Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Kod içinde tırnak işaretleri kullanma

Kod deyimleri içinde tırnak işaretlerini birkaç farklı şekilde kullanabilirsiniz.

LOAD deyimlerinin içinde

Bir LOAD deyiminde, tırnak işareti olarak aşağıdaki semboller kullanılmalıdır:

Alan adları
Açıklama Sembol Kod noktası Örnek

çift tırnak işaretleri

" " 34 "dize"
köşeli ayraçlar [ ] 91, 93 [dize]
vurgu işaretleri ` ` 96 `dize`
Düz Dizeler
Açıklama Sembol Kod noktası Örnek
tek tırnak işaretleri

' '

39 'dize'

SELECT deyimlerinde

ODBC sürücüsü tarafından yorumlanan bir SELECT deyimi için kullanım farklı olabilir. Genellikle alan ve tablo adları için düz çift tırnak işaretleri (Alt + 0034) ve değişmez değerler için düz tek tırnak işaretleri (Alt + 0039) kullanmanız ve vurgu işaretleri kullanmaktan kaçınmanız gerekir. Ancak bazı ODBC sürücüleri, vurgu işaretlerini tırnak işareti olarak kabul etmekle kalmamakta, bunları tercih etmektedir. Bu tür bir durumda, oluşturulan SELECT deyimleri, vurgu işareti tırnak işaretleri içerir.

Microsoft Access tırnak işaretleri örneği

Microsoft Access 7.0 içinde bulunan Microsoft Access ODBC Driver 3.4, SELECT deyimini analiz ederken aşağıdaki tırnak işaretlerini kabul eder:

Alan adları ve tablo adları:

 • [ ]
 • " "
 • ` `

Düz dizeler:

 • ' '

Diğer veritabanları farklı kurallara sahip olabilir.

LOAD deyimlerinin dışında

Bir LOAD deyiminin dışında, Qlik Sense uygulamasının bir ifade beklediği konumlarda, çift tırnak işaretleri bir alan referansını değil, değişken referansını belirtir. Çift tırnak işareti kullanırsanız, tırnak içine alınan dize bir değişken olarak yorumlanır ve değişkenin değeri kullanılır.

Bağlam dışı alan referansları ve tablo referansları

Bazı kod fonksiyonları önceden oluşturulmuş alanlara referansta bulunur veya bir LOAD deyiminin çıktısında yer alır (örneğin, Exists() ve Peek()). Bağlam içinde, yani LOAD deyiminin giriş tablosunda bulunan alanlara referansta bulunan kaynak alan referanslarının aksine, bu alan referanslarına bağlam dışı alan referansları adı verilir.

Bağlam dışı alan referansları ve tablo referansları değişmez değerler olarak ele alınmalıdır ve bu nedenle tek tırnak işareti gerektirir.

Adlar ile değişmez değerler arasındaki fark

Adlar ile değişmez değerler arasındaki fark aşağıdaki örnekler karşılaştırılırken daha net hale gelecektir:

Örnek:  

'Sweden' as Country

Bu ifade bir LOAD veya SELECT deyimindeki alan listesinin parçası olarak kullanıldığında, "Sweden" metin dizesi "Country" Qlik Sense alanının içine alan değeri olarak yüklenir.

Örnek:  

"land" as Country

Bu ifade bir LOAD veya SELECT deyimindeki alan listesinin parçası olarak kullanıldığında, "land" adlı veritabanı alanının veya tablo sütununun içeriği "Country" Qlik Sense alanının içine alan değerleri olarak yüklenir. Bu da land öğesiyle bir alan referansı olarak işlem yapılacağı anlamına gelir.

Sayılar ile düz dizeler arasındaki fark

Sayılar ile düz dizeler arasındaki fark aşağıdaki örnekler karşılaştırılırken daha net hale gelecektir.

Örnek:  

'12/31/96'

Bu dize bir ifadenin parçası olarak kullanıldığında, ilk adımda "12/31/96" metin dizesi olarak yorumlanır; sonuçta tarih biçiminin 'MM/DD/YY' olması durumunda bir tarih olarak yorumlanabilir. Böyle bir durumda, hem sayısal hem de metinsel temsile sahip bir ikili değer olarak depolanır.

Örnek:  

12/31/96

Bu dize bir ifadenin parçası olarak kullanıldığında, sayısal olarak 12 bölü 31 bölü 96 olarak yorumlanır.

