Ana içeriğe geç

if - kod ve grafik fonksiyonu

if fonksiyonu, fonksiyon ile sağlanan koşulun True ya da False olarak değerlendirilmesine göre bir değer döndürür.

Syntax:  

if(condition , then [, else])

if fonksiyonunun condition, then ve else şeklinde üç parametresi vardır ve bunların tümü birer ifadedir. Diğer iki parametre (then ve else) herhangi bir türde olabilir.

Arguments:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
condition Mantıksal olarak yorumlanan ifade.
then Herhangi bir türde olabilen ifade. condition koşulu True ise if fonksiyonu then ifadesinin değerini döndürür.
else

Herhangi bir türde olabilen ifade. condition koşulu False ise if fonksiyonu else ifadesinin değerini döndürür.

Bu parametre isteğe bağlıdır. condition, False olursa else belirtmediyseniz NULL değeri döndürülür.