Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Bir tablodaki boyut üzerinde değerleri toplama

Bu örnekte, bir boyut üzerinde toplanan verileri karşılaştırmak için tablonun nasıl kullanılacağı gösterilmektedir.

Bir boyut üzerinde biriken verileri karşılaştıran tablo

Veri kümesi

Bu örnekte, Qlik Sense Eğitim - Bir Uygulama Oluşturma içinde mevcut olan bir veri dosyası kullanacağız. Öğreticiyi indirip genişletin. Dosya, Tutorials source klasöründe mevcuttur: Sales.xls

Dosyayı indirmek için Eğitim - Bir Uygulama Oluşturma adresine gidin.

Veri dosyasını boş bir uygulamaya ekleyin. Yüklü veri kümesi, satış verileri içerir.

Hesaplama

Ana öğelerde oluşturduğumuz hesaplama olarak satış hacmini kullanırız:

  • Sum(Sales) ifadesi ile Sales. Bu, satış hacmi toplamıdır.

Görselleştirme

Sayfaya bir tablo ekliyor ve aşağıdaki veri özelliklerini ayarlıyoruz:

  • Boyut: Year (Tarih.Yıl).
  • Boyut: Month (Date.Month).
  • Hesaplama: Sales; önceden oluşturulan hesaplama.

Aşağıdaki tablo oluşturulur ve bu tablodaki sütunlar yılı, ayı ve her bir ay için satış toplamını gösterir.

Her ay için satışların yılını, ayını ve toplamını gösteren tablo

Year > Month > Sales ile Sıralama'yı ayarladığınızdan emin olun.

Toplama

Satış verilerimizin tek bir boyut üzerinde toplanmasını sağlamak için ek bir veri özelliği ayarlamamız gerekir:

  • Hesaplama: Sales; önceden oluşturulan hesaplama.

Bu hesaplamayı toplama için yeniden kullanmak amacıyla iki defa ekleriz. Bunu yapmak için Sales hesaplamamıza bir değiştirici uygulamamız gerekir.

  1. Hesaplama: Sales bölümünde, Değiştirici'yi Accumulation olarak ayarlayın. Böylece bir boyut üzerinde toplanacak hesaplama ayarlanır.
  2. Değiştirici>Boyut seçeneğini Month olarak ayarlayın. Böylece, üzerinde toplamanın gerçekleşeceği boyut ayarlanır.
  3. Tüm boyutlar genelinde seçeneğinin kapalı olduğundan emin olun. Her yılın başında toplamanın yeniden başlatılmasını istiyoruz.

Bilgi notuToplama'da Hariç tutulan değerleri göster seçeneği yoktur. Açıldığında, görselleştirmeniz verisi olmayan tüm boyutsal değerleri içerir. Bu, satış verisi olmayan aylar dahil tüm değerlerin toplamada sayılmasını sağlar.

Tablomuzda satış, her bir yıl için bir aydan sonraki aya toplanmış şekilde son sütunda gösterilir ve tablomuz aşağıdaki gibi olur.

her yıl için aydan aya biriken satışları içeren tablo.

Grafiklerinizin başlığının içeriği belirtmesi iyi bir uygulamadır. Bu nedenle, son sütunun satış toplamasını içerdiğini yansıtmak için tablonuzun sütunlarının başlıklarını değiştirin.

2014 yılına ait verilerimiz, June ayında durduğundan yetersizdir. Üç yılın da toplanan satışları arasında daha iyi karşılaştırma yapmak için January ila June arasında daha uygun bir ay aralığı seçeriz.

  1. Bitti'ye tıklayın.
  2. January ila June arasında tüm ayları seçin ve seçiminizi onaylayın.

Tablomuz, satışın her bir yıl dahilinde January ayından June ayına toplandığı şekilde, aşağıdaki gibi olur.

Bir boyut üzerinde biriken verileri karşılaştıran tablo

Keşif

Tabloda, yıllar halinde gruplandırılmış şekilde her bir ayın satış hacmi gösterilmektedir. Satışın her bir yıl dahilinde toplanmasını sağlayarak, her bir yıl için olan satış hacmini daha iyi anlarız. Üç yıl arasındaki aynı ay aralığını karşılaştırmak için January ayından June ayına kadar bir ay seçimi yaptık. Tablonun son sütununda, şu ana kadar 2014 için toplanan satışın, 2012 için toplanan satıştan daha yüksek olduğunu, ancak 2013 için olduğu kadar yüksek olmadığını görebiliriz.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!