Qlik Sense şunları destekler:
   • 1.1.0
   • 1.1.1
   • 1.3.0
  • CRS: WMS haritası tarafından kullanılan koordinat referans sistemini seçin.

  • Şeffaf: WMS haritasındaki veri içermeyen alanları şeffaf yapmak için seçin. Böylece WMS haritasının başka bir temel harita üstüne bindirilmesi sağlanır.

   Bilgi notu

   Şeffaflık desteği, WMS ürününüze bağlıdır.

  • Katmanlar: Harita grafiğinde görüntülenecek WMS katmanlarını seçin. Kullanılabilir katmanlar, kaynak WMS haritanıza bağlıdır.

 • Resim konumu: (Sadece resim) Resmin koordinatlarını arka plan katmanında ayarlayın.
  • Sol üst köşe: Resmin sol üst köşesinin konumu için koordinatları girin.
  • Sağ alt köşe: Resmin sağ alt köşesinin konumu için koordinatları girin.

Sıralama (Nokta katmanı, bölge katmanı, yoğunluk katmanı ve grafik katmanı)

Ayarları açmak için boyut adına tıklayın ve Özel sıralamaya geçmek için sıralama düğmesine tıklayın. Sıralama, harita konumlarının eklenme sırasını belirler. Örneğin, bir katmanda çakışan üç nokta varsa sıralama hangi noktanın en üstte olduğunu belirler. Sıralama ayrıca Maks. görünür nesneler ile görünür harita nesnelerinin sayısını sınırlarsanız bir katmanda hangi konumların görüntüleneceğini belirler. Sıralama Artan veya Azalan biçimindedir. Aşağıdaki sıralama seçenekleri kullanılabilir.

 • İfadeye göre sırala: Sıralama için bir ifade girin.
 • Sayısal olarak sırala
 • Alfabetik olarak sırala

Ayrıca, Özel'e geçerek ve tüm sıralama seçeneklerinin seçimini kaldırarak yükleme sırasına göre sıralama yapabilirsiniz.

Bir alan için özel sıra ayarladıysanız bu özel sıra, Sıralama'da seçilen dahili sıralama düzenini geçersiz kılacaktır. Bkz. Boyut değerlerinin sırasını özelleştirme.

Konum

 • (Yalnızca çizgi katmanı) Çizgileriniz için hangi türdeki verileri kullandığınızı ayarlayın.

  • Başlangıç ve bitiş noktası: Başlangıç ve bitiş noktalarını ayarlamak üzere iki alan kullanmak için seçin. Seçildiğinde, Konum içinde başlangıç noktası ve bitiş noktası konum ayarları için ayrı bölümler eklenir.
  • Çizgisel geometri: Bir alandan GeoJSONLineString ve MultiLineString biçiminde çizgisel geometri kullanmak için seçin. Seçildiğinde diğer tüm ayarlar Çizgisel geometri alanı ile değiştirilir.
 • Enlem ve Boylam alanları: (Yalnızca Nokta, Çizgi, Yoğunluk ve Grafik katmanları) Ayrı enlem ve boylam alanları kullanmak için seçin.

  Seçiliyse, Konum alanı aşağıdaki alanlarla değiştirilir:

  • Enlem: (Yalnızca Nokta, Çizgi, Yoğunluk ve Grafik katmanları) Enlem verilerini içeren alanı veya ifadeyi girin.
  • Boylam: (Yalnızca Nokta, Çizgi, Yoğunluk ve Grafik katmanları) Boylam verilerini içeren alanı veya ifadeyi girin.
 • Konum alanı: Bu katmanda kullanılacak konumları içeren alan veya ifadeyi girin. Alan, geometriler veya ülke, şehir veya posta kodu gibi konum adları içerebilir. Daha fazla bilgi için bkz. Kendi harita verilerinizi yükleme.

  Bilgi notu

  Boyut değerleriyle ilişkilendirilmiş birden çok konum varsa konumlar için özel bir kapsam ayarlamalı veya niteleyiciler içeren bir ifade kullanmalısınız.

 • Konumların kapsamı: Harita grafiğinin Konum alanı içinde yer alan değerleri aramak için kullandığı konum kapsamı adlarını ayarlayın. Bu, konum adı genel olarak benzersiz olmadığında veya boyut değeri başına bir konum istiyorsanız isabetliliği artırır.

