Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

ObjectId - grafik fonksiyonu

ObjectId() grafik işlevi, ifadenin değerlendirildiği nesnenin kimliğini döndürür. Fonksiyon, fonksiyonla ilgili nesne türünü belirten isteğe bağlı bir bağımsız değişken alır. Nesne bir sayfa veya görselleştirme olabilir. Bu işlev yalnızca grafik ifadelerinde kullanılabilir.

Söz Dizimi:  

ObjectId([object_type_str])

Dönüş verileri türü: dize

Fonksiyonun tek bağımsız değişkeni olan object_type_str isteğe bağlıdır ve nesnenin türünü yansıtan bir dize değerine referans verir.

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
object_type_str Değerlendirilen nesnenin türünü yansıtan bir dize değeri.

Fonksiyon ifadesinde herhangi bir bağımsız değişken belirtilmemişse, ObjectId(), ifadenin kullanıldığı nesnenin kimliğini döndürür. Görselleştirmenin göründüğü sayfa nesnesinin kimliğini döndürmek için ObjectId('sheet') fonksiyonunu kullanın.

Görselleştirme nesnelerinin diğer görselleştirme nesneleri içinde iç içe yerleştirilmiş olması durumunda, farklı sonuçlar için fonksiyon bağımsız değişkeninde istenen nesne türünü belirtin. Örneğin, bir kapsayıcı içindeki Metin ve görsel grafiği için Metin ve görsel nesnesini döndürmek üzere 'text-image' ve kapsayıcının kimliğini döndürmek üzere 'container' ifadesini kullanın.

  1. Analiz modunda, URL'nize aşağıdaki metni ekleyin:

    /options/developer

  2. Görselleştirmeye sağ tıklayıp Geliştirici seçenekleri simgesi Geliştirici seçeneğine tıklayın.

  3. Özellikler bölümünde, diyalog üst bilgisinden nesne kimliğini ve "qType" özelliğinden nesne türünü alın.

Sınırlamalar:  

Bu fonksiyon, ana öğe olan bir kapsayıcı içindeki bir nesnede (ör. bir düğme) çağrıldığında beklenmeyen sonuçlar verebilir. Bu sınırlama, birkaç liste kutusunun kapsayıcısı olan filtre bölmesi ana öğeleri için de geçerlidir. Bunun nedeni, ana öğelerin nesne hiyerarşisini kullanma biçimidir.

ObjectId('sheet') grafik ifadesi bu durumlarda boş bir dize döndürürken, ObjectId('masterobject') ifadesi sahip olan ana öğenin tanımlayıcısını gösterecektir.

ObjectId() genellikle şu fonksiyonlarla birlikte kullanılır:

İlgili fonksiyonlar
Fonksiyon Etkileşim
if - kod ve grafik fonksiyonu if ve ObjectId fonksiyonları, koşullu ifadeler oluşturmak için birlikte kullanılabilir. Örneğin, bu fonksiyonlar kullanılarak ifadeler aracılığıyla görselleştirmeler koşullu renklendirme elde edebilir.
InObject - grafik fonksiyonu if fonksiyonuna benzer şekilde InObject, koşullu ifadeler oluşturmak için ObjectId ile birlikte de kullanılır.

Örnek 1 - Grafik nesne kimliğini döndürme

Örnek 2 - Sayfa kimliğini döndürme

Örnek 3 - İç içe yerleştirilmiş ifade

Koşullu renklendirmenin kullanıldığı daha ayrıntılı bir örnek için InObject - grafik fonksiyonu üzerindeki örneğe bakın.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!