Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Set analizi ve set ifadeleri

Set analizi, geçerli seçimlerle tanımlanan normal kümeden farklı bir veri değerleri kümesi (veya grubu) tanımlama yolu sunar.

Normalde bir seçim yaptığınızda Sum, Max, Min, Avg ve Count gibi toplama işlevleri, yapmış olduğunuz seçimlerin (yani, geçerli seçimlerin) üzerinden toplanır. Seçimleriniz, üzerinden toplama yapılacak veri kümesini otomatik olarak tanımlar.

Set analizi ile geçerli seçimlerden bağımsız bir grup tanımlayabilirsiniz. Geçerli seçimlerden bağımsız olarak belirli bir değeri, örneğin, bir ürünün tüm bölgeler genelinde pazar payını göstermek istediğinizde bu yararlı olabilir.

Set analizi, az satan ürünler ile karşılaştırıldığında çok satan ürünlerin hangileri olduğu veya bu yıl ile geçen yılın karşılaştırılması gibi farklı türde karşılaştırmalar yaparken de güçlü bir araçtır.

Bir örnek düşünelim: Filtre bölmesinden 2010 yılını seçerek bir uygulamada çalışmaya başlıyorsunuz. Toplamalar bu seçimi temel alır ve görselleştirmeler yalnızca bu yıla ilişkin değerleri gösterir.

Yeni seçimler yaptığınızda görselleştirmeler buna göre güncellenir. Toplamalar, geçerli seçimler ile tanımlanan olası kayıt kümesi üzerinden yapılır. Set analizi ile, sizi ilgilendiren ve bu seçimlere bağımlı olmayan bir küme tanımlayabilirsiniz.

Set ifadelerini oluşturma

Set analizi örneğinin farklı bölümlerini incelemeden önce, set ifadesi ile set analizi arasında yapılması gereken bir ayrım vardır:

Alan değerleri kümesi tanımlanması set ifadesi tanımlama olarak anılırken, verileri analiz etmek üzere set ifadeleri kullanılması set analizi olarak bilinir. Sonuç olarak, bu bölümün geri kalanında set ifadesi ve bileşenleri üzerine odaklanılmaktadır.

Burada bir set analizi örneği verilmiştir: sum( {$<Year={2009}>} Sales ). Bu örnekte, set ifadesi şöyledir: {$<Year={2009}>}

Set ifadesi için iki genel söz dizimi kuralı vardır:

  • Set ifadesi bir toplama işlevi içinde kullanılmalıdır. Bu örnekte toplama işlevi sum(Sales) olur.
  • Set ifadesi, kaşlı ayraçlar {} içine alınmalıdır. Örnekte set ifadesi şöyledir: {$<Year={2009}>}.

Set ifadesi aşağıdaki bölümlerin bir birleşiminden oluşur:

  • Tanımlayıcılar. Set ifadesi ile ifadenin geri kalanında değerlendirilen öğe arasındaki ilişki bir veya daha fazla tanımlayıcı ile tanımlanır. Basit bir ifade tek bir tanımlayıcıdan (geçerli seçimdeki tüm kayıtlar anlamına gelen {$} işareti gibi) oluşur.
  • İşleçler. Birden fazla tanımlayıcı varsa, tanımlayıcıların temsil ettiği veri kümelerinin örneğin bir alt küme veya üst küme oluşturmak üzere nasıl birleştirildiğini belirtmek suretiyle veri kümesini daraltmak için işleç veya işleçler kullanılır.
  • Değiştiriciler. Seçimi değiştirmek için küme ifadesine değiştirici veya değiştiriciler eklenebilir. Bir değiştirici kendi başına kullanılabileceği gibi, bir tanımlayıcıyı değiştirerek veri kümesine filtre uygulamak için de kullanılabilir.

Example 1:  

{$<Year={2009}>}

Bu set ifadesi bir $ tanımlayıcısı ve <Year={2009}> değiştiricisini içermektedir. Bu örnekte işleç yer almamaktadır. Set ifadesi şu şekilde yorumlanır: "Geçerli seçimdeki 2009 yılına ait olan tüm kayıtlar".

Example 2:  

Sum({$<Year={2009}>+1<Country={'Sweden'}>} Sales)

Bu set ifadesi $ ve 1 tanımlayıcılarını, + işlecini ve <Year={2009}> ve <Country={'Sweden'}> niteleyicilerini içermektedir.

Bu set ifadesi, geçerli seçimlerle ilişkili yıl 2009 satışlarını toplayacak ve yıl boyunca Sweden ülkesiyle ilişkili tüm veri setini toplayacak şekilde tasarlanmıştır.

Bilgi notuSet ifadeleri yalnızca görselleştirmelere ilişkin ifadelerde kullanılabilir; kod ifadelerinde kullanılamaz.

Tanımlayıcılar, işleçler ve değiştiriciler aşağıdaki alt bölümlerde daha ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

Tanımlayıcılar

Tanımlayıcılar, set ifadesi ile değerlendirilmekte olan alan değerleri veya ifade arasındaki ilişkiyi tanımlar.

sum( {$<Year={2009}>} Sales ) örneğimizdeki tanımlayıcı dolar işaretidir ($) ve değerlendirilecek kayıt kümesinin geçerli seçimdeki tüm kayıtlardan oluştuğu anlamına gelir. Bu kümeye daha sonra, set ifadesinin değiştirici bölümü ile daha ayrıntılı filtre uygulanır. Daha karmaşık bir set ifadesinde, işleç kullanmak suretiyle iki tanımlayıcı birleştirilebilir.

