Ana içeriğe geç

Sorun giderme - Uygulamalar oluşturma

Bu bölümde, Qlik Sense içinde uygulamalar ve görselleştirmeler oluşturulurken karşılaşılabilecek sorunlar açıklanmaktadır.

Görüntüler, bir Qlik Sense ortamından diğerine taşınmış bir uygulamaya dahil edilmez.

Possible cause  

Qlik Sense içinde bir uygulama oluşturdunuz ve uygulamayı başka bir Qlik Sense ortamına taşıdınız.

Uygulamaları Qlik Sense ortamları arasında taşıdığınızda, resimler otomatik olarak taşınmayabilir. Görüntülerin, uygulamanın hangi ortamlar arasında taşındığına bağlı olarak farklı şekillerde manuel olarak işlenmesi gerekir.

Proposed action  

Uygulamanın oluşturulduğu Qlik Sense ortamındaki görüntüleri Qlik Management Console kullanarak hedef konuma aktarın.

Daha fazla bilgi için bkz. Qlik Sense sitelerini yönetme: İçerik kitaplıklarına nesne yükleme.

Görüntüler, Qlik Sense Desktop ortamından Qlik Sense ortamına içe aktarılmış bir uygulamaya dahil edilmez.

Possible cause  

Qlik Sense Desktop içinde bir uygulama oluşturdunuz ve uygulamayı Qlik Sense içine aktardınız.

Uygulamaları Qlik Sense ortamları arasında taşıdığınızda, resimler otomatik olarak taşınmayabilir. Görüntülerin, uygulamanın hangi ortamlar arasında taşındığına bağlı olarak farklı şekillerde manuel olarak işlenmesi gerekir.

Proposed action  

Qlik Management Console kullanarak Qlik Sense Desktop uygulamasının görüntüler klasöründen görüntüleri içe aktarın.

Daha fazla bilgi için bkz. Qlik Sense sitelerini yönetme: İçerik kitaplıklarına nesne yükleme.

İpucu notuBir uygulamayı bir Qlik Sense Desktop kurulumundan diğerine taşıdığınızda resimler otomatik olarak eklenir.

Qlik Sense Desktop içindeki görüntülerin varsayılan konumu <user>\Documents\Qlik\Sense\Content\Default şeklindedir.

Bilgi notuQlik Sense Desktop uygulamasında Content\Default klasöründeki alt klasörlerde görüntüleri düzenlediyseniz, bunların görüntüler içe aktarıldıktan sonra uygulamaya ve sayfalarına, hikayelerine ve metin ve görüntü nesnelerine manuel olarak eklenmesi gerekir.

Görüntüler, bir Qlik Sense Desktop yüklemesinden diğerine taşınmış bir uygulamaya dahil edilmez.

Possible cause  

Bir uygulamayı Qlik Sense Desktop yüklemeleri arasında taşıdınız.

Uygulamaları Qlik Sense ortamları arasında taşıdığınızda, resimler otomatik olarak taşınmayabilir. Görüntülerin, uygulamanın hangi ortamlar arasında taşındığına bağlı olarak farklı şekillerde manuel olarak işlenmesi gerekir.

Proposed action  

  • Uygulamanın oluşturulduğu bilgisayardaki görüntüleri kopyalayın ve hedef konumun görüntüler klasörüne yapıştırın.

Qlik Sense Desktop içindeki görüntülerin varsayılan konumu <user>\Documents\Qlik\Sense\Content\Default şeklindedir.

Kullanmak istediğim görüntü çalışmıyor görünüyor

Görüntüler; uygulamaların, sayfaların ve hikayelerin küçük resimlerinde, metin ve görüntü nesnesinde ve hikaye slaytlarında uygulamaların parçasıdır.

Possible cause  

Desteklenmeyen biçimde bir görüntü kullanıyorsunuz.

Proposed action  

  • Görüntüyü desteklenen biçimlerden birine dönüştürün (png, jpg, jpeg veya gif).

Insight Advisor uygulamasının kullanılması, sistem performansını etkiler

Insight Advisor, önerilen grafiklerde alanlar olarak ana öğeleri kullanır.

Possible cause  

İçgörüler tarafından oluşturulan grafiklerde, hacimli grafiklerin ortaya çıktığı alanlar seçilir.

Proposed action  

  • Yayınlanan uygulama kullanıcılarına gösterilecek alanları değiştirin.

Daha fazla bilgi için bkz. Analizden alanları gizleme.

Bir uygulamaya sağ tıkladığımda Yeniden yükle seçeneğini göremiyorum.

Uygulamamı yeniden yüklemek istiyorum, ancak uygulamaya sağ tıkladığımda Yeniden yükle seçeneğini göremiyorum.

Possible cause  

QMC uygulamasında, aşağıdaki izinlerden birine veya daha fazlasına sahip değilsiniz:

  • Uygulama için güncelleme erişimi.

  • HubSection_Task kaynak filtresine okuma erişimi.

  • ReloadTask kaynak filtresine okuma ve oluşturma erişimi.

Proposed action  

ReloadTask kaynak filtresine okuma ve oluşturma erişimi elde etmek için bir QMC yöneticisiyle iletişime geçin.

Hub'da uygulama yeniden yükleme görevlerimi yönetemiyorum

Uygulama yeniden yükleme görevlerimi hub'da görüntülemek istiyorum, ancak bir uygulamaya sağ tıkladığımda Yeniden yükleme görevlerini yönet seçeneğini göremiyorum.

Possible cause  

HubSectionTask güvenlik kuralı devre dışı bırakıldı veya HubSection_Task kaynak filtresi için okuma erişiminiz yok. Alternatif olarak, QMC uygulamasında yapılandırılan hub'da uygulama yeniden yükleme görevlerine okuma erişiminiz olmayabilir.

Proposed action  

Hub'da HubSection_Task ve uygulama yeniden yükleme görevlerine okuma erişimi elde etmek için bir QMC yöneticisi ile iletişime geçin

Bir sayfa kopyalanırken küçük resimler dahil edilmez

Possible cause  

Başka bir uygulamadan bir sayfa kopyaladınız. Küçük resimler uygulama kaynakları olarak saklanır ve bir sayfayı kopyaladığınızda dahil edilmez. Bir uygulama içinde sayfalar kopyalanabilir.

Proposed action  

Bir uygulamanın tamamını kopyalayabilir ve onu başlangıç noktası olarak kullanabilirsiniz. Bu, görseller gibi tüm kaynakları içerecektir.