Ana içeriğe geç

SubField - kod ve grafik fonksiyonu

SubField(), orijinal kayıt alanlarının bir ayırıcıyla ayrılmış iki veya daha fazla bölümden oluştuğu bir üst dize alanından alt dize bileşenlerini ayıklamak için kullanılır.

Subfield() fonksiyonu örneğin, tam adlardan oluşan bir kayıt listesinden adı veya soyadı ayıklamak, bir yol adının bileşen parçalarına ayıklamak veya virgülle ayrılmış tablolardan verileri ayıklamak için kullanılabilir.

Subfield() fonksiyonunu bir LOAD deyimi içinde isteğe bağlı field_no parametresini hariç bırakarak kullanırsanız, her bir alt dize için bir tam kayıt üretilir. Subfield() kullanılarak birkaç alan yüklenirse, tüm kombinasyonların Kartezyen çarpımları oluşturulur.

Syntax:  

SubField(text, delimiter[, field_no ])

Return data type: dize

Arguments:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
text Orijinal dize. Bu bir sabit kodlanmış metin, değişken, dolar işareti genişletmesi veya başka bir ifade olabilir.
delimiter Dizeyi bileşen parçalarına ayıran text girişi içindeki bir karakter.
field_no

İsteğe bağlı üçüncü bağımsız değişken, text ana dizesinin hangi alt dizelerinin döndürüleceğini belirten bir tamsayıdır. İlk alt dizeyi döndürmek için 1 değerini, ikinci alt dizeyi döndürmek için 2 değerini kullanın ve bu şekilde devam edin.

  • field_no pozitif bir değerse alt dizeler soldan sağa doğru ayıklanır.
  • field_no negatif bir değerse alt dizeler sağdan sola doğru ayıklanır.
İpucu notu Len(), Right(), Left(), Mid() gibi fonksiyonların ve diğer dize fonksiyonlarının karmaşık kombinasyonlarını kullanmak yerine SubField() kullanılabilir.

Example:  

Örnek kodu uygulamanıza ekleyin ve çalıştırın. Sonra sonucu görmek için sonuçlar sütununda listelenen alanları uygulamanızdaki bir sayfaya ekleyin.

FullName:

LOAD * inline [

Name

'Dave Owen'

'Joe Tem'

];

 

SepNames:

Load Name,

SubField(Name, ' ',1) as FirstName,

SubField(Name, ' ',-1) as Surname

Resident FullName;

Drop Table FullName;

Sonuç tablosu
Name FirstName Surname
Dave Owen Dave Owen
Joe Tem Joe Tem

Example:  

Bu örnek, Subfield() fonksiyonunu aynı LOAD deyimi içerisinden field_no parametresi dışarıda bırakılarak kullanmanın, nasıl tüm kombinasyonların Kartezyen çarpımlarını oluşturduğunu gösterir. Yinelenen kayıt oluşturmaktan kaçınmak için DISTINCT seçeneği kullanılır.

Örnek kodu uygulamanıza ekleyin ve çalıştırın. Sonra sonucu görmek için sonuçlar sütununda listelenen alanları uygulamanızdaki bir sayfaya ekleyin.

LOAD DISTINCT

Instrument,

SubField(Player,',') as Player,

SubField(Project,',') as Project;

 

Load * inline [

Instrument|Player|Project

Guitar|Neil,Mike|Music,Video

Guitar|Neil|Music,OST

Synth|Neil,Jen|Music,Video,OST

Synth|Jo|Music

Guitar|Neil,Mike|Music,OST

] (delimiter is '|');

 

Sonuç tablosu
Instrument Player Project
Guitar Mike Music
Guitar Mike Video
Guitar Mike OST
Guitar Neil Music
Guitar Neil Video
Guitar Neil OST
Synth Jen Music
Synth Jen Video
Synth Jen OST
Synth Jo Music
Synth Neil Music
Synth Neil Video
Synth Neil OST

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!