Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Veri modeli görüntüleyicisinde tabloların ve alanların önizlemesi

Veri modeli görüntüleyicisinde, ekranın en altındaki panelde herhangi bir veri tablosunun önizlemesini görebilirsiniz. Ön izlemede, bir tablonun veya alanın içeriğini hızla inceleyebilirsiniz. Bir alan seçerseniz uygulamaya boyutlar ve hesaplamalar da ekleyebilirsiniz.

Ayrıca, seçilen tablo veya alan için meta veriler ön izleme panelinde görüntülenir.

Ön izleme panelini iki şekilde gösterebilir ve gizleyebilirsiniz:

  • Araç çubuğunda Alt paneli aç seçeneğine tıklayın.
  • Ön izleme üst bilgisine tıklayın.
Bilgi notuDirect Discovery verileri, ön izlemesinde görüntülenmez. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. ile büyük veri kümelerine erişimDirect Discovery.

Tablonun ön izlemesini gösterme

  • Veri modeli görüntüleyicisinde bir tablo üst bilgisine tıklayın.

Ön izleme paneli, seçilen tablonun alanları ve değerleriyle görüntülenir.

Bir tablonun önizlemesini içeren önizleme paneli.

Alanın ön izlemesini gösterme

  • Veri modeli görüntüleyicisinde bir tablo alanına tıklayın.

Ön izleme paneli, seçilen alan ve değerleriyle ve alanın meta verileriyle görüntülenir. Alanı ana boyut veya hesaplama olarak da ekleyebilirsiniz.

Bir alanın önizlemesini içeren önizleme paneli.

  • Yoğunluk, tablodaki kayıtların toplam sayısıyla karşılaştırıldığında NULL olmayan değerlere sahip olan kayıtların sayısıdır.
  • Alt küme oranı, veri modelindeki diğer tablolarda bu alanın tekil değerlerinin toplam sayısıyla karşılaştırıldığında bu alanın bu tabloda bulunan alanın tekil değerlerinin sayısıdır. Bu, yalnızca anahtar alanları için geçerlidir.
  • Alan [Mükemmel anahtar] ile işaretlenirse, her satır benzersiz olan bir anahtar değeri içerir.

Ana boyut oluşturma hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Veri modeli görüntüleyicisinden ana boyut oluşturma.

Ana boyut oluşturma hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Veri modeli görüntüleyicisinden ana hesaplama oluşturma

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!