Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

En iyi veri modelleme uygulamaları

Bu bölümde, verilerin nasıl yapılandırıldığına ve hangi veri modelini elde etmek istediğinize bağlı olarak, verilerinizi bir Qlik Sense uygulamasına yüklemek için kullanabileceğiniz birkaç farklı yöntem açıklanmaktadır.

Veri sütunlarını satırlara dönüştürme

Verilerim muhtemelen şöyle görünüyor ve satış rakamlarının ayrı bir alanda görünmesini istiyorum:

Orijinal veri tablosu
Yıl Q1 Q2 Q3 Q4
2013 34 54 53 52
2014 47 56 65 67
2015 57 56 63 71

Önerilen eylem  

Tabloyu yüklerken Crosstable önekini kullanın.

Sonuç şöyle görünür:

Crosstable öneki uygulandıktan sonra tablo
Year Quarter Sales
2013 Q1 34
2013 Q2 54
2013 Q3 53
2013 Q4 52
2014 Q1 47
... ... ...

Crosstable'lar hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Veri yükleme betiğinde çapraz tablolarla çalışma ve Crosstable.

Veri satırlarını alanlara dönüştürme

Buna benzer üç alana sahip genel bir tablom var ve her özniteliğin ayrı bir tablo olmasını istiyorum:

Üç alan içeren genel tablo
Object Attribute Value
ball color red
ball diameter 25
ball weight 3
box color 56
box height 30
box length 20
box width 25

Önerilen eylem  

Genel yükleme önekini kullanarak genel veri modeli oluşturun.

Şuna benzer bir veri modeli elde edeceksiniz:

Generic data model.

Genel veriler hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Genel veritabanları ve Generic.

Verileri kuruluş şeması gibi hiyerarşik düzeylerde yükleme

Verilerim şuna benzer bitişik düğümler tablosunda depolanıyor:

Bitişik düğümler tablosu
NodeID ParentNodeID Title
1 - General manager
2 1 Country manager
3 2 Region manager

Önerilen eylem  

Genişletilmiş düğümler tablosu oluşturmak için Hiyerarşi önekiyle verilerini yükleyin:

Genişletilmiş düğümler tablosu
NodeID ParentNodeID Title Level1 Level2 Level3
1 - General manager General manager - -
2 1 Country manager General manager Country manager -
3 2 Region manager General manager Country manager Region manager

Hiyerarşik düzeyler hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Hiyerarşi verilerini yükleme ve Hierarchy.

Büyük bir veritabanından yalnızca yeni veya güncellenmiş kayıtları yükleme

Çok sayıda kaydı bulunan bir veritabanım var ve uygulamamdaki verileri yenilemek için tüm veritabanını yeniden yüklemek istemiyorum. Yalnızca yeni veya güncellenmiş kayıtları yüklemek ve veritabanından silinen kayıtları kaldırmak istiyorum.

Önerilen eylem  

QVD dosyalarını kullanarak artışlı yükleme çözümü uygulayın.

Daha fazla bilgi için bkz. Yeni ve güncellenmiş kayıtları artışlı yükleme ile yükleme.

Ortak bir alanı olan iki tablodaki verileri birleştirme

Qlik Sense ortak bir alanı olan tabloları otomatik olarak ilişkilendirecek, ancak tabloların nasıl birleştirildiğini ben kontrol etmek istiyorum.

Önerilen eylem : Join / Keep

Join veya Keep önekleriyle iki tabloyu tek bir dahili tabloda birleştirebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için bkz. Join ve Keep ile tabloları birleştirme.

Önerilen eylem : Eşleme

Tabloları birleştirmenin alternatifi, eşleme tablosunda ilişkili değerlerin aranmasını otomatik hale getiren eşlemeyi kullanmaktır. Bu, yüklenecek verilerin miktarını azaltabilir.

Daha fazla bilgi için bkz. Birleştirmeye alternatif olarak eşlemeyi kullanma.

Ayrık değeri dahili değerle eşleme

Ayrık sayısal değerlerden oluşan bir tablom (Event) var ve bunu bir veya daha fazla aralıkla (Start ve End) eşlemek istiyorum.

Ayrık sayısal değerler tablosu (Event)
Zaman Olay Yorum
00:00 0 1. vardiya başlangıcı
01:18 1 Hattın durması
02:23 2 Hattın yeniden başlatılması %50
04:15 3 Hat hızı %100
08:00 4 2. vardiya başlangıcı
11:43 5 Bitiş veya üretim
Aralıklar (Start ve End) içeren tablo
Başlat End Sıra
01:00 03:35 A
02:30 07:58 B
03:04 10:27 C
07:23 11:43 D

Önerilen eylem  

IntervalMatch önekini kullanarak Time alanını Start ve End tarafından tanımlanan aralığa bağlantılandırın.

