Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Birleşik grafik kullanarak hesaplamaları farklı bir ölçekle karşılaştırma

Bu örnekte, satış verilerini görselleştiren bir birleşik grafiğin nasıl oluşturulacağı gösterilmektedir. Ayrıca farklı bir ölçek kullanarak farklı ürün gruplarını iki hesaplamayla karşılaştıracaksınız.

Birleşik grafik.

Veri kümesi

Bu örnekte, Qlik Sense Eğitim - Bir Uygulama Oluşturma içinden iki veri dosyası kullanacağız. Dosyaları indirmek için Eğitim - Bir Uygulama Oluşturma konumuna gidin. Dersi indirip açın ve Tutorials source (Ders kaynağı) klasöründeki dosyaları bulun:

  • Sales.xls
  • Item master.xls

Yeni bir uygulama oluşturun ve bu iki veri dosyasını ekleyin. Dosyaların Öğe Numarası ile ilişkilendirildiğinden emin olun.

Yüklü veri kümesi, satış verileri içerir. Item master tablosunda, sipariş edilen ürünlerle ilgili bilgiler bulunur (ör. ürün grupları).

Hesaplamalar

Ana öğeler içinde iki hesaplama oluşturmamız gerekir:

  • Satış hacmi: Sales adı ve Sum(Sales) ifadesi ile.
  • Yüzde cinsinden satış marjı: Margin % adı ve Avg(Margin/Sales)*100 ifadesi ile.

Görselleştirme

Sayfaya bir birleşik grafik ekleyip aşağıdaki veri özelliklerini ayarlarız:

  • Boyut: Product Group (ürün grubu).
  • Hesaplama: Sales (oluşturduğunuz ana hesaplama).

Aşağıdaki grafik oluşturulur ve bu grafik, her bir ürün grubu için satış rakamlarını gösteren bir sütun içerir. Bu aşamada bu bir sütun grafiktir.

Çubuklu birleşik grafik

Ancak satış hacminden farklı ölçeğe sahip olan satış marjını da göstermek istiyoruz. Satış hacmi milyon ölçeğindeyken marj ise 0 ile 100 arası bir yüzde değeridir. Marjı, satış hacminin yanında sütun olarak eklersek ayırt edilemeyecek kadar küçük kalır.

Özellikler bölmesinde Hesaplamalar > Çizgi yüksekliği bölümüne gidin. Açılır listeyi kullanarak Margin % öğesini hesaplama olarak ekleyin.

Çubuklu ve çizgili birleşik grafik

Keşif

Birleşik grafik, farklı ürün gruplarının satış hacmini ve marjını görselleştirir. Fare imleciyle ürün grubunun üzerine gelerek ayrıntıları görüntüleyebilirsiniz. Sütunlar, soldaki ölçekle satış hacmini, çizgi ise sağdaki ölçekle marjı gösterir.

Grafikte Produce ve Canned Products öğelerinin en yüksek satış hacmine sahip olduğunu görebiliyoruz. Her iki grup da diğer çoğu ürün grubundan daha düşük marja sahiptir.

Eggs ve Seafood gibi, düşük satış hacmine sahip bazı ürün grupları çok daha yüksek marja sahiptir.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!