Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Sayfalara eylemler ekleme

Sayfalar için kullanıcılar sayfaya gittiğinde tetiklenen işlemler belirleyebilirsiniz. Uygulama kullanıcılarına, bir sayfaya gittiklerinde önceden tanımlı seçim veya seçim denetimleri konusunda yardımcı olmak istediğinizde sayfa işlemleri kullanışlıdır. Örneğin, kullanıcılar sayfaya gittiğinde bir sayfa otomatik olarak yer işareti uygulayabilir veya tüm seçimleri temizleyebilir.

Sayfa eylemleri, özellikler panelinde yapılandırılabilir. Sayfaya birden fazla eylem ekleyebilirsiniz. İşlemler, Actions bölümünde listelendikleri sırayla gerçekleştirilir. Bir işlemi sürükleyerek sırasını değiştirebilirsiniz.

Sayfalara eylem ekleme hakkında görsel bir demo için bkz. Sayfalara eylemler ekleme.

Bilgi notu

İşlemler gerçekleştirilmeden önce, sayfa eylemlerinde kullanılan tüm ifadeler değerlendirilir. Örneğin, söz konusu eylem tarafından seçim yapılmadan önce ifade değerlendirildiğinden, önceki bir eylemden sonuçları seçen bir eylemdeki ifadeyi kullanamazsınız.

Sayfa, eklenmiş bir sayfaysa veya karma ortamdaysa sayfa işlemleri tetiklenmez.

  1. Sayfa görünümünde, araç çubuğundaki Edit Sayfayı düzenle seçeneğine tıklayın.
  2. Sayfanın özellikler panelinde İşlemler'e tıklayın.
  3. İşlem ekle'ye tıklayın.
  4. Kullanmak istediğiniz işlemi seçin.

    Bazı işlemler için işlemin ayrıntılarını sağlamanız gerekir. Örneğin, Alandan değerler seç işlemi için bir alan ve alanda hangi değerin seçileceğini belirlemeniz gerekir.

  5. İsteğe bağlı olarak, Etiket'ten sonra işlem için bir ad girin.

Kullanılabilir sayfa işlemleri

Kullanıcılar sayfaya gittiğinde gerçekleştirilecek bir veya daha fazla işlem ekleyebilirsiniz. Bazı işlemler için işlemin ayrıntılarını sağlamanız gerekir.

Seçim imi uygula

Seçtiğiniz bir yer işaretinde tanımlanan seçimi uygulayabilirsiniz.

Tüm bölümleri temizle

Uygulamada tüm durumlardaki seçimlerin tümünü temizleyebilirsiniz. İsteğe bağlı olarak kilitli seçimlerin üzerine yazabilirsiniz.

Diğer alanlardaki seçimleri temizle

Belirttiğiniz alan dışında tüm alanlardan seçimleri temizleyebilirsiniz. İsteğe bağlı olarak kilitli seçimlerin üzerine yazabilirsiniz.

Seçimlerinizde ileri gidin

Seçim geçmişinizde bir adım ileri gidebilirsiniz.

Seçimlerinizde geri gidin

Seçim geçmişinizde bir adım geri gidebilirsiniz.

Alandaki seçimleri temizle

Belirttiğiniz bir alandan tüm seçimleri temizleyebilirsiniz.

Tüm seçimleri kilitle

Uygulamadaki tüm seçimleri kilitleyebilirsiniz.

Belirli bir alanı kilitle

Belirttiğiniz bir alanda seçimleri kilitleyebilirsiniz.

Tüm seçimlerin kilidini kaldır

Uygulamadaki tüm seçimlerin kilidini kaldırabilirsiniz.

Belirli bir alanın kilidini kaldır

Belirttiğiniz bir alanda seçimlerin kilidini kaldırabilirsiniz.

Bir alandaki tüm değerleri seç

Belirttiğiniz bir alanda tüm değerleri seçebilirsiniz. İsteğe bağlı olarak kilitli seçimlerin üzerine yazabilirsiniz.

Alandan değerler seç

Belirttiğiniz bir alanda bir değer listesini seçebilirsiniz. Seçilecek değerleri noktalı virgülle ayırın. İsteğe bağlı olarak kilitli seçimlerin üzerine yazabilirsiniz.

Bilgi notuAlanlar tarih, zaman damgası ya da para veri türü ile kullanılamaz.
Bilgi notuBu düğme eylemi, metin olarak saklanan veya sınıflandırılan sayısal değerleri seçmez. Bu amaç için Arama ölçütleriyle eşleşen değerleri seç eylemini kullanın.

Arama ölçütleriyle eşleşen değerleri seç

Belirttiğiniz bir arama ölçütünden arama sonuçlarıyla eşleşen tüm değerleri seçebilirsiniz. Arama ölçütünü dize olarak belirtmelisiniz. İsteğe bağlı olarak kilitli seçimlerin üzerine yazabilirsiniz.

  • Bir ifade kullanmak istiyorsanız ifadeyi tek tırnak içine almanız gerekir; örneğin, ='=Sum([Satış Miktarı]) > 200000'.
  • Belirli bir dizeyi aramak istiyorsanız joker karakterler (*, ?,^) kullanmalısınız. Joker karakterler kullanmazsanız yalnızca tam olarak eşleşen dizeler seçilir.

Alternatifleri seç

Belirttiğiniz bir alandaki tüm alternatif değerleri seçin. İsteğe bağlı olarak kilitli seçimlerin üzerine yazabilirsiniz.

Hariç tutulanı seç

Belirttiğiniz bir alandaki tüm hariç tutulan değerleri seçin. İsteğe bağlı olarak kilitli seçimlerin üzerine yazabilirsiniz.

Bir alandaki olası değerleri seç

Belirttiğiniz bir alandaki tüm olası değerleri seçin. İsteğe bağlı olarak kilitli seçimlerin üzerine yazabilirsiniz.

Alan seçimine geç

Geçerli seçim ve bir arama dizesi tarafından tanımlanan seçimler ekleyen bir seçim arasında geçiş yapacak şekilde düğmeyi ayarlayabilirsiniz. Arama dizesinde joker karakter kullanabilirsiniz. Bir değer listesi tanımlamak istiyorsanız (A|B) biçimini kullanmanız gerekir; burada A ve B, seçilecek değerlerdir.

Değişken değerini ayarla

Bir değişkene değer atayabilirsiniz.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!