Ana içeriğe geç
Adding images to a slide

BU SAYFADA

İLGİLİ AKIŞLAR

Adding images to a slide

You can add an image to a story slide. You can use one of the default images, or an image of your own.

Aşağıdakileri yapın:

 1. In storytelling view, click Image.

  Medya kütüphanesi açılır.

 2. Şu biçimler desteklenir: .png, .jpg, .jpeg ve .gif.

  Qlik Sense için: Medya kitaplığında Uygulama içi klasörüne resimler yükleyebilirsiniz. Resimleri varsayılan klasöre yüklemek için Qlik Management Console uygulamasını kullanmanız gerekir.

  Qlik Sense Desktop için: Bilgisayarınızdaki aşağıdaki klasöre resimler yerleştirebilirsiniz: C:\Users\<user>\Documents\Qlik\Sense\Content\Default. Resimler medya kitaplığındaki varsayılan klasöründe yer alır. Uygulamayı kurulumlar arasında taşırken uygulamada kullandığınız resimler, uygulamayla birlikte qvf dosyasına kaydedilir. Uygulamayı yeni bir konumda açtığınızda resimler, uygulamaya yönelik medya kitaplığındaki Uygulama içi klasöründe yer alır.

 3. Click on a folder in the media library, for example In app or Default.
 4. Select the image that you want to add to the slide.

  A preview of the image is shown.

 5. Click Insert.

  Bilgi notuAlternatif olarak, eklemek istediğiniz görüntü dosyasına sağ tıklayın ve Ekle'yi seçin.

The image is added and snaps to the grid. You can use the keyboard arrows to move it freely.

Bilgi notuIf the image is larger than the width or height of a slide, it will be re-sized to fit on the slide.