  • Otomatik: Konum kapsamını tüm konum türleri olarak ayarlayın.
  • Özel: Konum kapsamını özel bir konum kümesi olarak ayarlayın.
   • Konum türü: Konum alanı içinde yer alan konum türünü seçin:

    • Otomatik: Herhangi bir konum türü.
    • Kıta: Kıta adları.
    • Ülke: Ülke adları.
    • Ülke kodu (ISO 2): ISO alfa 2 ülke kodları.
    • Ülke kodu (ISO 3): ISO alfa 3 ülke kodları.
    • İdari bölge (Düzey 1): Eyalet veya il adları gibi birinci düzey idari bölge adları.
    • İdari bölge (Düzey 2): İkinci düzey idari bölge adları.
    • İdari bölge (Düzey 3): Üçüncü düzey idari bölge adları
    • İdari bölge (Düzey 4): Dördüncü düzey idari bölge adları
    • Posta kodu: Posta kodları.
    • Şehir, yer: Şehir, köy veya diğer nüfusa sahip yer adları.
    • Havaalanı kodu (IATA): IATA havaalanı kodları.
    • Havaalanı kodu (ICAO): ICAO havaalanı kodları.
   • Ülke: Konum alanı içindeki konumlar için ülke adlarını veya ülke kodlarını içeren bir alan ya da ifade girin.
   • İdari bölge (Düzey 1): Konum alanı içindeki konumlar için birinci sıra idari bölge adları veya kodlarını içeren bir alan veya ifade girin.
   • İdari bölge (Düzey 2): Konum alanı içindeki konumlar için ikinci sıra idari bölge adları veya kodlarını içeren bir alan veya ifade girin.

Boyut ve Şekil (Nokta katmanı)

 • Boyutlandırma türü: Sembolün boyutunu kontrol etmek için bir alan veya ifade girin. Aralık, Özel olarak ayarlanmadıysa verilerdeki minimum ve maksimum değerler <Simge> boyut aralığı'ndaki alanın minimum ve maksimum boyutlarına eşlenir. Alan ya da ifade değerleri biçimini Sayı biçimlendirme'de ayarlayabilirsiniz.

  Aşağıdaki sayı biçimleri kullanılabilir:

  • Otomatik: Qlik Sense, kaynak verilerine göre otomatik olarak bir sayı biçimlendirmesi ayarlar.

   Sayısal kısaltmaları göstermek için k (bin), M (milyon) ve G (milyar) gibi uluslararası SI birimleri kullanılır.

  • Sayı: Varsayılan olarak, biçimlendirme Basit olarak ayarlanır ve biçimlendirmeyi aşağı açılan listedeki seçeneklerden seçebilirsiniz. Özel biçimlendirmeyi değiştirmek için düğmeye tıklayın ve biçim desenini değiştirmek için Biçim deseni kutusunu kullanın.

   Örnekler:  

   • # ##0 Sayıyı binlik ayırıcılı bir tamsayı olarak tanımlar. Bu örnekte binlik ayırıcı olarak " " kullanılmıştır.
   • ###0 sayıyı binlik ayırıcısız bir tam sayı olarak tanımlar.
   • 0000 sayıyı en az dört basamaklı bir tam sayı olarak tanımlar. Örneğin, 123 sayısı 0123 olarak gösterilir.
   • 0.000 Üç ondalık basamaklı sayıyı tanımlar. Bu örnekte ondalık ayırıcı olarak "." kullanılmıştır.

   Biçim desenine yüzde işareti (%) eklerseniz, hesaplama değerleri otomatik olarak 100 ile çarpılır.

  • Para: Varsayılan olarak, para için kullanılan biçim deseni, işletim sisteminde ayarlanan desenle aynıdır. Biçim desenini değiştirmek için Biçim deseni kutusunu kullanın.
  • Tarih: Varsayılan olarak, biçimlendirme Basit olarak ayarlanır ve biçimlendirmeyi aşağı açılan listedeki seçeneklerden seçebilirsiniz. Özel biçimlendirmeyi değiştirmek için düğmeye tıklayın ve biçim desenini değiştirmek için Biçim deseni kutusunu kullanın.
  • Süre: Varsayılan olarak, süre için kullanılan biçim deseni, işletim sisteminde ayarlanan desenle aynıdır. Süre gün olarak veya gün, saat, dakika, saniye ve salisenin bileşimi olarak biçimlendirilebilir. Biçim desenini değiştirmek için Biçim deseni kutusunu kullanın.
  • Özel: Varsayılan olarak, özel için kullanılan biçim deseni, işletim sisteminde ayarlanan desenle aynıdır. Biçim desenini değiştirmek için Biçim deseni kutularını kullanın.
   • Ondalık ayırıcı: Ondalık ayırıcıyı ayarlayın.
   • Binlik ayırıcı: Binlik ayırıcıyı ayarlayın.
   • Biçim deseni: Sayı biçimi desenini ayarlayın.
   • Deseni sıfırla: Varsayılan desene sıfırlamak için tıklayın.
  • Hesaplama ifadesi: Biçim deseni, hesaplama ifadesi tarafından belirlenir. Bir görselleştirmede yer alan bir hesaplamanın özel sayı biçimlendirmesini görüntülemek için bu seçeneği kullanın.
 • Etiket: Boyutlandırma ölçütü özelliği için bir etiket ayarlayın.
 • <Simge> boyut aralığı: Nokta katmanınız için seçili simgeye yönelik bir minimum ve maksimum boyut aralığı sınırı ayarlayın.
 • Aralık: Boyut aralığının değer sınırlarını ayarlayın.