Bir dizede tırnak işaretlerini kullanma

Bir dize, tırnak işareti olarak kullanılabilen karakterler içerdiğinde, dize tırnak içine alınırken bir dizenin nerede başlayıp nerede bittiğinin net şekilde belirtilmesi önemlidir. Dize doğru şekilde tırnak içine alınmazsa komut dosyası başarısız olur veya verileri yanlış şekilde yükler.

Tırnak işareti içeren bir dizeyi tırnak içine almanın iki yolu vardır.

Dizeyi tırnak içine almak için belirli bir tırnak işareti kullanın.

Dizenin içinde kullanılmayan bir tırnak işareti seçin ve dizenin tamamını bu tırnak işaretinin içine alın. Qlik Sense, dizenin nerede başlayıp nerede bittiğini belirlemek için bu tırnak işaretini kullanır.

Dizenin tamamını tırnak içine almak için aşağıdaki tırnak işaretlerinden herhangi biri kullanılabilir:

 • Çift tırnak işaretleri " "
 • Köşeli ayraçlar [ ]
 • Vurgu işaretleri ` `
 • Tek tırnak işaretleri ' '

Örnek:  

[Tablo '1 "2"]

Dizeyi tırnak içine almak için köşeli ayraçlar kullanılır. Dize şu şekilde yüklenir: Tablo '1 "2"

'dize `Ad1` "Ad2'

Dizeyi tırnak içine almak için tek tırnak işaretleri kullanılır. Dize şu şekilde yüklenir: dize `Ad1` "Ad2

Kaçış karakterleri kullanın

Kaçış karakterleri, dizeyi tırnak içine almak için kullanılan ek bir tırnak işareti örneğidir. Dize içinde görüntülenen her tırnak işaretinin yanına eklenmelidir. Bir dize içinde tüm tırnak işaretleri kullanıldığında, dizeyi tırnak içine almak için kullanılan aynı tür tırnak işaretinin yanına kaçış karakteri eklemeniz gerekir. Bir dizede kullanılmakta olan bir tırnak işaretini kullanmak istediğinizde de kaçış karakterleri kullanılabilir.

Yalnızca aşağıdaki işaretler kaçış karakteri olarak kullanılabilir:

 • Çift tırnak işaretleri " "
 • Köşeli ayraçlar [ ]
 • Tek tırnak işaretleri ' '

Örnek:  

"Metin ""İstanbul'da güzel bir gün"" dedi."

Çift tırnak işareti " " kullanarak dizeyi tırnak içine alırsanız, dize içinde kullanılan her çift tırnak işaretinin yanına ek bir çift tırnak işareti eklemeniz gerekir.

Bu dize şu şekilde yüklenir: Metin "İstanbul'da güzel bir gün" dedi. Qlik Sense Veri yükleme düzenleyicisi, "" kaçış karakterini kullanarak hangi çift tırnak işaretinin dizenin parçası olduğunu ve hangi tırnak işaretinin dize bitişini belirttiğini anlar. İstanbul'da sözcüğünde kullanılan tek tırnak işareti, dizeyi tırnak içine almak için kullanılan işaretle aynı olmadığından buna kaçış karakteri eklenmesi gerekmez.

Örnek:  

'Metin: "İstanbul''da güzel bir gün" dedi.'

Tek tırnak işareti kullanarak bu dizeyi tırnak içine alırsanız, dize içinde kullanılan her tek tırnak işaretinin yanına ek bir tek tırnak işareti eklemeniz gerekir.

Bu dize şu şekilde yüklenir: Metin "Güzel bir gün" dedi. Metin'in söylediği sözü tırnak içine almak için kullanılan çift tırnak işareti, dizeyi tırnak içine almak için kullanılan işaretle aynı olmadığından buna kaçış karakteri eklenmesi gerekmez.

Örnek:  

[Metin [İstanbul'da "güzel bir gün]] dedi.]

Köşeli ayraçlar [ ] diğer iki tırnak işaretinden farklı şekilde hareket eder. Kaçış karakteri olarak ayraç kullanmak istiyorsanız, sol köşeli ayracın [ yanına değil, yalnızca sağ köşeli ayracın ] yanına ek bir ayraç eklemeniz gerekir.

Bu dize şu şekilde yüklenir: Metin [Güzel bir gün] dedi. Yalnızca sağ köşeli ayraca ] kaçış karakteri eklenir. Dizede kullanılan tek tırnak işareti ' ve çift tırnak işareti ", dizeyi tırnak içine almak için kullanılmadığından bunlara kaçış karakteri eklenmesi gerekmez.

Daha fazla bilgi

 

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!