Ana içeriğe geç Skip to complementary content

Kapsayıcı özellikleri

Araç çubuğunda EditSayfayı düzenle seçeneğine ve düzenlemek istediğiniz kapsayıcıya tıklayarak kapsayıcı için özellikler panelini açarsınız.

Özellikler paneli gizliyse sağ alt köşede Özellikleri gösteropen right panel seçeneğine tıklayarak açın.

Bilgi notuKapsayıcı, sağ üst köşede Linked Object içeriyorsa kapsayıcı bir ana öğeye bağlanır. Bağlı bir konteyneri düzenleyemezsiniz, ancak ana öğeyi düzenleyebilirsiniz. Konteyneri düzenlenebilir hale getirmek için konteynerin bağlantısını da kaldırabilirsiniz.
Bilgi notuÖzellikler panelindeki ayarlardan bazıları, yalnızca birden fazla boyut veya hesaplama kullanmanız ya da diğer seçenekleri kullanılabilir kılan bir seçeneği seçmeniz gibi belirli koşullarda kullanılabilir.

İçerik

Konteynere grafik eklemek için Ekle'ye tıklayın. Konteyner birden fazla grafik içeriyorsa, sekme sırasını ayarlamak için grafikleri sürükleyebilirsiniz.

Content bölümünden her bir grafiği düzenleyebilirsiniz:

 • Label: Grafik etiketinin sekmede görüntülenme şeklini değiştirin.
 • Show condition: Grafik için bir gösterme koşulu ekleyin. Genellikle bir If() işlevi kullanırsınız:
 • Bkz. if - kod ve grafik fonksiyonu.

 • Edit properties: Konteynerin içindeki grafiğin özelliklerini düzenlemenize olanak sağlar.
 • Delete Grafiği konteynerden siler.

Görünüş

Genel

 • Başlıkları göster: Konteynerde başlıkları, alt başlıkları ve dipnotları etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için seçin.

  Başlık, Alt başlık ve Dipnot'u girin. Varsayılan olarak, dize metin dizesi olarak yorumlanır. Bununla birlikte, bir ifade için metin alanını veya metin ve ifadenin birleşimini de kullanabilirsiniz. Bir dizenin başındaki eşittir işareti (=), bir ifade içerdiğini gösterir.

  İfade düzenleyicisini kullanarak bir ifade oluşturmak isterseniz Expression seçeneğine tıklayın.

  Bilgi notuBaşlıklar tek bir satırda görüntülenir. Satır sonları eklerseniz bunlar yoksayılır.

  Example:  

  Tırnak işaretleriyle birlikte şu dizenin kullanıldığını varsayalım: 'Sales: ' & Sum(Sales).

  Varsayılan olarak, dize bir metin dizesi olarak yorumlanır ve örnekte sunulduğu gibi görüntülenir. Ancak dizeye bir eşittir işaretiyle başlarsanız (='Sales: ' & Sum(Sales)), dize bunun yerine bir ifade olarak yorumlanır. Çıktı Sales: <ifade değeri>olur, <ifade değeri> hesaplanan değerdir.

 • Ayrıntıları göster: Kullanıcıların açıklamalar, hesaplamalar ve boyutlar gibi ayrıntıları görüntülemeyi seçmesine izin vermek istiyorsanız Göster ayarını belirleyin.

Alternatif durumlar

State: Set the state to apply to the visualization. You can select:

 • Any alternate state defined in Master items.
 • <inherited>, in which case the state defined for the sheet is used.
 • <default state>, which represents the state where no alternate state is applied.

For more information about alternate states, see Karşılaştırmalı analiz için alternatif durumları kullanma.

Konteyner

 • Sekmeler: Konteynerdeki her bir grafiğin bir sekmede görüntülenip görüntülenmeyeceğini ayarlayın. Kapalı olarak ayarlanırsa yalnızca üstteki grafik görüntülenir. Varsayılan olarak Açık değerine ayarlıdır.

 • Menü: Tüm sekmeler için yeterli alan olmadığında bir menü düğmesinin görüntülenip görüntülenmeyeceğini ayarlayın. Varsayılan olarak Otomatik'e ayarlıdır.

 • Gezinti okları: Tüm sekmeler için yeterli alan olmadığında gezinti oklarının görüntülenip görüntülenmeyeceğini ayarlayın. Varsayılan olarak Otomatik'e ayarlıdır.

 • Simgeleri göster: Varsayılan olarak Kapalı'dır. Açık ayarı olduğunda her bir sekmede grafik simgeleri görüntülenir.

Özellikler

Kenarlıklar:

 • Otomatik: Varsayılan ayar. Uygulama teması ayarlarına bağlı olarak, kapsayıcıda bir kenarlık bulunur veya bulunmaz.

  Bkz. Uygulama stili oluşturma

 • Kenarlık: Kapsayıcıda bir kenarlık bulunur.
 • Kenarlık yok: Kapsayıcıda bir kenarlık bulunmaz.

Daha fazla bilgi