Ana içeriğe geç

Örtük alan değeri tanımları içeren set değiştiricileri

İç içe set tanımı kullanarak bir alan değerleri kümesinin nasıl tanımlanacağı aşağıda açıklanmaktadır.

Bu gibi durumlarda, sırasıyla bir alanın olası değerlerinin ve hariç tutulan değerlerinin unsur setini temsil eden P() ve E() unsur fonksiyonları kullanılmalıdır. Parantezlerin içinde bir set ifadesi ve bir alan belirtmek mümkündür (örneğin, P({1} Customer)). Bu fonksiyonlar diğer ifadelerde kullanılamaz.

Bilgi notuUnsur fonksiyonları P() ve E() yalnızca doğal bir kümede kullanılabilir. Doğal kümeden kasıt, basit bir seçimle tanımlanabilen bir kayıt kümesidir. Örneğin, {1-$} ile verilen set her zaman seçim yoluyla tanımlanamaz ve bu nedenle doğal bir set değildir. Bu fonksiyonların doğal olmayan kümelerde kullanılması beklenmeyen sonuçlara yol açabilir.

Examples and results:  

Alan değeri örnekleri
Örnekler Sonuçlar
sum( {$<Customer = P({1<Product={'Shoe'}>} Customer)>} Sales )

Geçerli seçim için satışları döndürür, ancak yalnızca daha önce 'Shoe' ürününü satın almış müşterileri içerir. Burada P( ) unsur fonksiyonu, Product alanında 'Shoe' seçimiyle örtük olarak belirtilen olası müşterilerin listesini döndürür.

sum( {$<Customer = P({1<Product={'Shoe'}>})>} Sales )

Yukarıdaki ile aynı. Unsur fonksiyonundaki alan atlanırsa, fonksiyon, dış atamada belirtilen alanın olası değerlerini döndürür.

sum( {$<Customer = P({1<Product={'Shoe'}>} Supplier)>} Sales )

Geçerli seçim için satışları döndürür ancak yalnızca daha önce 'Shoe' ürününü tedarik etmiş müşterileri, başka bir deyişle aynı zamanda tedarikçi olan müşterileri içerir. Burada P( ) unsur fonksiyonu, Product alanında 'Shoe' seçimiyle örtük olarak belirtilen olası tedarikçilerin listesini döndürür. Bu durumda, tedarikçi listesi, Customer alanında bir seçim olarak kullanılır.

sum( {$<Customer = E({1<Product={'Shoe'}>})>} Sales )

Geçerli seçim için satışları döndürür, ancak yalnızca daha önce 'Shoe' ürününü hiç satın almamış müşterileri içerir. Burada E( ) unsur fonksiyonu, Product alanında 'Shoe' seçimiyle hariç tutulan, hariç tutulmuş müşterilerin listesini döndürür.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!