Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Döngüsel referansları anlama ve çözme

Bir veri yapısında döngüsel referanslar ("döngüler") mevcutsa tablolar, iki alan arasında birden fazla ilişkilendirme yolu olacak şekilde ilişkilendirilir.

Verilerin yorumlanmasında belirsizliklere yol açabileceğinden, bu tür bir veri yapısından mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.

İki alan arasında birden fazla ilişkilendirme yolu bulunduğundan, döngüsel referans içeren üç tablo.

Döngüsel referans olan üç tablo.

Qlik Sense, döngüsel referans sorununu, döngüyü bir gevşek bağlı tabloyla bozarak çözer. Qlik Sense komut dosyasını yürütürken döngüsel veri yapıları bulursa bir uyarı diyalog penceresi gösterilir ve bir veya daha fazla tablo gevşek bağlı olarak ayarlanır. Bu tablonun genellikle gevşetilecek tablo olması gereken bir işlem tablosu olması nedeniyle, Qlik Sense tipik olarak döngüdeki en uzun tabloyu gevşetme girişiminde bulunur. Veri modeli görüntüleyicisinde gevşek bağlı tablolar, diğer tablolara giden kırmızı noktalı bağlantılarıyla belirtilir.

Örnek:  

Veriler, aşağıdakileri içeren üç tablodan yüklenir.

  • Bazı ulusal futbol takımlarının adları
  • Bazı şehirlerdeki futbol kulüpleri
  • Bazı Avrupa ülkelerinin şehirleri

Kaynak veri tablolarının Excel'de görünümü.

Excel'deki tablolar.

Team alan adı ulusal takımlar ve yerel kulüpler olmak üzere iki farklı amaçla kullanıldığından, bu veri yapısı çok iyi değildir. Tablolardaki veriler imkansız mantıksal durum oluşturur.

Tablolar Qlik Sense içine yüklenirken, Qlik Sense veri bağlantılarından hangisinin en az öneme sahip olduğunu belirler ve ilgili tabloyu gevşetir.

Qlik Sense'in veri bağlantılarının ilişkisini nasıl yorumladığını görmek için Veri modeli görüntüleyicisi'ni açın:

Kırmızı noktalı çizgiler tarafından gösterilen döngüsel referansların görünümü.

Circular references between tables.

Şehirlere ve şehirlerin ait olduğu ülkelere sahip tablo, artık farklı ülkelerin ulusal takımlarına sahip tabloyla ve farklı şehirlerin yerel kulüplerine sahip tabloyla gevşek bağlıdır.

Döngüsel referansların çözülmesi

Döngüsel referanslar oluştuğunda, aynı adlara sahip alanlardan en az birine benzersiz bir ad atayarak veri kod dosyasını düzenlemeniz gerekir.

  1. Veri yükleme düzenleyicisini açın.
  2. Çoğaltılmış alan adlarından biri için LOAD deyimini düzenleyin.

    Bu örnekte, yerel takımların adlarını ve şehirlerini bulunduran tablonun LOAD deyimi, Team için yeni bir ad, örneğin LocalClub adını içerir. Güncellenmiş LOAD deyimi şu şekildedir:

    LOAD City, Team as LocalClub

  1. Uygulamada verileri yeniden yüklemek için araç çubuğunda Oynat seçeneğine tıklayın.

Artık tüm tablolar arasında çalışan mantığa sahipsiniz. Bu örnekte, Germany seçildiğinde, ulusal takım, Alman şehirleri ve her bir şehrin yerel kulüpleri ilişkilendirilir:

Sheet with four tables.

Veri modeli görüntüleyicisi'ni açtığınızda, gevşek bağlı bağlantıların düzenli bağlantılarla değiştirildiğini görürsünüz:

Three tables with regular connections in the Data model viewer.
İLGİLİ ÖĞRENME KAYNAKLARI:

Daha fazla bilgi

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!