  • Otomatik: Simge boyutu aralığı, Boyutlandırma türü alanının minimum ve maksimum değerine eşlenir.
  • Özel: Simge boyutu aralığı, Minimum boyut değeri ve Maksimum boyut değeri'nde ayarlanan minimum ve maksimum değerlere eşlenir. Minimum ve maksimum değerleri aşan değerler minimum ve maksimum değerlerle aynı ayarları kullanır.
 • Şekil: Nokta katmanınız için şekil seçin. Aşağıdaki şekiller kullanılabilir:
  • Kabarcık

  • Üçgen

  • Kare

  • Beşgen

  • Altıgen

  • Medya kitaplığından resim
  • URL'den resim
 • Resim: (Yalnızca medya kitaplığından resim şekli) Resim seçebileceğiniz medya kitaplığını açmak için Resim seçeneğine tıklayın. Resmi kaldırmak için İptal seçeneğine tıklayın.

 • Resim: (Yalnızca URL'den resim şekli) Resmin URL'sini girin. PNG, JPEG ve GIF biçimleri desteklenir. Saydam arka plana sahip resimler desteklenir.

 • Resmi döndürme: (Yalnızca resim şekli) Döndürme derecesini girin. Döndürme derecesi için bir sayısal değer girebilirsiniz. Resmin döndürme derecesini ayarlamak için bir ifade de kullanabilirsiniz.

Boyut ve Şekil (Grafik katmanı)

 • Pasta grafiği
  • Boyutlandırma türü: Pasta grafiklerin boyutunu kontrol etmek için bir alan veya ifade girin. Aralık, Özel olarak ayarlanmadıysa verilerdeki minimum ve maksimum değerler, pasta grafiklerin minimum ve maksimum boyutlarına eşlenir. Alan ya da ifade değerleri biçimini Sayı biçimlendirme'de ayarlayabilirsiniz.

   Aşağıdaki sayı biçimleri kullanılabilir:

   • Otomatik: Qlik Sense, kaynak verilerine göre otomatik olarak bir sayı biçimlendirmesi ayarlar.

    Sayısal kısaltmaları göstermek için k (bin), M (milyon) ve G (milyar) gibi uluslararası SI birimleri kullanılır.

   • Sayı: Varsayılan olarak, biçimlendirme Basit olarak ayarlanır ve biçimlendirmeyi aşağı açılan listedeki seçeneklerden seçebilirsiniz. Özel biçimlendirmeyi değiştirmek için düğmeye tıklayın ve biçim desenini değiştirmek için Biçim deseni kutusunu kullanın.

    Örnekler:  

    • # ##0 Sayıyı binlik ayırıcılı bir tamsayı olarak tanımlar. Bu örnekte binlik ayırıcı olarak " " kullanılmıştır.
    • ###0 sayıyı binlik ayırıcısız bir tam sayı olarak tanımlar.
    • 0000 sayıyı en az dört basamaklı bir tam sayı olarak tanımlar. Örneğin, 123 sayısı 0123 olarak gösterilir.
    • 0.000 Üç ondalık basamaklı sayıyı tanımlar. Bu örnekte ondalık ayırıcı olarak "." kullanılmıştır.

    Biçim desenine yüzde işareti (%) eklerseniz, hesaplama değerleri otomatik olarak 100 ile çarpılır.

   • Para: Varsayılan olarak, para için kullanılan biçim deseni, işletim sisteminde ayarlanan desenle aynıdır. Biçim desenini değiştirmek için Biçim deseni kutusunu kullanın.
   • Tarih: Varsayılan olarak, biçimlendirme Basit olarak ayarlanır ve biçimlendirmeyi aşağı açılan listedeki seçeneklerden seçebilirsiniz. Özel biçimlendirmeyi değiştirmek için düğmeye tıklayın ve biçim desenini değiştirmek için Biçim deseni kutusunu kullanın.
   • Süre: Varsayılan olarak, süre için kullanılan biçim deseni, işletim sisteminde ayarlanan desenle aynıdır. Süre gün olarak veya gün, saat, dakika, saniye ve salisenin bileşimi olarak biçimlendirilebilir. Biçim desenini değiştirmek için Biçim deseni kutusunu kullanın.
   • Özel: Varsayılan olarak, özel için kullanılan biçim deseni, işletim sisteminde ayarlanan desenle aynıdır. Biçim desenini değiştirmek için Biçim deseni kutularını kullanın.
    • Ondalık ayırıcı: Ondalık ayırıcıyı ayarlayın.
    • Binlik ayırıcı: Binlik ayırıcıyı ayarlayın.
    • Biçim deseni: Sayı biçimi desenini ayarlayın.
    • Deseni sıfırla: Varsayılan desene sıfırlamak için tıklayın.
   • Hesaplama ifadesi: Biçim deseni, hesaplama ifadesi tarafından belirlenir. Bir görselleştirmede yer alan bir hesaplamanın özel sayı biçimlendirmesini görüntülemek için bu seçeneği kullanın.
  • Etiket: Boyutlandırma ölçütü özelliği için bir etiket ayarlayın.
  • Pasta grafik boyut aralığı: Grafik katmanınız için pasta grafiklere yönelik bir minimum ve maksimum boyut aralığı sınırı ayarlayın.
  • Aralık: Boyut aralığının değer sınırlarını ayarlayın.
   • Otomatik: Boyut aralığı, Boyutlandırma türü alanının minimum ve maksimum değerine eşlenir.
   • Özel: Boyut aralığı, Minimum boyut değeri ve Maksimum boyut değeri'nde ayarlanan minimum ve maksimum değerlere eşlenir. Minimum ve maksimum değerleri aşan değerler minimum ve maksimum değerlerle aynı ayarları kullanır.
 • Sütun grafik
  • Yükseklik: Grafik katmanınız için sütun grafiklere yönelik bir yükseklik boyutu ayarlayın.
  • Genişlik: Grafik katmanınız için sütun grafiklere yönelik bir genişlik boyutu ayarlayın.

