Ana içeriğe geç

Dize fonksiyonları

Bu bölümde, dizeleri işlemeye ve yönlendirmeye yönelik fonksiyonlar açıklanmaktadır. Aşağıdaki fonksiyonlarda parametreler, s öğesinin bir dize olarak yorumlanması gereken ifadelerdir

Yalnızca veri yükleme komut dosyasında kullanılabilen Evaluate fonksiyonu dışında tüm fonksiyonlar hem veri yükleme komut dosyasında hem de grafik ifadelerinde kullanılabilir.

Her bir fonksiyonun kısa açıklamasını ve söz dizimini görmek için her bir fonksiyonun açılan menüsünü kullanın. Daha ayrıntılı bilgiler için söz dizimi açıklamasında fonksiyon adına tıklayın.