Ana içeriğe geç

Mod - kod ve grafik fonksiyonu

Mod(), tamsayı bölümünün olumsuz olmayan kalan kısmını döndüren bir matematik modu fonksiyonudur. İlk bağımsız değişken bölünen ve ikinci bağımsız değişken bölendir. Her iki bağımsız değişken de tamsayı değerleri olmalıdır.

Syntax:  

Mod(integer_number1, integer_number2)

Return data type: tamsayı

Limitations:  

integer_number2, 0'dan büyük olmalıdır.

Examples and results:  

Örnekler ve sonuçlar
Örnekler Sonuçlar

Mod( 7,2 )

1 döndürür

Mod( 7.5,2 )

NULL döndürür

Mod( 9,3 )

0 döndürür

Mod( -4,3 )

2 döndürür

Mod( 4,-3 )

NULL döndürür

Mod( -4,-3 )

NULL döndürür