Genişlik ve Stil (Yalnızca çizgi katmanı)

 • Genişlik: Çizgilerin genişliğini denetlemek için bir alan veya ifade girin. Aralık, Özel olarak ayarlanmadıysa verilerdeki minimum ve maksimum değerler Çizgi boyutu genişliği aralığı'ndaki alanın minimum ve maksimum boyutlarına eşlenir. Alan ya da ifade değerleri biçimini Sayı biçimlendirme'de ayarlayabilirsiniz.

  Aşağıdaki sayı biçimleri kullanılabilir:

  • Otomatik: Qlik Sense, kaynak verilerine göre otomatik olarak bir sayı biçimlendirmesi ayarlar.

   Sayısal kısaltmaları göstermek için k (bin), M (milyon) ve G (milyar) gibi uluslararası SI birimleri kullanılır.

  • Sayı: Varsayılan olarak, biçimlendirme Basit olarak ayarlanır ve biçimlendirmeyi aşağı açılan listedeki seçeneklerden seçebilirsiniz. Özel biçimlendirmeyi değiştirmek için düğmeye tıklayın ve biçim desenini değiştirmek için Biçim deseni kutusunu kullanın.

   Örnekler:  

   • # ##0 Sayıyı binlik ayırıcılı bir tamsayı olarak tanımlar. Bu örnekte binlik ayırıcı olarak " " kullanılmıştır.
   • ###0 sayıyı binlik ayırıcısız bir tam sayı olarak tanımlar.
   • 0000 sayıyı en az dört basamaklı bir tam sayı olarak tanımlar. Örneğin, 123 sayısı 0123 olarak gösterilir.
   • 0.000 Üç ondalık basamaklı sayıyı tanımlar. Bu örnekte ondalık ayırıcı olarak "." kullanılmıştır.

   Biçim desenine yüzde işareti (%) eklerseniz, hesaplama değerleri otomatik olarak 100 ile çarpılır.

  • Para: Varsayılan olarak, para için kullanılan biçim deseni, işletim sisteminde ayarlanan desenle aynıdır. Biçim desenini değiştirmek için Biçim deseni kutusunu kullanın.
  • Tarih: Varsayılan olarak, biçimlendirme Basit olarak ayarlanır ve biçimlendirmeyi aşağı açılan listedeki seçeneklerden seçebilirsiniz. Özel biçimlendirmeyi değiştirmek için düğmeye tıklayın ve biçim desenini değiştirmek için Biçim deseni kutusunu kullanın.
  • Süre: Varsayılan olarak, süre için kullanılan biçim deseni, işletim sisteminde ayarlanan desenle aynıdır. Süre gün olarak veya gün, saat, dakika, saniye ve salisenin bileşimi olarak biçimlendirilebilir. Biçim desenini değiştirmek için Biçim deseni kutusunu kullanın.
  • Özel: Varsayılan olarak, özel için kullanılan biçim deseni, işletim sisteminde ayarlanan desenle aynıdır. Biçim desenini değiştirmek için Biçim deseni kutularını kullanın.
   • Ondalık ayırıcı: Ondalık ayırıcıyı ayarlayın.
   • Binlik ayırıcı: Binlik ayırıcıyı ayarlayın.
   • Biçim deseni: Sayı biçimi desenini ayarlayın.
   • Deseni sıfırla: Varsayılan desene sıfırlamak için tıklayın.
  • Hesaplama ifadesi: Biçim deseni, hesaplama ifadesi tarafından belirlenir. Bir görselleştirmede yer alan bir hesaplamanın özel sayı biçimlendirmesini görüntülemek için bu seçeneği kullanın.
 • Etiket: Genişlik ölçütü özelliği için bir etiket ayarlayın.
 • Çizgi boyutu genişliği aralığı: Genişlik alanını kullanıyorsanız çizgilerin minimum ve maksimum genişliğini ayarlayın.

