Ana içeriğe geç

GetSelectedCount - grafik fonksiyonu

GetSelectedCount(), bir alandaki seçili (yeşil) değerlerin sayısını bulur.

Söz Dizimi:  

GetSelectedCount (field_name [, include_excluded [, state_name]])

Dönüş verileri türü: tamsayı

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişkenler Açıklama
field_name Ölçülecek veri aralığını içeren alan.
include_excluded True() olarak ayarlanırsa geçerli anda diğer alanlardaki seçimler tarafından hariç tutulan seçilen değerler sayıma dahil edilir. False veya atlanmış ise bu değerler dahil edilmez.
state_name

Belirli bir görselleştirme için seçilen alternatif durumun adı. state_name bağımsız değişkeni kullanılırsa yalnızca belirtilen durum adıyla ilişkili seçimler hesaba katılır.

Daha fazla bilgi için bkz. Karşılaştırmalı analiz için alternatif durumları kullanma.

Örnekler ve sonuçlar:  

Aşağıdaki örneklerde biri First name adı için, biri Initials için ve biri de Has cellphone için olmak üzere, farklı filtre bölmelerine yüklenen üç alan kullanılmaktadır.

Örnekler ve sonuçlar
Örnekler Sonuçlar

First name içinde John seçildiği varsayılırsa.

GetSelectedCount ([First name])

1; çünkü First name içinde bir değer seçilmiştir.

First name içinde John seçildiği varsayılırsa.

GetSelectedCount ([Initials])

0; çünkü Initials içinde değer seçilmemiştir.

.First name içinde seçim yokken Initials içinde tüm değerleri seçin ve sonra da Has cellphone içinde Yes değerini seçin.

GetSelectedCount ([Initials], True())

6. InitialsMC ve PD içeren seçimlerde Has cellphone değeri No olarak ayarlanmış olsa da include_excluded bağımsız değişkenin True() olarak ayarlanması nedeniyle sonuç halen 6'dır.

Örnekte kullanılan veriler:

Names:
LOAD * inline [
First name|Last name|Initials|Has cellphone
John|Anderson|JA|Yes
Sue|Brown|SB|Yes
Mark|Carr|MC|No
Peter|Devonshire|PD|No
Jane|Elliot|JE|Yes
Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!