Ana içeriğe geç Skip to complementary content

Toplamalar için genel söz dizimi

Aşağıdaki genel söz dizimi yapısı, birçok isteğe bağlı parametre ile toplamalar için kullanılabilir:

aggrexpression ::= ( fieldref | operator1 aggrexpression | aggrexpression operator2 aggrexpression | functioninaggr | ( aggrexpression ) )

fieldref bir alan adıdır.

functionaggr ::= functionname ( parameters2 )

Böylece, ifadeler ve fonksiyonlar serbestçe iç içe yerleştirilebilir; fieldref her zaman tam bir toplama işleviyle kapatıldığı sürece ve ifadenin yorumlanabilir bir değer döndürmesi şartıyla, Qlik Sense herhangi bir hata mesajı vermez.

Daha fazla bilgi