 • Çizgi genişliği: Çizgilerin genişliğini ayarlayın.
 • Aralık: Çizgi genişliğine yönelik değer sınırlarını ayarlayın.

  • Otomatik:  Çizgi genişliği aralığı, Genişlik alanının minimum ve maksimum değerine eşlenir.
  • Özel:  Çizgi genişliği aralığı, Minimum çizgi değeri ve Maksimum çizgi değeri'nde ayarlanan minimum ve maksimum değerlere eşlenir. Minimum ve maksimum değerleri aşan değerler minimum ve maksimum değerlerle aynı ayarları kullanır.
 • Çizgi kavisi: Çizgi katmanınızdaki çizgilerin kavisini ayarlayın.
 • Ok: Çizgileriniz için ok stilini seçin. Şu seçenekler bulunur:

  • Yok: Çizginize hiçbir ok eklenmez.
  • İleri: Çizginin son noktası yönünde bir ok eklenir.
  • Geri: Çizginin ilk noktası yönünde bir ok eklenir.
  • İkisi: Çizginin hem ilk hem de son noktasına bakan oklar eklenir.
 • Okun konumu: Okun çizgideki konumunu ayarlayın.

Ağırlık ve Yarıçap (Yalnızca yoğunluk katmanı)

 • Ağırlık ölçütü: Her bir noktanın ne kadarının yoğunluğa katkıda bulunduğunu denetlemek için bir alan veya ifade girin. Varsayılan ağırlık değeri 1'dir.
 • Etiket: Ağırlık ölçütü özelliği için bir etiket ayarlayın.
 • Etki yarıçapı: Her bir noktanın etkilediği dairesel alanın yarıçapını ayarlayın. Yarıçap için ölçü birimi, Yarıçap birimi tarafından ayarlanır.
 • Yarıçap birimi: Etki yarıçapı için ölçü birimini ayarlayın. Şu seçenekler bulunur:
  • Piksel: Ekran pikselleri.
  • Metre: Harita metreleri.
  • Fit: Harita fit'i.

Renkler (Nokta katmanı, bölge katmanı, çizgi katmanı ve grafik katmanı)

 • Renkler: Harita değerlerinin nasıl renklendirildiğini seçin. İki ayar vardır:
  • Otomatik: Varsayılan ayarları kullanarak harita değerlerini renklendirir.
  • Özel: Haritadaki değerlerinizi renklendirme yöntemini el ile seçin. Aşağıdaki yöntemler kullanılabilir
   • Tek renk: Tek bir renk (varsayılan olarak mavi) kullanarak haritayı renklendirir. Bu seçildiğinde, aşağıdaki ayarlar kullanılabilir:
    • Renk: Katmandaki renkler için kullanılacak rengi seçin.

    • Anahat rengi: Katmandaki nesneler için ana hat rengini seçin.

   • Boyuta göre: Boyut değerlerine göre haritayı renklendirir. Varsayılan olarak, boyut için 12 renk kullanılır. 12'den fazla boyut değeri olduğunda renkler yeniden kullanılır. Bu seçildiğinde, aşağıdaki ayarlar kullanılabilir:

    • Boyut seçin: Bu katmanda nesneleri renklendirmeye yönelik değerleri içeren bir alan veya ifade girin.
    • Kitaplık renkleri: Ana boyut rengini kullanmayı veya devre dışı bırakmayı seçin. Yalnızca görselleştirmede kullanılan bir ana boyuta atanmış bir renk bulunduğunda kullanılabilecek seçenek.
    • Kalıcı renkler: Seçim durumları arasında renklerin aynı kalması için seçin.
    • Renk düzeni: Farklı değerler için kullanılacak 12 renk veya 100 renk seçin. Renk körlüğü olan insanlar 12 rengi ayırt edilebilir, ancak 100 rengin tamamını ayırt edilemeyebilir.

   • Hesaplamaya göre:
    • Hesaplama seçin: Katmanınızı renklendirmek için kullanılacak hesaplamayı seçin.
    • Etiket: Göstergede görüntülenen hesaplamaya yönelik bir metin veya ifade girin.
    • Sayı biçimlendirme: Alan ya da ifade değerleri biçimini ayarlayabilirsiniz

     Aşağıdaki sayı biçimleri kullanılabilir:

     • Otomatik: Qlik Sense, kaynak verilerine göre otomatik olarak bir sayı biçimlendirmesi ayarlar.

      Sayısal kısaltmaları göstermek için k (bin), M (milyon) ve G (milyar) gibi uluslararası SI birimleri kullanılır.