Bu tabloda bazı yaygın tanımlayıcılar gösterilmektedir.

Tanımlayıcılar
Tanımlayıcı Açıklama
1 Yapılan her tür seçimden bağımsız olarak, uygulamadaki tüm kayıtların tam kümesini temsil eder.
$ Geçerli seçimin kayıtlarını temsil eder. {$} set ifadesi bu nedenle bir set ifadesi belirtmemekle eşdeğerdir.
$1 Önceki seçimi temsil eder. $2 öncekinden bir önceki seçimi temsil eder ve bu böyle devam eder.
$_1 Sonraki (ileri yönde) seçimi temsil eder. $_2 sonrakinden bir sonraki seçimi temsil eder ve bu böyle devam eder.
BM01 Herhangi bir seçim imi kimliği veya seçim imi adı kullanabilirsiniz.
MyAltState Alternatif durumdaki seçimlere, durum adına göre referansta bulunabilirsiniz.

Bu tabloda, farklı tanımlayıcıları içeren bazı örnekler gösterilmektedir.

Farklı tanımlayıcılar içeren örnekler
Örnek Sonuç
sum ({1} Sales) Seçimleri göz ardı ederek, ancak boyutu dikkate alarak, uygulama için toplam satışları döndürür.

sum ({$} Sales)

Geçerli seçim için satışları döndürür; yani sum(Sales) ile aynıdır.

sum ({$1} Sales)

Önceki seçim için satışları döndürür.

sum ({BM01} Sales)

BM01 seçim imi adı için satışları döndürür.

İşleçler

İşleçler, veri kümelerinin belirli bölümlerini veya tamamını dahil etmek, hariç tutmak ya da kesmek için kullanılır. Tüm işleçler, kümeleri işlenenler olarak kullanır ve sonuç olarak bir küme döndürür.

Bu tabloda, set ifadelerinde kullanılabilecek işleçler gösterilmektedir.

İşleçler
İşleç Açıklama
+ Birleşim. Bu ikili işlem, iki küme işleneninden herhangi birine ait kayıtlardan oluşan bir küme döndürür.
- Hariç Tutma. Bu ikili işlem, iki küme işleneninden birincisine ait olan ancak diğerine ait olmayan kayıtları içeren bir küme döndürür. Ayrıca, bir birli işleç olarak kullanıldığında, tümleyen kümesini döndürür.
* Kesişim. Bu ikili işlem, iki küme işleneninin her ikisine de ait kayıtlardan oluşan bir küme döndürür.
/ Simetrik fark (XOR). Bu ikili işlem, iki küme işleneninden herhangi birine ait olan, ancak her ikisine ait olmayan kayıtlardan oluşan bir küme döndürür.

Bu tabloda, işleçleri içeren bazı örnekler gösterilmektedir.

İşleçler içeren örnekler
Örnekler Sonuçlar
sum( {1-$} Sales ) Seçim ile hariç tutulan tüm öğeler için satışı döndürür.
sum( {$*BM01} Sales ) Seçim ile BM01 seçim imi arasındaki kesişim için satışı döndürür.
sum( {-($+BM01)} Sales )

Seçim ve BM01 seçim imi ile hariç tutulan satışı döndürür.

Sum({$<Year={2009}>+1<Country={'Sweden'}>} Sales) Geçerli seçimlerle ilişkili yıl 2009 satışlarını döndürür ve yıl boyunca Sweden ülkesiyle ilişkili tüm veri setini toplar.

Değiştiriciler

Değiştiriciler, bir seçimde eklemeler veya değişiklikler yapmak için kullanılır. Bu tür değişiklikler set ifadesinde yazılabilir. Değiştiriciler bir veya birkaç alan adından oluşur ve bunların her birini alanda yapılabilecek bir veya birkaç seçim izler. Değiştiriciler, açılı ayraçlar <> ile başlar ve biter.

Bir set değiştiricisi, önceki set tanımlayıcısının seçimini değiştirir. Hiçbir set tanımlayıcısına referansta bulunulmuyorsa, geçerli seçim durumu örtüktür.

Bu tabloda, değiştiricileri içeren bazı örnekler gösterilmektedir.

Değiştiriciler
Örnek Sonuç
sum({$<OrderDate = DeliveryDate>} Sales) Geçerli seçim için OrderDate = DeliveryDate koşulunu taşıyan satışları döndürür.

sum({1<Region = {US}>} Sales)

Geçerli seçimi göz ardı ederek, ABD bölgesi için satışları döndürür.

sum({$<Region = >} Sales)

Seçim için satışları döndürür, ancak Region içindeki seçim kaldırılır.

sum({<Region = >} Sales)

Yukarıdaki örnek ile aynı sonucu döndürür. Değiştirilecek set atlandığında, $ varsayılır.

sum({$<Year={2000}, Region={“U*”}>} Sales) Geçerli seçim için satışları döndürür, ancak hem Year hem de Region içindeki yeni seçimleri içerir.

Değiştiriciler ve daha karmaşık set analizinde değiştiricileri kullanma hakkında daha ayrıntılı bir açıklama için bkz. Set değiştiricileri.

Daha fazla bilgi

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!