Daha fazla bilgi için bkz. Aralıkları ayrık verilerle eşleme.

Aralık başlangıç ve bitişle açık bir şekilde tanımlanmazsa ve yalnızca aşağıdaki tabloda olduğu gibi değişiklik zaman damgasıyla tanımlanırsa, aralık tablosu oluşturmanız gerekir.

Değişiklik zaman damgası içeren tablo
Para Birimi Değişiklik Verileri Rate
EUR - 8.59
EUR 28/01/2013 8.69
EUR 15/02/2013 8.45
USD - 6.50
USD 10/01/2013 6.56
USD 03/02/2013 6.30

Daha fazla bilgi için bkz. Tek bir tarihten bir tarih aralığı oluşturma.

Tutarsız alan değerlerini yönetme

Verilerim farklı tablolarda tutarlı bir şekilde adlandırılmamış alan değerleri içeriyor. Örneğin, bir tablo Ülke alanında US değerini, diğeri ise United States değerini içeriyor. Bu durum ilişkilendirmelere engel olur.

Tablo 1
Ülke Bölge
ABD Maryland
ABD Idaho
ABD New York
ABD California
Table 2
Country Population
United States 304
Japan 128
Brazil 192
China 1333

Önerilen eylem  

Alan değerlerini karşılaştıracak ve doğru ilişkilendirmeler sağlayacak bir eşleme tablosu kullanarak veri temizleme gerçekleştirin.

Daha fazla bilgi için bkz. Veri temizleme.

Tutarsız alan değeri büyük/küçük harf kullanımını yönetme

Verilerim farklı tablolarda tutarlı bir şekilde biçimlendirilmiş alan değerleri içeriyor. Örneğin, bir tablo Type alanında single değerini, diğeri ise aynı alanda Single değerini içeriyor. Bu durum ilişkilendirmeleri engeller; Type alanı hem single hem de Single değerlerini içerdiğinden büyük/küçük harf kullanımı önemli olur.

Tablo 1
Tür Fiyat
tek 23
çift 39
Tablo 2
Tür Renk
Tek Kırmızı
Tek Mavi
Çift Beyaz
Çift Black

Önerilen eylem  

Verileri Veri ekle ile yüklediyseniz, bunu veri yöneticisinde düzeltebilirsiniz.

  1. Veri yöneticisinde, tablo düzenleyicisindekiTable2'yi açın.
  2. Type alanının adını Table2.Type olarak değiştirin.

    Tabloyu, veri profili oluşturma etkin durumdayken Veri ekle ile eklediyseniz, otomatik ilişkilendirmeyi önlemek için alan zaten Table2.Type olarak adlandırılmış olabilir. Bu durumda, bu prosedür iki tabloyu ilişkilendirecektir.

  3. Lower(Table2.Type) ifadesini kullanarak hesaplanan bir alan oluşturun ve Type olarak adlandırın.
  4. Verileri yükle'ye tıklayın.

Table1 ve Table2, artık yalnızca single ve double gibi küçük harfli değerler içeren Type alanıyla ilişkilendirilmelidir.

Farklı bir büyük/küçük harf kullanımı uygulamak isterseniz, bunu benzer prosedürlerle gerçekleştirebilirsiniz, ancak tabloların aynı ada sahip alanlar kullanılarak ilişkilendirileceğini unutmayın.

  • Single gibi tüm değerlerin büyük harfle başlamasını sağlamak için bunun yerine Table1'de hesaplanan Type alanını oluşturun ve Capitalize(Table1.Type) ifadesini kullanın.
  • SINGLE gibi tüm değerlerin büyük harfle yazılmasını sağlamak için iki tabloda da hesaplanan Type alanını oluşturun ve Upper(Table1.Type) ve Upper(Table2.Type) ifadelerini kullanın.

Hesaplanan alanlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Hesaplanan alanları kullanma.

Büyük küçük harfe dönüştürme hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Capitalize - kod ve grafik fonksiyonu, Lower - kod ve grafik fonksiyonu ve Upper - kod ve grafik fonksiyonu.

Verileri bir haritayla görselleştirmek için jeo-uzamsal verileri yükleme

Ülke veya mağaza başına satış verileri gibi bir harita kullanarak görselleştirmek istediğim verilerim var. Harita görselleştirmesi kullanmak için alan veya nokta verileri yüklemem gerekiyor.

Önerilen eylem  

Bir KML veya Excel dosyasından veri değeri konumlarınızla eşleşen alan ya da konum verilerini yükleyebilirsiniz. Ayrıca, gerçek harita arka planını yüklemeniz gerekir.

Daha fazla bilgi için bkz. Kendi harita verilerinizi yükleme.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!