     • Sayı: Varsayılan olarak, biçimlendirme Basit olarak ayarlanır ve biçimlendirmeyi aşağı açılan listedeki seçeneklerden seçebilirsiniz. Özel biçimlendirmeyi değiştirmek için düğmeye tıklayın ve biçim desenini değiştirmek için Biçim deseni kutusunu kullanın.

      Örnekler:  

      • # ##0 Sayıyı binlik ayırıcılı bir tamsayı olarak tanımlar. Bu örnekte binlik ayırıcı olarak " " kullanılmıştır.
      • ###0 sayıyı binlik ayırıcısız bir tam sayı olarak tanımlar.
      • 0000 sayıyı en az dört basamaklı bir tam sayı olarak tanımlar. Örneğin, 123 sayısı 0123 olarak gösterilir.
      • 0.000 Üç ondalık basamaklı sayıyı tanımlar. Bu örnekte ondalık ayırıcı olarak "." kullanılmıştır.

      Biçim desenine yüzde işareti (%) eklerseniz, hesaplama değerleri otomatik olarak 100 ile çarpılır.

     • Para: Varsayılan olarak, para için kullanılan biçim deseni, işletim sisteminde ayarlanan desenle aynıdır. Biçim desenini değiştirmek için Biçim deseni kutusunu kullanın.
     • Tarih: Varsayılan olarak, biçimlendirme Basit olarak ayarlanır ve biçimlendirmeyi aşağı açılan listedeki seçeneklerden seçebilirsiniz. Özel biçimlendirmeyi değiştirmek için düğmeye tıklayın ve biçim desenini değiştirmek için Biçim deseni kutusunu kullanın.
     • Süre: Varsayılan olarak, süre için kullanılan biçim deseni, işletim sisteminde ayarlanan desenle aynıdır. Süre gün olarak veya gün, saat, dakika, saniye ve salisenin bileşimi olarak biçimlendirilebilir. Biçim desenini değiştirmek için Biçim deseni kutusunu kullanın.
     • Özel: Varsayılan olarak, özel için kullanılan biçim deseni, işletim sisteminde ayarlanan desenle aynıdır. Biçim desenini değiştirmek için Biçim deseni kutularını kullanın.
      • Ondalık ayırıcı: Ondalık ayırıcıyı ayarlayın.
      • Binlik ayırıcı: Binlik ayırıcıyı ayarlayın.
      • Biçim deseni: Sayı biçimi desenini ayarlayın.
      • Deseni sıfırla: Varsayılan desene sıfırlamak için tıklayın.
     • Hesaplama ifadesi: Biçim deseni, hesaplama ifadesi tarafından belirlenir. Bir görselleştirmede yer alan bir hesaplamanın özel sayı biçimlendirmesini görüntülemek için bu seçeneği kullanın.
    • Renk düzeni: Aşağıdaki seçeneklerden bir renk düzeni seçin:
     • Sıralı gradyan: Farklı renk grupları arasındaki geçiş, farklı renk tonları kullanılarak yapılır. Yüksek hesaplama değerlerinin daha koyu tonları vardır.

     • Sıralı sınıflar: Farklı renk grupları arasındaki geçiş, açıkça farklı olan renkler kullanılarak yapılır.

     • Uzaklaşan gradyan: Örneğin bir haritada farklı alanlar arasındaki ilişkiyi göstermek için düşükten yükseğe doğru sıralanan verilerle çalışılırken kullanılır. Düşük ve yüksek değerler koyu renklere sahiptir, orta seviye renkler açıktır.
     • Uzaklaşan sınıflar: Orta seviyenin paylaşıldığı birleştirilmiş iki sıralı sınıf halinde görülebilir. İki aşırı uç olan yüksek ve düşük karşıt tonlara sahip koyu renklerle, orta seviyede kritik değerler ise açık renklerle vurgulanır.
    • Renkleri ters çevir: Seçildiğinde, renk düzeni tersine çevrilir.
    • Aralık: Hesaplamaya göre veya ifadeye göre renklendirmek için kullanılan değer aralığını tanımlayın.
     • Otomatik: Renk aralığı, hesaplama veya ifade değerlerine göre ayarlanır.
     • Özel: Özel seçeneği belirlendiğinde, renk aralığı için Min ve Maks değerlerini ayarlayabilirsiniz.
   • İfadeye göre: Değerlere yönelik renkleri tanımlamak için bir ifade kullanarak haritayı renklendirin. Desteklenen renk biçimleri: RGB, ARGB ve HSL.
    • İfade: Kullanmak istediğiniz ifadeyi girin. İfade düzenleyicisini açmak için Expression seçeneğine tıklayın.
    • İfade bir renk kodudur: Varsayılan olarak seçilidir. Çoğu durumda, bu ayarı tutmak en iyisidir. Seçim temizlendiğinde, ifade grafik gradyanlarının birine karşılık olarak çizilen bir sayı olarak değerlendirilir.

     Daha fazla bilgi için bkz. Görselleştirmeyi renklendirme

     Renklendirme hesaplamaya veya ifadeye göre yapıldığında, renk aralığını (Min. ve Maks. değerler) ayarlayabilirsiniz. Renk aralığı ayarlandığında, renkler seçimler ve sayfaların tamamında sabit kalır. İfadeye göre renk kullanılırken, renk aralığını ayarlayabilmeniz için önce İfade bir renk kodudur seçeneği temizlenmelidir.

  • Anahat rengi: Haritadaki şekillerin anahattı için rengi seçin.
  • Outline opacity (Anahat opaklığı): (Yalnızca nokta, grafik ve bölge katmanları) Haritadaki şekillerin ana hatlarının ne kadar opak olacağını ayarlayın.
 • Opaklık: Temel harita üzerindeki katmanın opaklığını ayarlayın.

Renkler (Yoğunluk katmanı)

 • Segment Renkleri: Noktaların etki alanının nasıl renklendirileceğini seçin. İki ayar vardır:
  • Otomatik: Varsayılan ayarları kullanarak etki alanını renklendirir.
  • Özel: Haritadaki etki alanını renklendirme yöntemini el ile seçin.
   • Sınır ekle: Göstergeye bir segment ekler. Segment sınırını ayarlamak için kaydırıcıyı kullanın veya bir ifade yazın. İfade düzenleyicisini açmak için Expression seçeneğine tıklayın. Birkaç segment ekleyebilirsiniz. Renkleri değiştirmek için segmente tıklayın.
    • Gradyan: Segmentler arası geçişte farklı renk tonları kullanmak için seçin.

   • Sınırı kaldır: Seçilen sınırı kaldırmak için tıklayın.
 • Aralık: Etki alanını renklendirmek için kullanılan değer aralığını tanımlayın. İki ayar vardır:
  • Otomatik: Varsayılan ayarları kullanarak değer aralığını ayarlar.
  • Özel: Etki alanını renklendiren değer aralığını el ile seçin.
   • Min.: Aralık için minimum değeri ayarlayın. Bir ifade oluşturmak isterseniz İfade seçeneğine tıklayın.
   • Maks.: Aralık için maksimum değeri ayarlayın. Bir ifade oluşturmak isterseniz İfade seçeneğine tıklayın.
 • Opaklık: Temel harita üzerindeki katmanın opaklığını ayarlayın.

Seçenekler

Genel

 • Göstergeyi göster: Haritada yeteri kadar alan varsa gösterge görüntülenir. Gösterge için bir boyut ayarlayabilir veya Qlik Sense uygulamasının boyutu otomatik olarak belirlemesine izin verebilirsiniz. Yerleşim, Gösterge konumu kullanılarak değiştirilebilir.
 • Boyut göstergesini göster (Sadece nokta, çizgi ve grafik katmanları) Nokta, çizgi veya grafik boyutu için bir gösterge görüntüleyin.
 • Araç ipucunu göster: (Yalnızca nokta, bölge, grafik ve çizgi katmanları) Konum değerini içeren bir katmanda görüntülenen konumlar üzerinde bir araç ipucu görüntüleyin.
 • Maks. görünür nesneler: (Yalnızca nokta, bölge, yoğunluk, grafik ve çizgi katmanları) Katmanda görüntülenecek maksimum konum sayısını ayarlayın. Harita katmanındaki maksimum değer sayısı 50.000'dir. Varsayılan olarak harita katmanları nokta katmanları için maksimum 4.000 ve diğer katmanlar için 1.000 değer görüntüler.
 • Etiket göster: (Yalnızca nokta, bölge, grafik ve çizgi katmanları) Haritanızda katmanın konumlarıyla birlikte metin etiketinin eklenip eklenmeyeceğini ayarlayın.
  • Etiketler: Bu katmandaki konumlara yönelik etiketi ayarlayın.
  • Etiket konumu: Etiketin konuma göre konumunu ayarlayın.
  • Etiket yazı tipi ailesi: Etiket metninin yazı tipinin stilini ayarlama.
  • Etiket yazı tipi boyutu: Etiket metninin boyutunu ayarlama.
  • Etiket yazı tipi rengi: Etiket metninin rengini ve parlaklığını ayarlama.
  • Yakınlaştırma düzeylerini göster: Etiketi tüm yakınlaştırma düzeylerinde veya seçili bir yakınlaştırma düzeyi aralığında görünür olacak şekilde ayarlayın.
 • Seçimleri devre dışı bırak: Bu seçenek belirlenirse kullanıcılar haritada bu katmandan veri seçemez.

Katman görüntüsü

 • Katman göster: Katmanı göstermek veya gizlemek için seçin.
 • Otomatik yakınlaştırmadan hariç tut Harita görselleştirme işlevi, haritadaki verilere göre otomatik yakınlaştırma seviyesini belirlediğinde bu katmanı hariç tutmak üzere katmanı seçin.
 • Yakınlaştırma düzeylerini göster: Katmanı tüm yakınlaştırma düzeylerinde veya seçili bir yakınlaştırma düzeyi aralığında görünür olacak şekilde ayarlayın.
 • Görünür detaya inme düzeyleri: Bu katman ile detaya inme içinde hangi boyutların görüntüleneceğini ayarlayın.
 • Hesaplama koşulu: Nesnenin görüntülenmesi için yerine getirilmesi gereken (gerçek) bir koşul ayarlamak amacıyla bu metin alanında bir ifade belirtin. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. Örnek: count(distinct Team)<3. Koşul yerine getirilmezse Görüntülenen ileti bölümüne girilen ileti veya ifade görüntülenir.

  Hesaplama koşulu, bir grafik veya tablonun büyük miktarda veri nedeniyle yavaş vermesi durumunda kullanışlıdır. Hesaplama koşulunu, bir kullanıcı seçimleri uygulayıp verileri daha yönetilebilir bir düzeye filtreleyene dek bir nesneyi gizlemek için kullanabilirsiniz. Kullanıcıyı verileri filtrelemeye yönlendirmek için Görüntülenen mesaj özelliğini kullanın.

 • Hesaplama mesajını gizleGörüntülenen mesaj'a girilen mesajı ya da ifadeyi gizlemek için seçin.

Araç ipucu (Nokta katmanı, bölge katmanı, çizgi katmanı ve grafik katmanı)

 • Araç ipucu: Araç ipucuna herhangi bir hesaplama, grafik veya görüntü kombinasyonu eklemek için Özel seçeneğine ayarlayın.
 • Temel satırları gizle: Temel bilgileri gösteren araç ipucunun satırlarını gizleyin. Özel araç ipucunun hesaplaması, bir başlığı ve açıklaması yoksa Temel satırları gizle seçeneği, boyut değerlerini de gizler.
 • Başlık: Araç ipucu için bir başlık girin.
 • Açıklama: Araç ipucu için bir açıklama girin.
 • Measures: Araç ipucu olarak hesaplama eklemek için Hesaplama ekle'ye tıklayın.
  • Bir alandan seçeneğini kullanarak bir alandan hesaplama seçin. Ayrıca bir hesaplama eklemek için ifade de kullanabilirsiniz. İfade düzenleyicisini açmak için Expression seçeneğine tıklayın. Varsayılan olarak mevcut ifade görüntülenir.
  • Etiket seçeneğini kullanarak hesaplamanın etiketini, Sayı biçimlendirme seçeneğini kullanarak da biçimlendirmeyi değiştirebilirsiniz. Hesaplama bir ana öğeyse, ana hesaplama biçimlendirmesini kullanabilir veya biçimlendirmeyi kapatıp Sayı biçimlendirme'yi kullanarak başka bir biçim seçebilirsiniz.
 • Grafik: Araç ipucuna bir grafik eklemek için Grafik ekle'ye tıklayın.
  • Ana öğeler: Listeden, araç ipucu olarak gösterilecek bir ana görselleştirme seçin.
  • Grafik boyutu: Grafik kapsayıcısının boyutunu seçin.
   • Küçük. Kapsayıcının genişliğini ve yüksekliğini 140 piksel olarak ayarlar.
   • Orta. Kapsayıcının genişliğini ve yüksekliğini 200 piksel olarak ayarlar.
   • Büyük. Kapsayıcının genişliğini ve yüksekliğini 340 piksel olarak ayarlar.
  • Ana öğeyi düzenle: Bir ana görselleştirme seçtikten sonra görünür. Ana öğeyi düzenlemek için tıklayın.
 • Resimler: Araç ipucuna bir resim eklemek için Resim ekle'ye tıklayın.
  • Tür: Medya kitaplığınızdan veya bir URL kaynağından resmin konumunu seçin.
  • Boyut: Araç ipucu kapsayıcısının boyutunu ayarlayın. Qlik Sense, görüntüyü kapsayıcıya sığdırır.
   • Küçük. Kapsayıcının genişliğini ve yüksekliğini 50 piksel olarak ayarlar.
   • Orta. Kapsayıcının genişliğini ve yüksekliğini 200 piksel olarak ayarlar.
   • Büyük. Kapsayıcının genişliğini ve yüksekliğini 340 piksel olarak ayarlar.
   • Orijinal. Qlik Sense, görüntüyü kapsayıcıya sığdırır. 340 pikselden büyükse görüntü küçültülür.
  • Medya kitaplığı: Tür için Medya kitaplığı'nı seçtiğinizde görüntülenir. Medya kitaplığınızdan görüntü seçmek için tıklayın.
  • URL: Tür için URL'yi seçtiğinizde görüntülenir. Bir URL girin.

Sunum (Arka plan katmanı)

 • Opaklık: Katmanın diğer katmanlar üzerindeki opaklığını ayarlayın.

Daha fazla bilgi

 

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!